วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[Thai Translation] Infinite – Diamond เนื้อไทย แปลไทยInfinite – Diamond
เนื้อไทย แปลไทย

처음 순간
นอล ชอ อึม พน ซุน กัน
ครั้งแรกที่พบเจอคุณ
눈을 수가 없었어
นู นึล ตึล ซู กา ออบ ซอท ซอ

เล่นเอาผมลืมตาไม่ขึ้นเลย
영롱한 다이아몬드 같았어
ยอง รง ฮัน ทา อี อา มน ดือ คัท ทัด ซอ


คุณส่องแสงสว่างเหมือนดังเพชรเลอค่า

우린 서로 사랑에 빠졌었고
อู ริน ซอ โร ซา รา เง ปา จยอท ซอ โก
เราตกหลุมรักกันและกัน
뜨겁게 사랑을 했어
ตือ กอบ เก ซา รา งึล แฮท ซอ
และแบ่งปันความรักแสนเร่าร้อน
아름다웠어 너무나도 반짝였었어 
อา รึม ดา วอท ซอ นอ มู นา โด พัน จา กยอท ซอท ซอ
ความรักของเราเป็นสิ่งอัศจรรย์และแสนสวยงาม

하지만 운명은 우리를 가만두지 않았어
ฮา จี มัน อุน มยอ งึน อู รี รึล คา มัน ทู จี อัน นัท ซอ

แต่เราก็ต้องพ่ายแพ้ต่อโชคชะตา
사랑했던 만큼
ซา รัง แฮท ดอน มัน คึม
ยิ่งเรารักกันมากเท่าไหร่
상처는 날카로웠어
ซัง ชอ นึน ชัม นัล คา โร วอท ซอ
รอยแผลแห่งความเจ็บปวดก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

너무나 눈부신 다이아처럼
นอ มู นา นุน บู ชิน ทา อี อา ชอ รอม
เหมือนดังเพชรที่ส่องแสงประกาย
우리는 영원할거라 믿었어
อู รี นึน ยอง วอน ฮัล กอ รา มี ดอท ซอ
ผมเคยคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
사랑한다고 사랑한다고 그렇게 말하고 떠나고
ซา รัง ฮัน ดา โก ซา รัง ฮัน ดา โก คือ รอค เค มัล ฮา โก ตอ นา โก
คุณบอกว่าคุณรักผม แต่คุณก็จากกันไป
빼앗아놓고 훨훨 떠나 버렸어
แน มัม ทา แป อา ซา นด โก ฮวอล ฮวอล ตอ นา พอ รยอท ซอ
คุณขโมยหัวใจของผมไปทั้งดวง แล้วก็จากกันไป

마음속에 정말로 소중했었어
นอน แน มา อึม โซ เก ชอง มัล โร โซ จุง แฮท ซอท ซอ
คุณมีค่าเหลือเกินในหัวใจของผม
그만큼 독점하고 싶었어
คือ มัน คึม ทด จอม ฮา โก ชี พอท ซอ
ผมอยากจะเก็บคุณเอาไว้คนเดียว
들키지 않게 숨겨두고서
ทึล คี จี อัน เก กก กก ซุม กยอ ทู โก ซอ
ผมอยากจะซ่อนคุณเอาไว้ ไม่ให้ใครเห็น
나만 가지고 싶었어
นา มัน คา จี โก ชี พอท ซอ
และเป็นคนเดียวที่มีคุณ
욕심이었어 결국 놓치고 말았어
ยก ชี มี ออท ซอ คยอล กุก นอล นด ชี โก มา รัท ซอ
มันเป็นความโลภของผมเอง สุดท้าย ผมก็ต้องเสียคุณไป

결국 참았었던 눈물이 계속 흘러내려와
คยอล กุก ชา มัท ซอท ดอน นุน มู รี คเย ซก ฮึล รอ แน รยอ วา
สุดท้าย ผมก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
사랑했던 만큼
ซา รัง แฮท ดอน มัน คึม
ยิ่งเรารักกันมากเท่าไหร่
상처는 날카로웠어
ซัง ชอ นึน ชัม นัล คา โร วอท ซอ
รอยแผลแห่งความเจ็บปวดก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

너무나 눈부신 다이아처럼
นอ มู นา นุน บู ชิน ทา อี อา ชอ รอม
เหมือนดังเพชรที่ส่องแสงประกาย
우리는 영원할거라 믿었어
อู รี นึน ยอง วอน ฮัล กอ รา มี ดอท ซอ
ผมเคยคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
사랑한다고 사랑한다고 그렇게 말하고 떠나고
ซา รัง ฮัน ดา โก ซา รัง ฮัน ดา โก คือ รอค เค มัล ฮา โก ตอ นา โก
คุณบอกว่าคุณรักผม แต่คุณก็จากกันไป
빼앗아놓고 훨훨 떠나 버렸어
แน มัม ทา แป อา ซา นด โก ฮวอล ฮวอล ตอ นา พอ รยอท ซอ
คุณขโมยหัวใจของผมไปทั้งดวง แล้วก็จากกันไป

돌이킬 없잖아
โท รี คิล ซุน ออบ จัน นา
ถึงเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
끝까지 함께하자고 너와 맹세 했었잖아
กึท กา จี ฮัม เก ฮา จ โก นอ วา นา แมง เซ แฮท ซอท จัน นา
แต่เราก็สาบานว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
다이아보다 빛나던 (빛나던
ทา อี อา โบ ดา พิด นา ดอน (พิด นา ดอน)
ส่องแสงสว่างสดใสยิ่งกว่าเพชรล้ำค่า
너의 눈동자에 (눈동자에)
นอ เย คือ นุน ดง จา เอ (นุน ดง จา เอ)
ในดวงตาของคุณ
마지막으로 뜨겁게 입맞출게
มา จี มา กือ โร ตือ กอบ เก อิบ มัด ชุล เก
ผมจะจูบคุณอย่างดูดดื่มเป็นครั้งสุดท้าย

너무나 눈부신 다이아처럼
นอ มู นา นุน บู ชิน ทา อี อา ชอ รอม
เหมือนดังเพชรที่ส่องแสงประกาย
우리는 영원할거라 믿었어
อู รี นึน ยอง วอน ฮัล กอ รา มี ดอท ซอ
ผมคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
사랑한다고 사랑한다고 그렇게 말하고 떠나고
ซา รัง ฮัน ดา โก ซา รัง ฮัน ดา โก คือ รอค เค มัล ฮา โก ตอ นา โก
คุณบอกว่าคุณรักผม แต่คุณก็จากกันไป
빼앗아놓고 훨훨 떠나 버렸어
แน มัม ทา แป อา ซา นด โก ฮวอล ฮวอล ตอ นา พอ รยอท ซอ
คุณขโมยหัวใจของผมไปทั้งดวง แล้วก็จากกันไป

Credit:: popgasa.com, colorcodedlyrics.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น