วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] EXO – Can’t Bring Me Down เนื้อไทย แปลไทยEXO – Can Bring Me Down
เนื้อไทย แปลไทย
타락한 Mind
ทา รัก ฮัน Mind
จิตใจเสื่อมทราม
틀을 깨버려
ทือ รึล แก บอ รยอ
มาลองคิดนอกกรอบกันบ้าง

하늘 위로 문을 두드려
ฮา นึล วี โร มู นึล โต ทู ดือ รยอ
ผมเคาะประตูบนแผ่นฟ้าอีกครั้ง
약자만 우는 세상 따윈 뒤집어
ยัก จา มัน อู นึน เซ ซัง ตา วอน ทวี จี บอ
โค่นล้มโลกใบนี้ ที่มีเพียงน้ำตาของคนอ่อนแอ
소년의 Cry
โซ นยอ เน Cry
น้ำตาของเด็กผู้ชาย

교만에 젖은 날개
คโย มา เน ชอ จึน นัล แก
ปีกของคุณโชกไปด้วยความทะนง
니가 선택한 하늘은 Fall
นี กา ซอน แทก ฮัน ฮา นือ รึน Fall
แผ่นฟ้าที่คุณเลือกพังทลายลงมา
Oh yeah

아무도 손들지 못해
อา มู โด ซน ดึล จี มด แท
ไม่มีใครชูมือขึ้นมาได้
바다 깊이 잠긴
พา ดา คี พี ชัม กิน
ณ มหาสมุทรเวิ้งว้างสุดลึกล้ำ
절망 속에 붉게 비친
ชอล มัง โซ เก พุล เก พี ชิน ดัล
พระจันทร์สีแดงส่องแสงสะท้อน
다시 일어선다 가슴이 뛴다
ทา ชี อี รอ ซอน ดา โต คา ซือ มี ตวิน ดา
ผมลุกขึ้นมาอีกครั้ง หัวใจเต้นแรงอีกหน

높은 곳으로 고개를 돌려봐 Now
ทอ โน พึน โค ซือ โร โค แก รึล ทล รยอ บวา Now
ตอนนี้ แหงนหน้าไปยังที่สูงขึ้นไป
Oh 새로 태어난 아름다운 용기
Oh แซ โร แท ออ นัน คือ อา รึม ดา อุน ยง กี
ความกล้าแสนงดงามเกิดใหม่อีกครั้ง

Yo 지금부터 들어
Yo ชี กึม บู ทอ ชัล ทือ รอ
ฟังดี ๆนะ ผมจะเปิดเผยทุกสิ่ง
밝혀버릴 테니
ทา พัล ฮยอ บอ ริล เท นี
มีปีศาจซ่อนตัวอยู่หลังหน้ากากแห่งคุณความดี
선이라는 가면에 숨어 있는 악의
ซอ นี รา นึน คา มยอ เน ซู มอ อิท นึน อา เก
มีหินก้อนยักษ์
파멸을 제물 삼아 쌓은 커다란 바위
พา มยอ รึล เช มุล ซา มา ซา ฮึน คอ ดา รัน พา วี
กองทับถมเหมือนเป็นการสังเวย
오늘 모두 부숴버려
โอ นึล โม ดู พู ซวอ บอ รยอ
วันนี้ มาทำลายมันให้สิ้นซากกันถอะ
You will never ever bring me down
คุณไม่มีวันล้มผมได้หรอก

무너져가는 Wall
มู นอ จยอ กา นึน Wall
กำแพงพังทลาย
별은 이미 Fall
นี พยอ รึน อี มี Fall
ดวงดาวของคุณร่วงหล่นลงมา
발버둥쳐도
พัล บอ ดุง ชยอ โด
ไม่ว่าคุณจะพยายามเท่าใด
You can’t bring me down
คุณก็ไม่มีวันล้มผมได้หรอก

가식적인 너의 손짓
คา ชิก จอ กิน นอ เย ซน จิด
ท่าทางเสแสร้งของคุณ
아파한 우릴 놀린
อา พา ฮัน อู ริล นล ริน ซู
เราเจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่ แล้วคุณก็มายั่วยุกันด้วยท่าทางนั้น
어지른 판의 승잔 없어
ออ จี รึน อี พา เน ซึง จัน ออบ ซอ
คงไม่มีผู้ชนะในเกมอันยุ่งเหยิงนี้
Game is over now
เกมจบลงแล้ว

모두가 미쳐가도
โม ดู กา ทา มี ชยอ กา โด
แม้ทุกคนจะเสียสติไป
바뀐 세상을 맞이한 Oh
พา กวิน เซ ซา งึล มา จี ฮัน บัม Oh
แต่ค่ำคืนนี้เราจะเจอโลกใบใหม่
새로 피어난 순수함을 지켜
แซ โร พี ออ นัน คือ ซุน ซู ฮา มึล ชี คยอ
ปกป้องความบริสุทธิ์ที่เพิ่งเบ่งบานขึ้นมา

