วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

[Thai Translation] EXO-K - XOXO (Kiss & Hug) [Repackage] แปลไทย เนื้อไทย Part IIIEXO-K - XOXO (Kiss & Hug) [Repackage] Part III


EXO-K XOXO (Kiss & Hug) [Repackage] Part III Track List

09. 3.6.5
10. Heart Attack
11. 피터팬 Peter Pan
12. Baby
13. My Lady
 9. 3.6.5 – EXO-K แปลไทย

까진 부딪혀 여섯 번쯤 울지라도
เซ พอน กา จิน พู ดิท ชยอ พวา ยอ ซอท พอน จึม อุล จี รา โด
ผมตกหลุมรักเป็นครั้งที่สามแล้ว ในขณะที่คุณเองก็ร้องไห้เป็นรอบที่หกแล้ว
다섯 이겨내면 끝이 보이기 시작해
ทา ซอท บอน ทอ อี กยอ เน มยอน กือ ที โพ อี กี ชี จัก เฮ
ถ้าคุณเอาชนะมันได้สักห้าครั้งนะครับ คุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่สักที
조급하게 달릴 수록 중요한 놓칠 뿐야
โช กึบ ฮา เก ทัล ริล ซู รก จู โง ฮัน กอล นด ชิล ปู นยา
ถ้าคุณจะเอาแต่วิ่งไปเรื่อย ๆแบบนี้ คุณจะพลาดอะไรดี ๆไปได้นะ
네게 시간을 숨을 고를 있게
เน เก จม ทอ ชี กา นึล จวอ ซู มึล โก รึล ซู อิท เก เฮ
ให้เวลาตัวเองได้พักหายใจบ้างเถอะ

같은 곳에서 떠오는 태양처럼
นึล คา ทึน โก เซ ซอ ตอ โอ นึน เท ยัง ชอ รอม
อยู่ที่เดียวกันเสมอ เหมือนดังพระอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างในทุก ๆวัน

3-6-5
매일 아침 잠든 깨우며 하룰 시작해
3-6-5 นัน เม อิล อา ชิม ชัม ดึน นอล เก อู มยอ ฮา รุล ชี จัก เค
3-6-5
ผมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการปลุกคุณให้ตื่นขึ้นมาในทุกเช้า
3-6-5 1 1초의 틈도 없을 만큼 함께 거야
3-6-5 อิล บุน อิล โช เย ทึม โด ออบ ซึน มัน คึม ฮัม เก ฮัล คอ ยา
3-6-5
ผมใช้เวลา ๆทุก ๆวินาทีไปกับคุณ
oh oh oh oh- 3-6-5 손을 잡고
oh oh oh oh- 3-6-5 นี โซ นึล ชับ โก
oh oh oh oh- 3-6-5
ผมจะจับมือของคุณเอาไว้
oh oh oh oh- 3-6-5 놓지 않을게
oh oh oh oh- 3-6-5 นด จี อัน นึล เก
oh oh oh oh- 3-6-5
ผมจะไม่มีวันปล่อยมันไป

소리 내어 웃고 여섯 곡의 노랠 들어
โซ รี เน ออ เซ พอน อุท โก ยอ ซอท โก เก โน เรล ทือ รอ
หัวเราะดัง ๆสามที ฟังเพลงดี ๆสักหกรอบ
다섯 시간 자고 나면 별거 아닌 거야
ทา ซอท ชี กัน ชา โก นา มยอน ทา พยอล กอ อา นิน เก ทเวล คอ ยา
ถึงคุณจะหลับสักห้าชั่วโมง ก็ไม่เป็นอะไรเลยครับ

너를 지키는 빛의 기사처럼
นัน นอ รึล จี คี นึน ชอ พี เช คี ซา ชอ รอม
ผมจะเป็นดังอัศวินที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณเอง

3-6-5
너의 앞에서 오직 너를 이유로 검을 휘둘러
3-6-5 นอ เย อา เพ ซอ โอ จิก นอ รึล อี ยู โร คอ มึล ฮวี ดุล รอ
3-6-5
ผมจะใช้ดาบนี้ปกป้องคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
3-6-5 마치 위해 태어난 같은 매일을 살게
3-6-5 มา ชี นอล วี เฮ เท ออ นัน คอท คา ทึน เม อี รึล ซัล เก
3-6-5
ผมเลือกแล้วที่จะเกิดมาเพื่อทำเพื่อคุณ
oh oh oh oh- 3-6-5 어떤 아픔도
oh oh oh oh- 3-6-5 ออ ตอน อา พึม โด
oh oh oh oh- 3-6-5 ไม่ว่าจะคุณจะเจ็บปวดมาแค่ไหน
oh oh oh oh- 3-6-5 비껴가게
oh oh oh oh- 3-6-5 นอล พี กยอ กา เก
oh oh oh oh- 3-6-5
ผมจะลบความเจ็บนั้นไปเอง

시험할 운명들이 눈물을 부를
นอล ชี ฮอม มัล อุน มยอง ดือ รี นุน มู รึล พู รึล เต
เมื่อใดที่โชคชะตาอยากจะทดสอบคุณ ทำให้คุณต้องมีน้ำตา
언제라도 기적처럼 앞에 나타날게
ออน เจ รา โด นัน คี จอก ชอ รอม เน อา เพ นา ทา นัล เก
ไม่ว่าเมื่อใด ผมจะปรากฏกายต่อหน้าคุณดังปาฏิหารย์

