วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] KYUHYUN (규현) – Still (여전히 아늑해) เนื้อไทย แปลไทยKYUHYUN (규현) – Still (여전히 아늑해)
(Prod.by Sung Si Kyung
성시경)
เนื้อไทย แปลไทย
벌써 계절 어느 사이
พอล ซอ แซ คเย จอล ออ นือ ซา อี
ฤดูกาลใหม่ผันผ่านมา
싸늘해진 밤공기
ซา นึล แฮ จิน พัม กง กี
บรรยากาศยามค่ำคืนเริ่มเย็นตัวลงเรื่อย ๆ
어떠니 건강히 지내니
ออ ตอ นี คอน กัง ฮี ชี แน นี
คุณเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรใช่ไหมครับ
앞을 걷다 생각이
ชัม อา พึล คอด ดา โต นี แซง กา กี นา
ผมเดินผ่านบ้านคุณ และคิดถึงคุณขึ้นมาอีกครั้ง

아파야 맞는 건데
อา พา ยา มัด นึน คอน เด
ผมควรรู้สึกเจ็บปวด
사람 맘이 신기하지
ซา รัม มา มี ชิน กี ฮา จี
แต่หัวใจของมนุษย์เรานั้นช่างลึกลับซ้ำซ้อนเหลือเกิน
이렇게 떠올릴 때마다
อี รอค เค นอล ตอ อล ริล แต มา ดา
ทุกครั้งที่คิดถึงคุณ
말이야 아픈 채로 반가워
นัน มา รี ยา อา พึน แช โร ชัม พัน กา วอ
ถึงจะเจ็บ แต่ผมกลับมีความสุข

바라보던
นัล พา รา โบ ดอน นอ
คุณ คนที่เคยมองมาที่ผมโดยไร้คำพูดใด
가만히 얘기를 듣던
คา มัน นี แน แย กี รึล ทึด ดอน นอ
คุณ คนที่เคยฟังผมเล่าเรื่องมากมาย
그러다 활짝 웃던
คือ รอ ดา ฮวัล จัก อุด ดอน นอ
คุณ คนที่เคยมีรอยยิ้มสดใส
순간도 놓치기 싫은
ฮัน ซุน กัน โด นด ชี กี ชิล ฮึน
ผมใช้ความทรงจำเรื่องคุณต่อลมหายใจไปในแต่ละวัน
너의 기억 위에 나를 기대본다
นอ เย คี ออก วี เอ นา รึล คี แด บน ดา
ผมไม่อยากเสียความทรงจำใดไปแม้เพียงเสี้ยววินาที
쉬듯 익숙해
ซุม ชวี ดึด อิก ซุก แค
ผมเคยชินกับมัน เหมือนเป็นดังลมหายใจ
오래된 소파에
โอ แร ดเวน โซ พา เอ
เหมือนเอนกายลง
온몸을 맡긴 것처럼
อน โม มึล มัด กิน คอด ชอ รอม
บนเก้าอี้นวมตัวเก่า
너를 생각하면 여전히 아늑해
นอ รึล แซง กัก ฮา มยอน ยอ จอน นี อา นึก แค
เมื่อผมคิดถึงคุณ ผมยังรู้สึกอบอุ่นอยู่เต็มหัวใจ

문득 궁금해져
มุน ดึก คุง กึม แฮ จยอ
แล้วผมก็สงสัยขึ้นมา
너도 가끔 생각이 나는지
นอ โด คา กึม แน แซง กา กี นา นึน จี
คุณคิดถึงผมบ่อย ๆเหมือนที่ผมคิดถึงคุณบ้างไหม
그럴 어떤 표정일지
คือ รอล แตน ออ ตอน พโย จอ งิล จี
ถ้าคุณก็คิดถึงผมเหมือนกัน คุณทำหน้าตาแบบไหนเหรอครับ
별것도 아닌 시시한 생각들
พยอล กอด โด อา นิน ชี ชี ฮัน แซง กัก ดึล
ผมคิดไปถึงเรื่องเล็กน้อยพวกนี้

잊어야 좋을 텐데
อี จอ ยา โช ฮึล เทน เด
คงจะดีกว่าหากผมลืมคุณไป
사람 맘이 이상하지
ซา รัม มา มี อี ซัง ฮา จี
แต่หัวใจของมนุษย์เรานั้นช่างแปลกประหลาดเหลือเกิน
이렇게 너를 떠올릴 때면
อี รอค เค นอ รึล ตอ อล ริล แต มยอน
ทุกครั้งที่คิดถึงคุณ
정말 잊혀질까 겁이
ชอง มัล ทา อิจ ชยอ จิล กา พวา คอ บี นา
ผมกลัวเหลือเกินว่าจะลืมคุณเข้าให้ในสักวัน

매만지던
นัล แม มัน จี ดอน นอ
คุณ คนที่เคยสัมผัสผม
가볍게 나에게 안기던
คา บยอบ เก นา เอ เก อัน กี ดอน นอ
คุณ คนที่เคยเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของผมแผ่วเบา
어느새 눈을 감던
ออ นือ แซ นู นึล คัม ดอน นอ
คุณ คนที่หลับตาลง
어느 것도 버리기 힘든
ออ นือ กอด โด พอ รี กี ฮิม ดึน
ทุกความทรงจำของเรา ยากจะโยนทิ้งไป
우리 시간들이 나를 감싸온다
อู รี ชี กัน ดือ รี นา รึล คัม ซา อน ดา
มันโอบกอดตัวผมเอาไว้

그걸로 따스해
คือ กอล โร ตา ซือ แฮ
อบอุ่น
담요처럼 포근한
ทา มโย ชอ รอม โพ กึน ฮัน
เหมือนเป็นดังผ้าห่ม
그때 그곳 우리
คือ แต คือ กด อู รี ทุล
ช่วงเวลาอันแสนอบอุ่น ในช่วงเวลาเหล่านั้น เพียงเราสอง
너를 간직하는 일이
นอ รึล คัน จิก คา นึน อี รี
เก็บคุณเอาไว้
내겐 지우는 일보다 쉬워서
แน เกน ชี อู นึน อิล โบ ดา นึล ชวี ออ ซอ
มักเป็นเรื่องง่ายกว่าลบคุณออกไป

순간도 잊지 못하는
ฮัน ซุน กัน โด นอล อิจ จี มด ทา นึน นา
ผมลบเลือนคุณไปไม่ได้แม้เพียงเสี้ยววินาที
쉬듯 익숙해
ซุม ชี ดึด อิก ซุก แค
ผมเคยชินกับมัน เหมือนเป็นดังลมหายใจ
사랑했던 기억에
ซา รัง แฮท ดอน คี ออ เก
ทุกครั้งที่ผมจมดิ่ง
나를 맡길 마다
นา รึล มัด กิล แต มา ดา
อยู่ในความทรงจำแห่งรักของเรา
여전히 아늑해
ยอ จอน นี อา นึก แค
ผมยังรู้สึกอบอุ่น
아늑해서 아파
อา นึก แค ซอ อา พา
อบอุ่นที่รู้สึกเจ็บปวด


Credit: popgasa, klyrics, KIE-INF

1 ความคิดเห็น: