วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[Thai Translation] NCT 127 – Cherry Bomb เนื้อไทย แปลไทย

NCT 127 – CHERRY BOMB – The 3rd Mini Album

7. Cherry Bomb (Performance Ver.)

NCT 127 – Cherry Bomb
เนื้อไทย แปลไทย


빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง
빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง
빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง
빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง

I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้
I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้
I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้
I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้

시간이 됐지 반드시
ชี กา นี ทแวท จี พัน ดือ ชี
ได้เวลาของผมแล้ว
I’mma do ma thang
ผมกำลังจะทำการใหญ่
대기실 앞은 바글거려
แท กี ชิล อา พึน พา กึล กอ รยอ
ข้างนอกห้องพักเสียงดังมากเลย
다들
ทา ดึล นุน มด เต
ไม่มีใครละสายตาจากผมได้
모두 따라와 yo
โม ดู ตา รา วา yo
ทุกคนตามผมมา โย่
hands up in the air
ชูมือขึ้นกลางอากาศ
We back get away
เรากลับมาแล้ว หลีกไป
이제 터질거야 everywhere
อี เจ มัก ทอ จิล กอ ยา everywhere
ตอนนี้ ทุก ๆที่จะเกิดการปะทุขึ้นมา

나를 삼켜봐 그리곤 느낀 stomach
นา รึบ ซัม คยอ บวา คือ รี กน นือ กิน stomach
กลืนกินผมเข้าไป
오래 절여진 Cherry Bomb
กแว โอ แร ชอ รยอ จิน Cherry Bomb
ระเบิดเชอร์รี่อยู่ในท้องคุณมาสักพักแล้วล่ะ
언제 언제 터질지 몰라
ออน เจ ออน เจ ทอ จิล จี มล รา
คุณไม่รู้หรอกว่าเมื่อไร
popping your head
ที่มันจะระเบิดขึ้นมา
like 킹스맨 Chip
like คิง ซือ แมน Chip
เหมือนกับ Kingmen Chip
no fireman 이건 fireworks
no fireman อี กอน fireworks
ไม่มีนักดับเพลิงอะไรทั้งนั้น สิ่งนี้คือดอกไม้ไฟ
cherries in the sky high
เชอร์รี่บนฟากฟ้าไกล

I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้
I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้

If you are happy and you know it
หากคุณมีความสุข และรู้ตัวดี
clap your hands yo in this beat
ก็จงปรบมือไปตามจังหวะนี้
If you are happy and you know it
หากคุณมีความสุข และรู้ตัวดี
clap your hands in this beat
ก็จงปรบมือไปตามจังหวะนี้

빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง
빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง
빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง
빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb
ระเบิดเชอร์รี่

I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว

모두
โม ดู ทา ชวิด
ทุกคน ชู่ววววว
터지기 직전의 스릴
ทอ จี กี ชิก จอ เน ซือ ริล
ความตื่นเต้นจวนเจียนระเบิด
It tastes like a cherry bomb
รสชาติเหมือนระเบิดเชอร์รี่
쉽게 보다가는 큰일
ชวิบ เก โพ ดา กา นึน คือ นิล นา
คุณแย่แน่ ถ้าคิดว่านี่เป็นเรื่องง่าย ๆ
이미 빠져들어
อี มี นอน ปา จยอ ดือ รอ กา
เพราะคุณตกหลุมพลางมันไปแล้ว
팽창하는 지금 폭발 직전인 기분
แพง ชัง ฮา นึน ชี กึม พก บัล ชิก จอ นิน คี บุน
ช่วงเวลาผ่านพ้นไปเรื่อย ๆ ใกล้ระเบิดแล้ว
죽이네 do do that
ชู กี เน do do that
เยี่ยมไปเลย ทำเลย ทำสิ
노랠 불러야지 na na na
โน แรล พุล รอ ยา จี na na na
ผมจะร้องเพลง นา นา นา
꽂힌 안전핀들 뽑아냈지
กด ชิน อัน จอน พิล ดึล ทา โป บา แนท จี
ผมปลดเข็มกลัดออกหมด
깜짝 놀라겠지 모두가
ทา กัม จัก นล รา เกท จี โม ดู กา
ทุกคนจะต้องตกใจ
we gonna make it
เราจะทำสำเร็จ

I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้
I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้

If you are happy and you know it
หากคุณมีความสุข และรู้ตัวดี
clap your hands yo in this beat
ก็จงปรบมือไปตามจังหวะนี้
If you are happy and you know it
หากคุณมีความสุข และรู้ตัวดี
clap your hands in this beat
ก็จงปรบมือไปตามจังหวะนี้

빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง
빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง
빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง
빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา

