วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] [STATION] GIRLS’ GENERATION (SNSD) – Sailing (0805)( 그 여름) เนื้อไทย แปลไทย

GIRLS’ GENERATION (SNSD) – Sailing (0805)( 여름)
เนื้อไทย แปลไทยWhoo yeah

지나간 계절 그사이로
ชี นา กัน คเย จอล คือ ซา อี โร
ฤดูกาลผ่านพ้นไป
새겨진 추억 그중에도
แซ กยอ จิน ชู ออก คือ จู เง โด
ท่ามกลางความทรงจำมากมายที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจ
오늘 처음 그날 떠올라
โอ นึล นัน นอล ชอ อึม พน คือ นัล ตอ อล รา
ฉันจำวันแรกที่พบกับคุณได้
햇살 좋은 여름날
แฮท ซัล โช ฮึน ยอ รึม นัล
เป็นวันในฤดูร้อนที่อากาศแจ่มใส
너의 순수한 웃음
นอ เย ซุน ซู ฮัน อู ซึม
เสียงหัวเราะไร้เดียงสาของคุณ
눈부시던 순간이
นุน บู ชี ดอน คือ ซุน กา นี
ช่วงเวลาสุดประทับใจ
영원이 알았을까
ยอง วอ นี ทเวล จุล นอน อา รัด ซึล กา
คุณรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นจะคงอยู่ไปตลอดกาล

때론
แต รน
บางครั้ง
눈물뿐인 시간도 있었지만
นุน มุล ปู นิน ชี กัน โด อิท ซอท จี มัน
ก็มีเพียงน้ำตา
지난날들보다 빛날
ชี นัน นัล ดึล โบ ดา ทอ พิด นัล
แต่การเดินทางอันยาวนานนี้จะเปล่งประกายสดใส
여행이 테니까
คิน ยอ แฮ งี ทเวล เท นี กา
กว่าที่เคย

Sailing into the night
ออกเดินทางไปในยามราตรี
어둠 속에 남겨진대도
ออ ดุม โซ เก นัม กยอ จิน แด โด
ถึงเราจะถูกทิ้งเอาไว้ท่ามกลางความมืดมิด
끝까지 함께하기로
กึท กา จี ฮัม เก ฮา กี โร แฮ
อยู่ด้วยกันไปตลอดการเดินทางเถอะนะ
우린 Again and again and again
อู ริน Again and again and again
เราคือ อีกครั้ง และอีกครั้ง และอีกครั้ง
세월이 지날수록
นัน เซ วอ รี ชี นัล ซู รก
แม้ฉันจะเลือนหาย
희미해진다 해도
ฮี มี แฮ จิน ดา แฮ โด
ไปตามกาลเวลา
지켜 거야 여름
ชี คยอ กัล กอ ยา คือ ยอ รึม
ฉันจะรักษาสัญญา
어느 날의 약속처럼
ออ นือ นา เร ยัก ซก ชอ รอม
ที่ให้ไว้ในฤดูร้อนนั้น

Mmmh

은은한 달빛 아래로
อึน อึน ฮัน ทัล บิด คือ อา แร โร
ใต้แสงจันทร์เลือนลาง
부서진 파도 소리에도
พู ซอ จิน พา โด โซ รี เอ โด
พร้อมเสียงคลื่นกระทบฝั่ง
지금 혼자인 아닐까
ชี กึม นอน ฮน จา อิน กอน อา นิล กา
ฉันได้แต่กังวลว่าตอนนี้คุณอาจอยู่ลำพัง
불안해져
นัน พู รัน แฮ จยอ
วันนี้คุณเป็นอย่างไร
오늘 기분은 어땠는지
โอ นึล คี บู นึน ออ แตท นึน จี
วันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
무슨 있었는지 괜찮은지
มู ซึน อิล อิท ซอท นึน จี แควน ชัน นึน จี
คุณสบายดีไหม
모든 표정이 하루가
นี โม ดึน พโย จอ งี แน ฮา รู กา ทแว
วันแต่ละวันของฉันผ่านไปพร้อมทุกสีหน้าของคุณ

