วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[Thai Translation] Infinite – Back เนื้อไทย แปลไทยInfinite – Back
เนื้อไทย แปลไทย


Come save me, come save me
รักษาผมเอาไว้ได้ไหม รักษาผมเอาไว้ที
기억해줘 서랍속에
คี ออก แค จวอ นี ซา รับ โซ เก
จำเอาไว้ ข้างในลิ้นชักของคุณ
기억해줘 지갑속에
คี ออก แค จวอ นี ชี กัม โซ เก
จำเอาไว้ ข้างในกระเป๋าสตางค์ของคุณ
내가 있던 흔적들을     
แน กา อิท ดอน ฮึน จอก ดือ รึล
ร่องรอยที่ผมทิ้งเอาไว้
하나도 빠짐없이 새겨줘
ฮา นา โด ปา จี มอบ ชี แซ กยอ จวอ
ฝังมันเอาไว้โดยไม่ได้เอาอะไรออกไปเลยสักอย่าง

추억해줘 사진 속에
ชู ออก แฮ จวอ คือ ซา จิน โซ เก
นึกย้อนกลับไป ข้างในรูปภาพใบนั้น
남아있던 공간 속에
นา มา อิท ดอน คือ คง กัน โซ เก
ข้างในพื้นที่ว่างที่ยังคงเหลืออยู่
향기 숨결
แน ฮยัง กี ทา แน ซุม กยอล ทา
กลิ่นของผม ลมหายใจของผม
사라지지 않게
ซา รา จี จี อัน เก
จะไม่จางหายไปไหน

제발 지나쳐 봄날처럼
เช บัล นัล จี นา ชยอ อุน พม นัล ชอ รอม
อย่าทำเหมือนผมเป็นเพียงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านพ้น
바람처럼 놓지마
พา รัม ชอ รอม นด จี มา
อย่าทำเหมือนผมเป็นเพียงลมที่พัดผ่านไป
Can you save Can you save me
รักษาผมเอาไว้ได้ไหม รักษาผมเอาไว้ที

그래 스쳐 지난 향기처럼
คือ แร นัล ซือ ชยอ ชี นัน ฮยัง กี ชอ รอม
เหมือนดังกลิ่นหอมของวันวาน
수많은 날들 말고
ซู มัน นึน นัล ดึล มัล โก
ที่พัดผ่านไป
Can you save Can you save me
รักษาผมเอาไว้ได้ไหม รักษาผมเอาไว้ที
(Save me)
รักษาผมเอาไว้ที
Save me
รักษาผมเอาไว้

돌아와줘 I want you back back back back back
โท รา วา จวอ I want you back back back back back
กลับมานะครับ ผมอยากให้คุณกลับมา
back back back back back
กลับมานะ
너와 기억 시간에 맡겨두지
นอ วา แน คี ออก นัก ชี กา เน มัท กยอ ดู จี มา
อย่าทิ้งความทรงจำของเราไปกับกาลเวลา

돌아와줘 I want you back back back back back
โท รา วา จวอ I want you back back back back back
กลับมานะครับ ผมอยากให้คุณกลับมา
back back back back back
กลับมานะ
기다릴게 여기 남겨진 돌아선
คี ดา ริล เก นา ยอ กี นัม กยอ จิน แช โท รา ซอน แช
ผมจะรอคุณ ผมยังอยู่ที่นี่ มองดูรอบ ๆสิ
I say save me
รักษาผมเอาไว้ที
(save)
รักษาผมเอาไว้
Can you save me
รักษาผมเอาไว้ทีนะครับ

잊을 법한 기억들을 하나둘씩 되돌려
อี จึล พอบ ฮัน คี ออก ดือ รึล ฮา นา ทุล ชิก ทเว ดล รยอ
ผมคิดถึงความทรงจำต่าง ๆที่ควรจะลืมไปได้แล้ว
계절이 자나 계절을 맞아
คเย จอ รี ชา นา คเย จอ รึล มา จา
ฤดูกาลแล้วฤดูกาลเล่า
다시 품에
นอล ทา ชี แน พู เม
ผมอยากให้คุณกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของผมอีกครั้ง

제발 지나쳐 봄날처럼
เช บัล นัล จี นา ชยอ อุน พม นัล ชอ รอม
อย่าทำเหมือนผมเป็นเพียงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านพ้น
바람처럼 놓지마
พา รัม ชอ รอม นด จี มา
อย่าทำเหมือนผมเป็นเพียงลมที่พัดผ่านไป
Can you save Can you save me
รักษาผมเอาไว้ได้ไหม รักษาผมเอาไว้ที

그래 스쳐 지난 향기처럼
คือ แร นัล ซือ ชยอ ชี นัน ฮยัง กี ชอ รอม
เหมือนดังกลิ่นหอมของวันวาน
수많은 날들 말고
ซู มัน นึน นัล ดึล มัล โก
ที่พัดผ่านไป
Can you save Can you save me
รักษาผมเอาไว้ได้ไหม รักษาผมเอาไว้ที


시간에 맡기지
ชี กา เน มัท กี จี มา
อย่าทิ้งผมไปกับกาลเวลา
추얼하려 하지 제발 제발 제발
นัล ชู ออล ฮา รยอ ฮา จี มา เช บัล เช บัล เช บัล
อย่าให้ผมเป็นเพียงเรื่องราวในอดีต ได้โปรด ได้โปรด ได้โปรด
하나도 지우지는
ฮา นา โด ชี อู จี นึน มา
อย่าลมความทรงจำเรื่องผมออกไปแม้เพียงน้อยนิด

돌아와줘 I want you back back back back back
โท รา วา จวอ I want you back back back back back
กลับมานะครับ ผมอยากให้คุณกลับมา
back back back back back
กลับมานะ
너와 기억 시간에 맡겨두지
นอ วา แน คี ออก นัก ชี กา เน มัท กยอ ดู จี มา
อย่าทิ้งความทรงจำของเราไปกับกาลเวลา

돌아와줘 I want you back back back back back
กลับมานะครับ ผมอยากให้คุณกลับมา
back back back back back
กลับมานะ
기다릴게 여기 남겨진 돌아선
คี ดา ริล เก นา ยอ กี นัม กยอ จิน แช โท รา ซอน แช
ผมจะรอคุณ ผมยังอยู่ที่นี่ มองดูรอบ ๆสิ
I say save me
รักษาผมเอาไว้ได้ไหม รักษาผมเอาไว้ที


Credit:: popgasa.com, colorcodedlyrics.com

Talk: เป็นอะไรที่แปลกากมาก แต่ก็จะไม่ลบ -..- ตอกย้ำความกากของตัวเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น