3-6-5 너의 뒤에서 절대 너를 위한 매일을 살게
3-6-5 นอ เย ทวี เอ ซอ ชอล เด นอ รึล วี ฮัน เม อี รึล ซัล เก
3-6-5 ผมเลือกแล้วที่จะเกิดมาเพื่อทำเพื่อคุณในทุก ๆวัน
3-6-5 마치 위해 태어난 같은 하룰 채우며
3-6-5 มา ชี นอล วี เฮ เท ออ นัน คอท กา ทึน ฮา รุล เช อู มยอ
3-6-5 ผมจะใช้ลมหายใจในทุก ๆวันไปกับคุณ
oh oh oh oh- 3-6-5 어떤 아픔도
oh oh oh oh- 3-6-5 ออ ตอน อา พึม โด
oh oh oh oh- 3-6-5 ไม่ว่าจะคุณจะเจ็บปวดมาแค่ไหน
oh oh oh oh- 3-6-5 비껴가게
oh oh oh oh- 3-6-5 นอล พี กยอ กา เก
oh oh oh oh- 3-6-5 
ผมจะลบความเจ็บนั้นไปเอง
3-6-5 너를 지킬게
3-6-5 นอ รึล ชี คิล เก
3-6-5 ให้ผมปกป้องคุณเองนะครับ

10. Heart Attack EXO-K แปลไทย

눈이 멀어 처음부터 어떤 빛도 무색케 반짝임 너는 강한 flashlight
นู นี มอ รอ ชอ อึม บู ทอ ออ ตอน พิด โด มู เซก เค ฮัล พัน จา กิม นอ นึน คัง ฮัน flashlight
ณ จุดเริ่มต้น สายตาของผมมองไกลไปยังแสงสว่างเฉิดฉายที่แสงอื่นใดก็ต้องยอมแพ้ คุณนั่นเอง
아직까지 너의 모습 길이길이 초르스름한 잔상으로 남아 flash back
อา จิก กา จี นอ เย โม ซีบ คี รี คี รี โช รือ ซือ รึม ฮัน ชัน ซา งือ โร นา มา flash back
แต่เหมือนเป็นเพียงภาพเลือนราง 
미로 속을 걸었어 닮은 환영 사이로 
คิน มี โร โซ กึล คอ รอท ซอ นอล ทัล มึน ฮวัน ยอง ซา อี โร
ผมเดินตรงไปยังร่างในเข้าวงกตที่ดูคล้ายคุณเหลือเกิน
닿을 듯한 모습 허공에 손을 저으며 
ซน ทา ฮึล ดึด ฮัน นี โม ซึบ ฮอ โก เง โซ นึล ชอ งือ มยอ
ผมใช้มือควานหาร่างนั้นไปมากลางอากาศ

머릿속에 담아 하나는 only you 
มอ ริด โซ เก ทา มา ทุน ทัน ฮา นา นึน only you
คุณคนเดียวเท่านั้นที่ผมคิดถึงตลอดมา
현실 같은 환상에 미쳐가는  
กก อยอน ชิล คา ทึน ฮวัน ซา เง นัน มี ชยอ กา นึน จุง
ผมตกอยู่ในอาการเสียสติ อยู่ในความฝันที่เหมือนจริงเหลือเกิน
oh no no 아니겠지 진짜 아니겠지 
oh no no อา นี เกท จี ชิน จา นอน อา นี เกท จี
ไม่น่า ไม่จริงหรอก จริง ๆนะ ไม่ใช่คุณหรอก
조마조마 졸이면서 다가가는 순간 
มัม โช มา โจ มา โช รี มยอน ซอ ทา กา กา นึน ซุน กัน
ยิ่งขยับเข้าไปใกล้ ๆ ผมก็ยิ่งรู้สึกบีบหัวใจ

순간 Heart Attack 시간의  
ซุน กัน Heart Attack อี ชี กา เน กึด
ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน เวลาหมดลงแล้ว
압도하는 세상 가장 황홀한 느낌의 Heart Attack 
นัล อับ โด ฮา นึน เซ ซัง คา จัง ฮวัง ฮล ฮัน นือ กี เม Heart Attack
โลกที่ครอบงำผมไว้ ความรู้สึกชวนลุ่มหลงสุดใจ หัวใจจะวายให้ได้
숨이 멎어도 좋을 만큼 가까워
อี ซู มี มอ จอ โด โช ฮึน มัน คึม นอน คา กา วอ
ถึงจะต้องหมดลมหายใจ แต่ผมก็ชอบช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ใกล้ ๆนะครับ

Heart Attack 기다림의  
Heart Attack คี ดา รี เม กึด
ภาวะหัวใจล้มเหลว การรอคอยสิ้นสุดลงแล้ว
터질 같던 심장을 조용히 움켜쥔 고요함
ทอ จิล คอท คัท ดอน เน ชิม จา งึล โช ยง งี อุม คยอ จวิน โค โย ฮัม
ความเงียบคลืบคลานเข้ามาเกาะกุมหัวใจของผมช้า ๆ รอเวลาจะปะทุออกมา
숨이 멎어도 좋을 만큼 평화로워 지금 
อี ซู มี มอ จอ โด โช งึล มัน คึม พยอง ฮวา โร วอ ชี กึม
ถึงจะต้องหมดลมหายใจ แต่ผมก็ชอบช่วงเวลาแสนสงบแบบนี้นะครับ

