วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] Drop That - EXO เนื้อไทย แปลไทยDrop That - EXO
เนื้อไทย แปลไทย

Yeah! Everybody get ready to jump
ทุกคน เตรียมตัวกระโดด!
1,2,3 Let’s go
หนึ่ง สอง สาม ไปกันเลย!!

JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! E.X.O
JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! WE ARE E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! เราคือ E.X.O
JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! E.X.O
JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! WE ARE E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! เราคือ E.X.O

Look at me 빨리 꾸물거릴 타이밍이 없어
Look at me ปัล รี กู มุล กอ ริล ทา อี มี งี ออบ ซอ
มองมาที่ผมด่วนเลย ไม่มีเวลาให้ชะล่าใจหรอกนะ
이미 그림자 앞까지 쫒아와
อี มี คือ ริม จา อัพ กา จี โจ จา วา
ข้างหลังผมมีเงาปรากฏขึ้นมาแล้ว
잡어삼켜버릴 느낌적인 느낌 때문에
ชา บอ ซัม คยอ บอ ริล นือ กิม จอ กิน นือ กิม แต มู เน
จับความรู้สึกนั่นเอาไว้
도망치기 바빴지만 오늘은 맘대로 다려볼까
โท มัง ชี กี ปา ปัด จี มัน โอ นือ รึน มัม แด โร ทา รยอ บล กา
วันนี้ เรามาวิ่งหนีไปด้วยกันเถอะ

쫒기기보단 잡으러 가는 것이 편해
จด กี กี โบ ดา ชา บือ รอ คา นึน คอ ชี พยอน แน
ถ้านั่งอยู่อย่างนี้คงโดนจับไปง่าย ๆ
세상은 내가도는 쪽으로만 도네
เซ ซา งึน แน กา โด นึน โจ กือ โร มัน โท เน
โลกแห่งความจริงอยู่แค่เหนือถนนนั่นไป
손을 잡고
โท แน โซ นึล ชับ โก
จับมือผมเอาไว้
손에 손을 잡고
โซ เน โซ นึล ชับ โก
มือประสานกันเอาไว้
태양보다 뜨겁게 터오르는거야 오늘
แท ยัง โบ ดา ตือ กอบ เก ทอ โอ รือ นึน คอ ยา โอ นึล พัม
ค่ำคืนนี้ ดวงอาทิตย์จะสุกสว่างกว่าที่เคยมา

머리 위로 머리 위로
ซน มอ รี วี โร ซน ซน มอ รี วี โร
ชูมือเหนือศีรษะ
머리 위로 머리 위로
ซน มอ รี วี โร ซน ซน มอ รี วี โร
ชูมือเหนือศีรษะ
머리 위로 머리 위로
ซน มอ รี วี โร ซน ซน มอ รี วี โร
ชูมือเหนือศีรษะ
One Two Three
หนึ่ง สอง สาม
EXO DROP THAT!
EXO ดิ่งไปเลย!

JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! E.X.O
JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! WE ARE E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! เราคือ E.X.O
JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! E.X.O
JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! WE ARE E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! เราคือ E.X.O

기억나는 말해
คี ออก นา นึน คอล มัล แฮ
จำที่ผมบอกได้ไหม
여기 나에겐 drop that
ยอ กี นา เอ เกน drop that
ที่ที่ผมจะดิ่งไป
취한 보여 흔들어
ชวี ฮัน ทึด โพ ยอ ฮึน ดือ รอ
สั่นไหวจนคุณเหงื่อออก
(Ready Camera Action Go!)
(พร้อม กล้องพร้อม ไปเลย!)

Beat 비틀거려 Wink 윙크하면
Beat พี ทึล คอ รยอ Wink วิง คือ ฮา มยอน
จังหวะจะสะดุดไปเลยหากคุณกระพริบตา
Jing 징글벨 소리가 귓가에 들려
Jing จิง กึล เบล โซ รี กา ควิด กา เอ ทึล รยอ
จิง ได้ยินเสียงเพลงจิงเกิลเบลล์ในหู
메리크리마스 선물 줄게
เม รี คือ รี มา ซือ ซอน มุล ชุล เก
สุขสันต์วันคริสต์มาส ผมขอมอบของขวัญ
받고 싶은 사람 모두 흔들어봐
พัด โก ชี พึน ซา รัม โม ดู ทา ซน ฮึน ดือ รอ บวา
ดูผู้คนโบกมืออยากได้สิ

Beat 비틀거려 Wink 윙크하면
Beat พี ทึล คอ รยอ Wink วิง คือ ฮา มยอน
จังหวะจะสะดุดไปเลยหากคุณกระพริบตา
Jing 징글벨 소리가 귓가에 들려
Jing จิง กึล เบล โซ รี กา ควิด กา เอ ทึล รยอ
จิง ได้ยินเสียงเพลงจิงเกิลเบลล์ในหู
메리크리마스 선물 줄게
เม รี คือ รี มา ซือ ซอน มุล ชุล เก
สุขสันต์วันคริสต์มาส ผมขอมอบของขวัญ
받고 싶은 사람 모두 흔들어봐
พัด โก ชี พึน ซา รัม โม ดู ทา ซน ฮึน ดือ รอ บวา
ดูผู้คนโบกมืออยากได้สิ

I say E X, you say O, E.X.O E.X.O
ผมพูดว่า E X คุณพูด O, E.X.O E.X.O
I say E X, you say O, E.X.O E.X.O
ผมพูดว่า E X คุณพูด O, E.X.O E.X.O

머리 위로 머리 위로
ซน มอ รี วี โร ซน ซน มอ รี วี โร
ชูมือเหนือศีรษะ
머리 위로 머리 위로
ซน มอ รี วี โร ซน ซน มอ รี วี โร
ชูมือเหนือศีรษะ
머리 위로 머리 위로
ซน มอ รี วี โร ซน ซน มอ รี วี โร
ชูมือเหนือศีรษะ
One Two Three
หนึ่ง สอง สาม
EXO DROP THAT!
EXO ดิ่งไปเลย!

JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! E.X.O
JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! WE ARE E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! เราคือ E.X.O
JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! E.X.O
JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! WE ARE E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! เราคือ E.X.O

암울하던 매일 달에 기대 꾸곤 ( 차가운 눈물 )
อา มุล ฮา ดอน แม อิล ทา เร คี แด ตอ กุม กู กน แฮ (อี ชา กา อุน แน นุน มุล บวา)
ตั้งตาคอยความฝันอันหดหู่อยู่ทุกเดือน (มองที่น้ำตาอันเย็นชาของผมสิ)
태양보다 강려하게 잡을 있게 해줘
แท ยัง โบ ดา คัง รยอ ฮา เก นอล ชา บึล ซู อิท เก แฮ จวอ
ร้อนแรงกว่าดวงอาทิตย์ ผมจับคุณเอาไว้ได้
눈을 마주쳐 sun & moon 처럼
นู นึล มา จู ชยอ sun & moon ชอ รอม
เผชิญหน้ากับดวงตาที่เหมือนดังดวงตะวันและดวงจันทร์คู่นั้นของคุณ
Me and you
คุณและผม
E.X.O.

시간이 모자라 어딘지 우리도 몰라 (E.X.O, WE ARE E.X.O)
ชี กา นี โม จา รา ออ ดิน จี อู รี โด มล รา (E.X.O, WE ARE E.X.O)
เวลาสั้นลงทุกที ผมไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหน (E.X.O เราคือ E.X.O)
선이 턱끝까지 제정신인지도 몰라 (E.X.O, WE ARE E.X.O)
ซอ นี ทอก กึท กา จี ชา เช จอง ชี นิน จี โด มล รา (E.X.O, WE ARE E.X.O)
ผมไม่รู้ว่าเรื่องบ้าบอนี่จะจบลงเมื่อไร (E.X.O, WE ARE E.X.O)
만힌 세상에 던져 미친 듯이 놀아볼까
กวัก มัน นิน เซ ซา เง ทอน จยอ มี ชิน ทือ ชี โน รา บล กา
มาสนุกกันเถอะ ในตอนที่โลกโดนขว้างไปเฉียดความวุ่นวาย
세상을 바꿀 준바됏어 say yeah
เซ ซา งึล พา กุล ชุน บี ดเวท ซอ say yeah
ถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ให้พูดว่า ใช่!

머리 위로 머리 위로
ซน มอ รี วี โร ซน ซน มอ รี วี โร
ชูมือเหนือศีรษะ
머리 위로 머리 위로
ซน มอ รี วี โร ซน ซน มอ รี วี โร
ชูมือเหนือศีรษะ
머리 위로 머리 위로
ซน มอ รี วี โร ซน ซน มอ รี วี โร
ชูมือเหนือศีรษะ
One Two Three
หนึ่ง สอง สาม
EXO DROP THAT!
EXO ดิ่งไปเลย!

JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! E.X.O
JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! WE ARE E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! เราคือ E.X.O
JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! E.X.O
JUMP! JUMP! JUMP! JUMP! WE ARE E.X.O
กระโดด! กระโดด! กระโดด! กระโดด! เราคือ E.X.O

HEY HEY HEY HEY HEY HEY! E.X.O
เฮ้ เฮ้ เฮ้ เฮ้ เฮ้ เฮ้! E.X.O
HEY HEY HEY HEY! WE ARE E.X.O
เฮ้ เฮ้ เฮ้ เฮ้ เราคือ E.X.O

Credit: KokoaPlay

Talk: ดีเลย์อีกละ อิอิ
ดิ่งไปเลย!” โอ้โห สกิลแปล 5555555 ทำเพลงเท่ ๆเค้าพังหมด -..-
ไม่มีไร อยากฟังเพลงใหม่เลี้ยววว เมื่อไหร่จะออกอัลบั้มใหม่ง่ะ~

ปล. เอาคำแปลเราไปไม่ว่านะ แต่ขอก่อน ขอก่อนแล้วไม่ใส่เครดิตให้ก็ไม่ว่า เต็มใจแปลให้อ่านอยู่แล้ว
แต่เอาไปไม่บอก ไม่ให้เครดิต มันก็เฟลอยู่นะเหวยยยย ใจเขาใจเราเนอะ
*ย้ำว่า ทุกคำแปลไทยของบล็อคนี้ เจ้าของบล็อคเป็นคนแปลเองหมดนะคะ* (แปลห่วย แปลไม่ออก อะไรก็ว่าไป (กัดตัวเองทำไม))

2 ความคิดเห็น:

  1. พี่ค้ะ ขอคำแปลหน่อยน้าาา เด่วใส่เครดิตไห้ค้า

    ตอบลบ