Yo 세뇌되어 버린
Yo เซ นเว ดเว ออ พอ ริน นอน
คุณถูกล้างสมอง
기억처럼 Faded
คด คี ออก ชอ รอม Faded
ค่อย ๆเลือนลางไปเหมือนความทรงจำ
모습은 다르지만 똑같이 Created
โม ซือ บึน ทา รือ จี มัน ตก กัท ชี Created
เราอาจดูไม่เหมือนกัน แต่เราถูกสร้างมาอย่างเท่าเทียม
가치가 다르다는 이유로 행한 범죄
คา ชี กา ทา รือ ดา นึน อี ยู โร แฮง ฮัน พอม จเว
สงครามนี้เกิดขึ้นมาก็เพราะเราถูกประเมินค่าต่างกันไป
이상은 참지 못해
ทอ อี ซา งึน ชัม จี มด แท
ผมจะไม่ทนแล้ว
You will never ever bring me down
คุณไม่มีวันล้มผมได้

무너져가는 Wall
มู นอ จยอ กา นึน Wall
กำแพงพังทลาย
별은 이미 Fall
นี พยอ รึน อี มี Fall
ดวงดาวของคุณร่วงหล่นลงมา
발버둥쳐도
พัล บอ ดุง ชยอ โด
ไม่ว่าคุณจะพยายามเท่าใด
You can’t bring me down
คุณก็ไม่มีวันล้มผมได้หรอก

세상이 하나가 Chances
เซ ซา งี ฮา นา กา ทเวล Chances
ยังมีโอกาส
높은 곳을 향해
ทอ โน พึน โค ซึล ฮยัง แฮ
ที่โลกจะกลายเป็นหนึ่ง
날아갈 시간이 됐어
นา รา กัล ชี กา นี ทแวท ซอ
ได้เวลาบินไปยังที่สูงขึ้นไป
끌어 당겨도 버젓이
กือ รอ ทัง กยอ โด พอ ชอ ชี
ไม่ว่าพวกเขาจะหน้าด้านผลักไสเราเท่าไร
We are standing
เราจะยืดหยัด
치열한 싸움 당당히 있는 챔피언
ชี ยอล ฮัน ซา อุม กึท ทัง ดัง ฮี ซอ อิท นึน แช พี ออน
เราคือผู้ชนะอย่างภาคภูมิใจ หลังจากการต่อสู้อันโหดร้ายสิ้นสุดลง

교활한 너의 도약 끝났어
คโย ฮวัล ฮัน นอ เย โท ยัก กึท นัด ซอ
หมดเวลาสำหรับก้าวกระโดดที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมของคุณแล้ว
달콤한 유혹의 한입 덥석
คือ ทัล คม ฮัน ยู โฮ เก ฮา นิบ ทอบ ซอก
เลิกสนใจสิ่งล่อใจอันหอมหวานนั้น
하나가 파도 앞에 몸이 덜덜
ฮา นา กา ทเวน พา โด อา เพ โม มี ทอล ดอล
คุณสั่นไหวอยู่ตรงหน้าคลื่นที่กลายเป็นหนึ่งเดียว
네가 스스로 꺾은 날개는 못써
โต เน กา ซือ ซือ โร กอ กึน นัล แก นึน มด ซอ
คุณใช้ปีกที่เป็นคนทำลายมันไปเองไม่ได้แล้ว

높은 곳으로 고개를 돌려봐 Now
ทอ โน พึน โค ซือ โร โค แก รึล ทล รยอ บวา Now
ตอนนี้ แหงนหน้ามองสูงขึ้นไป
태양보다 밝게 빛난 Dawn
แท ยัง โบ ดา ทอ พัล เก พิด นัน Dawn
รุ่งอรุณนี้ส่องสว่างยิ่งกว่าแสงตะวัน

무너져가는 Wall
มู นอ จยอ กา นึน Wall
กำแพงพังทลาย
별은 이미 Fall
นี พยอ รึน อี มี Fall
ดวงดาวของคุณร่วงหล่นลงมา
발버둥쳐도
พัล บอ ดุง ชยอ โด
ไม่ว่าคุณจะพยายามเท่าใด
You can’t bring me down
คุณก็ไม่มีวันล้มผมได้หรอก

무너져가는 Wall
มู นอ จยอ กา นึน Wall
กำแพงพังทลาย
별은 이미 Fall
นี พยอ รึน อี มี Fall
ดวงดาวของคุณร่วงหล่นลงมา
발버둥쳐도
พัล บอ ดุง ชยอ โด
ไม่ว่าคุณจะพยายามเท่าใด
You can’t bring me down
คุณก็ไม่มีวันล้มผมได้หรอก

Credit: youtube, klyrics, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น