이렇게도 눈부신 사라지고 아무것도 똑같지가 않았어 라고
อี รอค เก โด นุน บู ชิน อี ซา รา จี โก อา มู กอด โด ตก กัท จี กา อัน นัท ซอ รา โก
พอร่างที่ส่องแสงสว่างเฉิดฉายนั้นหายไป ทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิม
공기들은 정체되고 굳어버려 숨을 조차 없었어 라고 
โต คง กี ดือ รึน ชอง เช ดเว โก คู ดอ บอ รยอ ซู มึล ชวิล ซู โช ชา ออบ ซอท ซอ รา โก
ผมเริ่มหายใจไม่ออกอีกครั้งเมื่ออากาศเริ่มหยุดเคลื่อนไหว
너에게 말을 걸었어 들리는지 모르지만 
เน เอ เก มา รึล คอ รอท ซอ ทึล รี นึน จี โม รือ จี มัน
ผมเริ่มเปิดฉากคุยกันคุณดู แต่ไม่รู้ว่าคุณได้ยินบ้างไหม
목소리에 놀라 뒤돌아보긴 했지만 
คือ มก โซ รี เอ นล รา นอน ทวี โด รา โบ กิน แฮท จี มัน
แต่เหมือนคุณเองก็ประหลาดใจกับเสียงที่ได้ยินและพยายามหันมอง

초점 흔들리는 내겐 중요한 질문
โช จอม ฮึน ดึล รี นึน นุน เน เกน จู งโย ฮัน ชิล มุน
สายตาที่ไม่อยู่เฉย คำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวผมเอง
어쩌면 자신도 아직 믿기 힘든  
ออ จอ มยอน นา ชา ชิน โด อา จิก มิด กี ฮิม ดึน ทึด
คงเป็นผมเองที่ไม่อยากจะเชื่อเลยจริง ๆ
oh no no 아니겠지 진짜 아니겠지 
oh no no อา นี เกท จี ชิน จา นอน อา นี เกท จี
ไม่น่า ไม่จริงหรอก จริง ๆนะ ไม่ใช่คุณหรอก
조그마한 얼굴이 손에 닿는 순간 
คือ โช คือ มา ฮัน เน ออล กู รี โซ เน ทัด นึน ซุน กัน
เมื่อมือของผมสัมผัสกับใบหน้าเล็ก ๆของคุณ

순간 Heart Attack 시간의  
ซุน กัน Heart Attack อี ชี กา เน กึด
ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน เวลาหมดลงแล้ว
압도하는 세상 가장 황홀한 느낌의 Heart Attack 
นัล อับ โด ฮา นึน เซ ซัง คา จัง ฮวัง ฮล ฮัน นือ กี เม Heart Attack
โลกที่ครอบงำผมไว้ ความรู้สึกชวนลุ่มหลงสุดใจ หัวใจจะวายให้ได้
숨이 멎어도 좋을 만큼 가까워
อี ซู มี มอ จอ โด โช ฮึน มัน คึม นอน คา กา วอ
ถึงจะต้องหมดลมหายใจ แต่ผมก็ชอบช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ใกล้ ๆนะครับ

Heart Attack 기다림의  
Heart Attack คี ดา รี เม กึด
ภาวะหัวใจล้มเหลว การรอคอยสิ้นสุดลงแล้ว
터질 같던 심장을 조용히 움켜쥔 고요함
ทอ จิล คอท คัท ดอน เน ชิม จา งึล โช ยง งี อุม คยอ จวิน โค โย ฮัม
ความเงียบคลืบคลานเข้ามาเกาะกุมหัวใจของผมช้า ๆ รอเวลาจะปะทุออก
숨이 멎어도 좋을 만큼 평화로워 지금 
อี ซู มี มอ จอ โด โช งึล มัน คึม พยอง ฮวา โร วอ ชี กึม
ถึงจะต้องหมดลมหายใจ แต่ผมก็ชอบช่วงเวลาแสนสงบแบบนี้นะครับ

믿어도 되겠니 꿈이라면
มี ดอ โด ทเว เกท นี กู มี รา มยอน
ผมจะเชื่อได้ไหม ว่านี่เป็นเพียงฝัน
이렇게 아프지 않을 거야 
นา อี รอค เก อา พือ จี อัน นึล คอ ยา
ผมคงจะไม่เจ็บปวดขนาดนี้
하얗게 빛나는 너를 안고 
ฮา ยัด เก พิด นา นึน นอ รึล อัน โก
เมื่อได้โอบกอดแสงสว่างเฉิดฉายของคุณ
이대로 모든 멈춘다면 
อี เด โร โม ดึน เก มอม ชุน ดา มยอน
ถ้าทุกอย่างจบลงที่ตรงนี้

순간 Heart Attack 시간의  
ซุน กัน Heart Attack อี ชี กา เน กึด
ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน เวลาหมดลงแล้ว
압도하는 세상 가장 황홀한 느낌의 Heart Attack 
นัล อับ โด ฮา นึน เซ ซัง คา จัง ฮวัง ฮล ฮัน นือ กี เม Heart Attack
โลกที่ครอบงำผมไว้ ความรู้สึกชวนลุ่มหลงสุดใจ หัวใจจะวายให้ได้
숨이 멎어도 좋을 만큼 가까워
อี ซู มี มอ จอ โด โช ฮึน มัน คึม นอน คา กา วอ
ถึงจะต้องหมดลมหายใจ แต่ผมก็ชอบช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ใกล้ ๆนะครับ