끝이 어디인지
กึท ชี ออ ดี อิน จี
จุดจบอยู่ตรงไหน
어디까지 있는지
ออ ดี กา จี คัล ซู อิท นึน จี
ผมจะไปได้ไกลเท่าไร
이제 시작해 just the half of it
อี เจ ชี จัก แค just the half of it
ผมเริ่มแล้ว แต่ก็ไปได้เพียงครึ่งทาง
뒷걸음질 치는 모습 it’s over
ทวิด กอ รึม จิล ชี นึน โม ซึบ it’s over
ถอยหลังกลับไปงั้นเหรอ มันจบแล้ว
떠들기 바쁜 세상 속에
ตอ ดึล กี พา ปึน เซ ซัง โซ เก
ในโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยเสียงซุบซิบวุ่นวาย
갇혀 헤매고 싶지는 않아
คัท ชยอ เฮ แม โก ชิพ จี นึน อัน นา
ผมไม่อยากตกหลุมพลางหรือทางไป
한번의 불꽃으로 전불 태워
ทัน ฮัน บอ เน พุล โก ชือ โร แน ชอน บุล แท วอ
ผมจะเผาทุกอย่างของตัวเองไปโดยใช้เพียงดอกไม้ไฟอันเดียว
I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว

Uh Hard rock Scalp
เออ ศีรษะหนา
Head shot Pop
จู่โจมตรงศีรษะ
No talk 어딜 가나 숙이는
No talk ออ ดิล คา นา ซู กี นึน ซัล
ไม่ต้องคุยอะไรทั้งนั้น ถ่อมตัวเอาไว้ไม่ว่าจะไปที่ไหน
주변 탐색하는 자들께 박수
ชู บยอน ทัม แซก คา นึน ชา ดึล เก พัก ซู
ผมขอชื่นชมคนเหล่านั้นที่เดินทางไปเรื่อย
Ay 너네 덕에
Ay นอ เน ทอ เก
เพราะคุณ
분명히 정신을 차렸네
พุน มยอง งี ชอง ชี นึล ชา รยอท เน
ผมจึงได้เข้าใจ쫓기는 싫어서
จด กี นึน คอ ชิล รอ ซอ
ผมไม่อยากโดนตามล่า
이젠 앞에서 말해
อี เจน อา เพ ซอ มัล แฮ
เพราะงั้นผมจะบอกคุณตรงหน้าเลย
허리는 앞에서 굽힐게
ฮอ รี นึน นอ อา เพ ซอ อัน คุบ ฮิล เก
ผมจะไม่ก้มหัวให้คุณ
Keep watching
เอาแต่มอง
맨날 보기를 바래
แมน นัล โพ กี รึล พา แร
ทุกวัน พวกเขาอยากให้ผมมอง
Hater hater talk talk
จอมเกลียดชัง พูดสิ พูด
먹어도 너네껀 소화 잘돼
มวอล โพ กี รึล นอ เน กอน โซ ฮวา ชัล ดแว
ไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไป ผมก็ย่อยเร็วเสมอหากอาหารนั้นเป็นของคุณ
Take a fist or stone or a gunshot
จะเลือกกำปั้น หิน หรือปืนสักนัด
독해져 버린 NINE
ทก แฮ จยอ บอ ริน NINE
เราแข็งแรงขึ้นเรื่อย ๆ เราทั้งเก้าคน
받아봐 cherry bomb
พา ดา บวา cherry bomb
จับระเบิดเชอร์รี่ของเราไว้

I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้
I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้

Yeah
If you are happy and you know it
หากคุณมีความสุข และรู้ตัวดี
clap your hands yo in this beat
ก็จงปรบมือไปตามจังหวะนี้
If you are happy and you know it
หากคุณมีความสุข และรู้ตัวดี
clap your hands in this beat
ก็จงปรบมือไปตามจังหวะนี้
If you are happy and you know it
หากคุณมีความสุข และรู้ตัวดี
clap your hands Yeah
ก็จงปรบมือ ใช่แล้ว

빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง
빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง
빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง
빨리빨리 피해 right
ปัล รี ปัล รี พี แฮ right
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
cherry bomb feel it yum
ระเบิดเชอร์รี่ น่าลิ้มลอง

nanana nanana
I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้
nanana nanana
I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้

nanana nanana
어서 빨리 피해 right Cherry Bomb
ออ ซอ ปัล รี พี แฮ right Cherry Bomb
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา
nanana nanana
어서 빨리 피해 right Cherry Bomb
ออ ซอ ปัล รี พี แฮ right Cherry Bomb
เร็วเข้า เร็วเข้า ถอยออกมา ระเบิดเชอร์รี่

I’m the biggest hit
ผมเจ๋งสุดแล้ว
I’m the biggest hit on this stage
ผมเจ๋งสุดแล้วบนเวทีแห่งนี้

Credit: klyrics, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น