때론
แต ริน
บางครั้ง
모든 사랑에 익숙해져서
อี โม ดึน ซา รา เง อิก ซุก แฮ จยอ ซอ
แม้คุณจะเคยชินกับความรักนี้แล้ว
너의 걸음이 느려진대도
นอ เย คอ รือ มี นือ รยอ จิน แด โด
คุณอาจเริ่มก้าวเดินช้าลง
기다릴 테니까
นัน นอล คี ดา ริล เท นี กา
แต่ฉันจะรอคุณ

Sailing into the night
ออกเดินทางไปในยามราตรี
어둠뿐인 밤하늘 아래
ออ ดุม ปู นิน พัม ฮา นึล อา แร
ภายใต้แผ่นฟ้าอันมืดมิด
끝이 보이지 않더라도
กึท ชี โพ อี จี อัน ดอ รา โด
แม้เราจะมองไม่เห็นปลายทาง
우린 Again and again and again
อู ริน Again and again and again
เรา อีกครั้ง และอีกครั้ง และอีกครั้ง
세월이 지날수록
นัน เซ วอ รี ชี นัล ซู รก
แม้ฉันจะเลือนหายไปตามกาลเวลา
희미해진다 해도
ฮี มี แฮ จิน ดา แฮ โด
ฉันจะไม่หยุด
멈추지 않아 여름
มอม ชู จี อัน นา คือ ยอ รึม
เหมือนดังคำสัญญา
어느 날의 약속처럼
ออ นือ นา เร ยัก ซก ชอ รอม
ที่ให้ไว้ในฤดูร้อนนั้น

어딜 향해 가야 할지 헤매지 않아
ออ ดิล ฮยัง แฮ คา ยา ฮัล จี เฮ แม จี อัน นา
ฉันควรเดินไปทิศทางไหน ถึงจะไม่เสียคุณไป
수많은 방황 속에 선명히
ซู มัน นึน พัง ฮวัง โซ เก ซอน มยอง ฮี
จากการเดินทางร่อนเร่ไปไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมด
반짝이던 별빛을 찾아서 떠난
พัน จา กี ดอน พยอล บี ชึล ชา จา ซอ ตอ นัน
ฉันมองหาดวงดาวอันส่องแสงประกายพร่างพราย
항해의 끝에서
คิน ฮัง แฮ เย กือ เท ซอ
เมื่อการเดินทางอันยาวนานนี้สิ้นสุดลง
길을 돌아
ชอ มอน คี รึล โท รา
คุณคือโลกที่ฉันค้นพบอีกครั้ง
다시 만난 세계는 너야
ทา ชี มัน นัน เซ กเย นึน นอ ยา
เมื่อฉันเดินวกวนไป ก็พบกับคุณ
You know it’s true
สิ่งนี้คือเรื่องจริง

Stay together sailing into the night
อยู่ด้วยกันนะ ออกเดินทางไปด้วยกันในยามราตรี
바다의 깊은 어둠도
อน พา ดา เย คี พึน ออ ดุม โด
แม้แต่มหาสมุทรอันมืดมิด
핑크빛으로 만들어
พิง คือ บี ชือ โร มัน ดือ รอ จุน
คุณก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูสดใส และเพื่อคุณ
위해 Again and again and again
นอล วี แฮ Again and again and again
อีกครั้ง และอีกครั้ง และอีกครั้ง
세월이 지나가도
นัน เซ วอ รี ชี นา กา โด
แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน
흔들리지 않을게
ฮึน ดึล รี จี อัน นึล เก
ฉันจะไม่สั่นไหว
멈추지 않아 여름
มอม ชู จี อัน นา คือ ยอ รึม
เหมือนดังสาวน้อยสดใสแห่งฤดูร้อนนั้น
찬란했던 소녀처럼
ชัน รัน แฮท ดอน โซ นยอ ชอ รอม
ที่ไม่เคยหยุด

Ooh

변하지 않아 여름
พยอน ฮา จี อัน นา แม ยอ รึม
เหมือนดังคำปรารถนาที่จะเป็นอย่างนี้
한결같던 소원처럼
ฮัน กยอล กัท ดอน โซ วอน ชอ รอม
ทุกฤดูร้อน และไม่แปรเปลี่ยนไป

Whoa huh
약속해
ยัก ซก แฮ จวอ
สัญญากับฉันนะ


Credit: coloredcodelyric, popgasa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น