Heart Attack 기다림의  
Heart Attack คี ดา รี เม กึด
ภาวะหัวใจล้มเหลว การรอคอยสิ้นสุดลงแล้ว
터질 같던 심장을 조용히 움켜쥔 고요함
ทอ จิล คอท คัท ดอน เน ชิม จา งึล โช ยง งี อุม คยอ จวิน โค โย ฮัม
ความเงียบคลืบคลานเข้ามาเกาะกุมหัวใจของผมช้า ๆ รอเวลาจะปะทุออก
숨이 멎어도 좋을 만큼 평화로워 지금 
อี ซู มี มอ จอ โด โช งึล มัน คึม พยอง ฮวา โร วอ ชี กึม
ถึงจะต้องหมดลมหายใจ แต่ผมก็ชอบช่วงเวลาแสนสงบแบบนี้นะครับ

11. Peter Pan – EXO-K แปลไทย

낡은 일기장 먼지를 털어내 문득 펼친 속엔 해맑게
นัล กิน อิล กี จัง มอน จี รึล ทอ รอ เน มุน ดึก พยอน ชิน กด คือ โซ เกน เฮ มัล เก
ผมหยิบสมุดแห่งความทรงจำเล่มเก่าขึ้นมาปัดฝุ่น ทันใดนั้นเรื่องราวที่ซ่อนไว้ภายในก็ฉายขึ้นมาอย่างชัดเจน
네가 있어 아직 그대로 여기 남아있어
นี กา อิท ซอ อา จิก นอน คือ เด โร ยอ กี นา มา อิท ซอ
คุณอยู่ในนั้นเหมือนเคย คุณยังคงอยู่ในความทรงจำ
잊고 지냈던 그림이 떠올라 작은 떨림이 몸에 샘솟아
อิจ โก จี เนท ดอน คือ รี มี ตอ อล รา ชา กึน ตอล รี มี เน โม เม เซม โซ ซา
ผมหวนคิดถึงภาพความทรงจำที่ลืมไปนานอีกครั้ง ซึ่งนั่นก็ทำให้ผมรู้สึกหวั่นไหว
서글프긴 그때로 돌아갈 없는
จม ซอ กึล พือ เกน เฮ คือ เต โร โท รา กัล ซู ออบ นึน เก
เป็นเรื่องเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับ ที่เราย้อนเวลากลับไปช่วงเวลานั้นไม่ได้อีกแล้ว

* 찾아간다 추억이 보낸 팅커벨 따라나섰던 Neverland
นอล ชา จา กัน ดา ชู ออ กี โพ เนน ทิง คอ เบล ตา รา นา ซอท ดอน Neverland
ผมจะออกตามหาคุณนะ ทิงเกอร์เบลล์ ความทรงจำเหล่านั้นจะพาไปยังเนเวอร์แลนด์ ดินแดนแห่งเรา
곳에 내가 너와 바라보며 웃고 있어
คือ โก เซ เน กา นอ วา พา รา โบ มยอ อุท โก อิท ซอ
เราสบสายตาและยิ้มให้กัน ณ ที่แห่งนั้น
영원한 너의 피터팬. 시간에 멈춘 남자
นัน ยอง วอน นัน นอ เย พี ทอ แพน คือ ชี กา เน มอม ชุน นี นัม จา
ผมจะเป็นปีเตอร์ แพนของคุณตลอดไป ผมจะหยุดเวลาเอาไว้
서툴지만 너무 사랑했던 나의 너에게 다녀가
ซอ ทุล จี มัน นอ มู ซา รัง เฮท ดอน นา เย นอ เอ เก ทา นยอ กา
ถึงอย่างไร ผมก็จะไปหาคุณให้ได้ ผมรักคุณมากมายจริง ๆ

많이 괴롭혔던 짓궂은 악당 모두 물리쳐준 기억이 생생해
นอล มัน นี คเว รบ ฮยอท ดอน ชิท กู จิน อัก ดัง โม ดู มุล รี ชยอ จุน คี ออ กี เซง เซง เฮ
มีผู้ไม่หวังดีมาระรานคุณมากมาย ภาพแห่งความผิดหวังท้อใจยังฉายชัดเจนอยู่เสมอ
순간부터 너의 맘을 얻고 나눈 키스까지
คือ ซุน กัน บู ทอ นอ เย มา มึล ออท โก นา นุน คือ ซือ กา จี
แล้วผมก็ได้หัวใจของคุณมา รวมถึงจูบอันแสนหวานจากคุณด้วย
맘은 항상 구름 타고 날았지
เน มา มึน ฮัง ซัง คู รึม ทา โก นา รัท จี
หัวใจของผมโบยบินไปท่ามกลางหมู่มวลก้อนเมฆ
너는 웬디 신데렐라보다 예뻤지
นอ นึน เวน ดี ซิน เด เรล ลา โบ ดา เย ปอท จี
คุณงดงามยิ่งกว่าเวนดี้และซินเดอเรล่า
가슴 뛰게 만든 사람 느끼니까 눈이 빛나
คา ซึม ตวี เก มัน ดึน ทัน ฮัน ซา รัม นอล นือ กี นี กา ทู นู นี พิท นา
เพราะผมสัมผัสได้ถึงคุณ คุณคนเดียวที่ทำให้หัวใจผมสั่นไหว ทำให้ดวงตาของผมเป็นประกายสดใส

* 찾아간다 추억이 보낸 팅커벨 따라나섰던 Neverland
นอล ชา จา กัน ดา ชู ออ กี โพ เนน ทิง คอ เบล ตา รา นา ซอท ดอน Neverland
ผมจะออกตามหาคุณนะ ทิงเกอร์เบลล์ ความทรงจำเหล่านั้นจะพาไปยังเนเวอร์แลนด์ ดินแดนแห่งเรา
곳에 내가 너와 바라보며 웃고 있어
คือ โก เซ เน กา นอ วา พา รา โบ มยอ อุท โก อิท ซอ
เราสบสายตาและยิ้มให้กัน ณ ที่แห่งนั้น
영원한 너의 피터팬. 시간에 멈춘 남자
นัน ยอง วอน นัน นอ เย พี ทอ แพน คือ ชี กา เน มอม ชุน นี นัม จา
ผมจะเป็นปีเตอร์ แพนของคุณตลอดไป ผมจะหยุดเวลาเอาไว้
서툴지만 너무 사랑했던 나의 너에게 다녀가
ซอ ทุล จี มัน นอ มู ซา รัง เฮท ดอน นา เย นอ เอ เก ทา นยอ กา
ถึงอย่างไร ผมก็จะไปหาคุณให้ได้ ผมรักคุณมากมายจริง ๆ

분홍빛 감도는 얼굴 구름 위를 걷는 기분 (함께했지만)
พุน ฮง บิท คัม โด นึน ออล กุล คู รึล วี รึล คอท นึน คี บุน (ฮัม เก เฮท จี มัน)
ใบหน้าที่แต้มแต่งด้วยสีชมพูสดใส ความรู้สึกเหมือนได้เดินย่ำลงไปบนปุยเมฆ (ยามที่เรามีกันและกัน)
Baby boo! 가슴이 두근거렸던 그림 같던 You! (잡고 싶지만 oh!)
Baby boo! เน คา ซือ มี ทู กึน กอ รยอท ดอน คือ ริม คัท ดอน You! (ชับ โก ชิพ จี มัน oh!)
ที่รักครับ ภาพแห่งความทรงจำของคุณทำให้หัวใจผมเต้นรัว (ยามที่ผมอยากจะหยุดเวลาเอาไว้)
그때 너의 눈은 살며시 웃어줬던 것처럼 ( 내밀지만)
คือ เต นอ เย นู นึล ซัล มยอ ชี อู ซอ จวอท ดอน กอท ชอ รอม (ซน เน มิล จี มัน)
ยามที่ดวงตาของคุณส่งยิ้มมาให้ (ยามที่ผมยื่นมือออกไป โอ้!)
지금도 마음의 켠에 열린 창문에 네가 날아와준다면 ( 멀어져 )
จี กึม โด เน มา อือ เม ฮัน กยอ เน ยอล ริน ชัง มู เน นี กา นา รา วา จุน ดา มยอน (นอน มอ รอ จยอ กา)
หากเพียงคุณโบยบินเข้ามายังหน้าต่างที่เปิดไปสู่หัวใจของผม (แต่คุณกลับบินไกลออกไป)

동화 담아 여전히 맴도는 Sweety girl! (떠나지 )
เน ทง ฮวา ซก ทา มา นน นอล ยอ จอน นี เมม โด นึน Sweet girl! (ตอ นา จี มา)
ผมจะเก็บคุณไว้ในเทพนิยายแห่งความทรงจำ ผมจะคอยอยู่ข้างกายคุณเสมอ (อย่าจากผมไปนะครับ)
아직도 떨려 가슴 한켠 없는 이곳은 외로운 (그때 내가)
อา จิก โด ตอล รยอ ฮัน คยอน นอ ออบ นึน อี โก ซึน เว โร อุน ชอม (คือ เต เน กา)
หัวใจของผมยังคงสั่นไหว คุณไม่ได้อยู่ในที่แห่งนี้ด้วยกันแล้ว สุดท้ายมันก็กลายเป็นเพียงเกาะที่แสนเดียวดาย (ผมเอง ในตอนนั้น)
기억 적어 지워지지 않는 Pretty girl! (있자아 여기 oh!)
เน คี ออก ซก ชอ กอ นน นอล จี วอ จี อัน นึน Pretty girl! (อิท จี อา ยอ กี oh!)
ผมจะเขียนเรื่องของคุณผู้แสนงดงามเก็บเอาไว้ในความทรงจำ ไม่มีวันลบเลือน (อยู่ในนี้แล้วครับ โอ้!)
아직도 설레여 가슴 한켠 없는 이곳은 (어디 있을까)
อา จิก โด ซอล เร ยอ คา ซึม ฮัน คยอน นอ ออบ นึน อี โก ซึน (ออ ดี อิท ซึล กา)
หัวใจของผมยังคงสั่นไหว หัวใจห้องที่ไม่มีคุณอยู่ข้างในแล้ว (คุณอยู่ที่ใดกันนะ)

시계의 태엽 도는 사이 얼마나 달라졌을까
ชี กเย เย เท ยอบ โท นึน ซา อี ออล มา นา ทัล รา จยอท ซึล กา
ความทรงจำแห่งเราฉายย้อนไปผ่านลานนาฬิกา มันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนกันนะ
써내려간 마지막 장을 넘겼지만
นอล ซอ เน รยอ กัน มา จี มัก ฮัน จา งึล นอม กยอท จี มัน ทอ
ยามที่ผมเปิดกลับไปยังหน้าสุดท้ายที่ผมเขียนเรื่องราวของคุณ
읽어낼 용기가 안나 슬픈 글은 지워낼 거야
อิล กอ เนล ยง กี กา อัน นา ซึล พึน คือ รึน ชี วอ เนล คอ ยา
ผมไม่มีเรี่ยวแรงที่จะอ่านอะไรอีกแล้ว แต่ผมจะลบความทรงจำแสนเศร้าทุกอย่างทิ้งไป
우리 얘긴 끝이 아닐 거야.
อู รี เย กิน กือ ชี อา นิล กอ ยา
เรื่องราวของเราจะไม่จบลงแบบนี้
다시 만나볼 테니까
ทา ชี มัน นา บล เท นี กา
เพราะผมมั่นใจว่าเราต้องได้พบกันอีกครั้ง

12. Baby – EXO-K แปลไทย

내가 눈감아 기도한 순간이
เน กา นุน กา มา คี โด ฮัน อี ซุน กา นี
เมื่อผมหลับตาภาวนา
그대 에인 맘을 안아줄게 천천히
คือ เด เอ เอน มา มึล อา นา จุล เก ชอน ชอน นี
ผมจะโอบกอดหัวใจไปกับคุณช้า ๆ
오늘이 한번의 Chance 내딛는 걸음
โอ นือ รี ฮัน บอ เน Chance นา เน ดิด นึน ชอท คอ รึม
วันนี้เป็นโอกาสเดียว ก้าวแรกที่ผมเดินไป

약속 할게 할거야 
ยัก ซก ฮัล เก ชัล รัล กอ ยา
ผมสัญญาว่าจะเป็นคนดี
기대만큼 역시 행복하게 
คี เด มัน คึม นา ยอก ชี เฮง บก ฮา เก
มีความสุขอย่างที่คิดหวังไว้
우리 만의 걸음
อู รี ทุล มา เน กุม คือ ชอด คอ รึม
ความฝันของเรา คือก้าวแรก

눈이 이리 눈부셔 하게
เน นู นี เว อี รี นุน บู ชยอ ฮา เก ทเว
คุณทำดวงตาของผมเป็นประกายอย่างนี้ทำไมกัน
심장이 이리 미친 뛰게
ชิม จา งี เว อี รี มี ชิน ทึด ตวี เก เฮ
คุณทำหัวใจของผมเต้นรัวอย่างนี้ทำไม
가빠 오지만 내겐 너무 소중해 잊지마
ซุม คา ปา โอ จี มัน เน เกน นอ มู โซ จุง เฮ อิจ จี มา
ถึงผมจะหมดสิ้นลมหายใจ อย่าลืมนะครับ ว่าคุณมีค่ามากมายสำหรับผม

처음 , , 눈물보다 진한 
เมน ชอ อึม นี กุม นี มัล คือ นุน มุล โบ ดา ชิน ฮัน
แรกเริ่ม ความฝันของคุณ คำพูดของคุณ สำคัญมากกว่าหยดน้ำตา
천국의 넥타보다 달콤했던
โต ชอน กุ เก เนก ทา โบ ดา ทัล คม เฮท ดอน
และหวานยิ่งกว่าน้ำทิพย์จากสวงสวรรค์
Yes, you are my baby baby baby, baby baby baby
ใช่แล้ว คุณคือที่รักของผม
약속해 멈추지 않을게
ยัก ซก เฮ นา มอม ชู จี อัน นึล เก
ผมสัญญาว่าจะสู้ต่อไป
그대만 보며
คือ เด มัน โพ มยอ
และจะมองเพียงคุณคนเดียว

내가 감아 기도한 순간이
เน กา นุน คา มา คี โด ฮัน นี ซุน กา นี
เมื่อผมหลับตาภาวนา
얼마나 꼽아왔던 날인지
คือ ออล มา นา ซน โก บา วัท ดอน คือ นา ริน จี
ผมก็นึกสงสัยขึ้นมาว่าตัวเองรอวันนี้มานานแค่ไหน ผมกำมือตัวเองแน่น
오늘이 한번의 Chance 내딛는 걸음
โอ รือ รึ ฮัน บอ เน Chance นา เน ดิด นึน ชอท คอ รึม
วันนี้เป็นโอกาสเดียว ก้าวแรกที่ผมเดินไป

쉽지 않을 거야 알아
ชวิบ จี อัน นึล คอ ยา อา รา
ผมรู้ดีว่าไม่มีอะไรง่ายดาย
떨어진 시간만큼 멀어져서
ตอ รอ จิน ชี กัน มัน คึม มอ รอ จยอ ซอ
เพราะเวลาต้องหมุนไปเสมอ
낯선 얼굴 슬프게
นัด ซอน คือ ออล กุล นัล ซึล พือ เก เฮ
ใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจ

눈이 이리 눈부셔 하게
เน นู นี เว อี รี นุน บู ชยอ ฮา เก ทเว
คุณทำดวงตาของผมเป็นประกายอย่างนี้ทำไมกัน
심장이 이리 미친 뛰게
ชิม จา งี เว อี รี มี ชิน ทึด ตวี เก เฮ
คุณทำหัวใจของผมเต้นรัวอย่างนี้ทำไม
가빠 오지만 내겐 너무 소중해 잊지마
ซุม คา ปา โอ จี มัน เน เกน นอ มู โซ จุง เฮ อิจ จี มา
ถึงผมจะหมดสิ้นลมหายใจ อย่าลืมนะครับ ว่าคุณมีค่ามากมายสำหรับผม

처음 , , 싱그럽던 여름
เมน ชอ อึม นี กุม นี มัล คือ ชิง คือ รอบ ดอน ยอ รึม
แรกเริ่ม ความฝันของคุณ คำพูดของคุณ ฤดูร้อนที่แสนสดใส
천국의 넥타보다 달콤했던
โต ชอน กุ เก เนก ทา โบ ดา ทัล คม เฮท ดอน
ก็สว่างไสวยิ่งกว่าทางตอนใต้ของสรวงสวรรค์
Yes, you are my baby baby baby, baby baby baby
ใช่แล้ว คุณคือที่รักของผม
약속해 멈추지 않을게
ยัก ซก เฮ นา มอม ชู จี อัน นึล เก
ผมสัญญาว่าจะสู้ต่อไป
그대만 보며
คือ เด มัน โพ มยอ
และจะมองเพียงคุณคนเดียว

너무 바보 같다는 나도 알아
นอ มู พา โบ คัท ดา นึน คอล นา โด ชัล อา รา
ผมรู้ดีว่าผมทำตัวเยอะอย่างกับคนโง่
밖에 모르게 이런 내가 낯설어
นอ พา เก โม รือ เก ทเวน อี รอน เน กา นัด ซอ รอ
ผมที่รู้จักเพียงแค่คุณ เป็นอะไรที่ไม่คุ้นเลย
지금 내딛는 걸음을
ชี กึม เน ดิด นึน ชอท คอ รือ มึล
ตอนนี้ ก้าวแรกที่ผมเดินไป
따라 girl, please come closer
ตา รา girl, please come closer
ตามมานะครับที่รัก ได้โปรดมาใกล้ ๆ
나의 천국인 그대만 바라볼 있게
นา เย ชอน กู กิน คือ เด มัน พา รา บล ซู อิท เก
สวรรค์ของผม แล้วผมจะได้มองเพียงคุณคนเดียว

처음 , , 눈물보다 진한 
เมน ชอ อึม นี กุม นี มัล คือ นุน มุล โบ ดา ชิน ฮัน
แรกเริ่ม ความฝันของคุณ คำพูดของคุณ สำคัญมากกว่าหยดน้ำตา
천국의 넥타보다 달콤했던
โต ชอน กุ เก เนก ทา โบ ดา ทัล คม เฮท ดอน
และหวานยิ่งกว่าน้ำทิพย์จากสวงสวรรค์
Yes, you are my baby baby baby, baby baby baby

가슴 깊숙이 빠졌어
คา ซึม คิพ ซู กี ปา จยอท ซอ
ภายในใจของผมรู้ดีกว่า
너만이 전부란걸, 천국이란걸
นอ มา นี ชอน บู รัน กอล ชอน กู กี รัน กอล
คุณคือทุกสิ่งทุกอย่าง คุณคือสรวงสรรค์
baby baby baby, baby baby baby
ที่รักของผม

약속해 그대도 나만 보며
ยัก ซก เฮ คือ เด โด นา มัน โพ มยอ
สัญญากับผมบ้างได้หรือเปล่า ว่าคุณเองก็จะมองแค่ผมเช่นกัน
나만 사랑해
นา มัน ซา รัง เฮ
และรักเพียงแค่ผมคนเดียวเท่านั้น

13. My Lady – EXO-K แปลไทย

She’s my baby 새하얀 끝에 녹아버린 초코라떼 you’re walking into my door
She’s my baby เซ ฮา ยัน คือ ซน กือ เท โน กา บอ ริน โช โค รา เต you’re walking into my door
เธอคือสุดที่รักของผม มีช็อคโกแลตละลายติดที่ปลายเล็บสีขาวนั้น คุณกำลังเดินเข้ามาหาผม
She’s my lady 눈부신 입술에 빠져버릴 나는 너의 I’m running into your heart 
She’s my lady นุน บู ชิน เน อิบ ซู เร ปา จยอ ริล นา นึน นอ เย I’m running into your heart
เธอคือผู้หญิงของผม ผมต้องตกหลุมรักริมฝีปากชวนหลงใหลของคุณแน่นอน ผมกำลังวิ่งเข้าไปในหัวใจของคุณ

내게 보여줘 don’t lie
ชม ทอ นอล เน เก โพ ยอ จวอ don’t lie
ให้ผมได้เห็นตัวตนของคุณอีกสักหน่อย อย่าโกหกเลยครับ
솔직해진다면 gonna be easy
ซล จิก เฮ จิน ดา มยอน gonna be easy
พูดความจริงเถอะ แล้วทุกอย่างจะง่ายเอง
번도 느낄 없던 달콤한 하모니
ทัน ฮัน พอน โด นือ กิล ซู ออบ ดอน ทัล คม ฮัน ฮา โม นี
ความหวานลงตัวที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อน
Don’t be too late
จะช้าอยู่ใยครับคุณ

친구가 아냐 남자이고 싶어 너에겐
ชิน กู กา อา นยา นัม จา อี โก ชี พอ นอ เอ เกน
ไม่อยากเป็นเพื่อนเลย ผมขอเป็นผู้ชายของคุณนะครับ
어떤 사람이 아냐 오직 사람 지켜줄
ออ ตอน ซา รา มี อา นยา โอ จิก ทัน ฮัน ซา รัม นอล ชี คยอ จุล
ไม่อยากเป็นแค่ใครก็ได้ แต่อยากเป็นคนเดียวที่จะคอยปกป้องคุณเอาไว้
친구가 아냐 이미 처음 순간부터
ชิน กู กา อา นยา อี มี ชอ อึม นอล พน คือ ซุน กัน บู ทอ
ไม่อยากเป็นเพื่อนเลย ตั้งแต่แรกเจอ
그냥 하는 말아냐 lady 오직 너만을
คือ นยัง ฮา นึน มา รา นยา lady โอ จิก นัน นอ มา นึล
ผมไม่ได้พูดเล่นนะ คุณครับ ผมมีเพียงคนคนเดียวเท่านั้น

테이블 위로 잔뜩 갖다버린 어저께 쏟아버린 흔들어버린 서툰 사랑 고백
เท อี บึล วี โร ชัน ตึก คัด ดา บอ ริน ออ เจ เก โซ ดา บอ ริน ฮึน ดือ รอ บอ ริน ซอ ทุน ซา รัง โค เบก
ปล่อยวันวานทิ้งไป  คำสารภาพรักที่เอ่อล้นบนโต๊ะวันนั้น
Are you ready for love?
คุณพร้อมจะรักหรือยัง
diamond보다 아름다운 훔치고 싶은 눈동자
diamond โพ ดา ทอ อา รึม ดา อุน ฮุม ชี โก ชี พึน คือ นุน ดง จา
ผมอยากขโมยดวงตาที่งดงามยิ่งกว่าเพชรของคุณ
속에서 오직 꿈꾸고 싶어
คือ โซ เก ซอ โอ จิก นอล กุม กู โก ชี พอ
ผมแค่เพียงอยากฝันถึงคุณเท่านั้น
모른 하지마 고갤 들어 나를
โม รึน ชอก ฮา จี มา โค เกล ดือ รอ นา รึล พวา
อย่าแกล้งทำเป็นไม่รู้เลยครับ หันกลับมามองผมหน่อย
피하지마 절대 포기  
เน นุน พี ฮา จี มา ชอล เด โพ กี มด เฮ นอล
อย่าหลบตากันเลยครับ ผมไม่มีทางยอมแพ้คุณหรอก

가까이 다가와 don’t stop
ชม ทอ คา กา อี ทา กา วา don’t stop
เขยิบเข้ามาใกล้ ๆกันอีกหน่อย อย่าหยุดนะครับ
감싸 안으면 everything’s alright
นอล คัม ซา อา นือ มยอน everything’s alright
ทุกอย่างจะไปได้สวยเมื่อผมโอบกอดคุณเอาไว้
귓가를 간지럽히듯 흐르는 멜로디
เน ควิท กา รึล คัน จี รอบ ฮี ดึด ฮือ รือ นึน เมล โร ดี don’t be too late
ผมได้ยินเสียงดนตรีไพเราะรอบ ๆหู
Don’t be too late
จะช้าอยู่ใยครับ

친구가 아냐 남자이고 싶어 너에겐
ชิน กู กา อา นยา นัม จา อี โก ชี พอ นอ เอ เกน
ไม่อยากเป็นเพื่อนเลย ผมขอเป็นผู้ชายของคุณนะครับ
어떤 사람이 아냐 오직 사람 지켜줄
ออ ตอน ซา รา มี อา นยา โอ จิก ทัน ฮัน ซา รัม นอล ชี คยอ จุล
ไม่อยากเป็นแค่ใครก็ได้ แต่อยากเป็นคนเดียวที่จะคอยปกป้องคุณเอาไว้
친구가 아냐 이미 처음 순간부터
ชิน กู กา อา นยา อี มี ชอ อึม นอล พน คือ ซุน กัน บู ทอ
ไม่อยากเป็นเพื่อนเลย ตั้งแต่แรกเจอ
그냥 하는 말아냐 lady 오직 너만을 
คือ นยัง ฮา นึน มา รา นยา lady โอ จิก นัน นอ มา นึล
ผมไม่ได้พูดเล่นนะ คุณครับ ผมมีเพียงคนคนเดียวเท่านั้น
친구가 아냐 my lady
ชิน กู กา อา นยา my lady
ที่รักครับ ไม่เป็นแค่เพื่อนนะ
그냥 하는 아냐 lady 오직 사랑을
คือ นยัง ฮา นึน มัล อา นยา lady โอ จิก เน ซา รา งึล
ผมไม่ได้พูดเล่นนะ คุณครับ ผมมีเพียงคนคนเดียวเท่านั้น
She’s my babe 새하얀 끝에
She’s my babe เซ ฮัน ยัน คือ ซุน กือ เท
เธอคือสุดที่รักของผม เจ้าของเล็บสีขาวคนนั้น

Credit: music.daum.net, pop!gasa http://www.popgasa.com


1 ความคิดเห็น: