วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[Thai Translation] RUN – BTS (방탄소년단) เนื้อไทย แปลไทยRUN – BTS (방탄소년단)
เนื้อไทย แปลไทย

 
하나뿐인 태양 세상에 하나
นอน แน ฮา นา ปู นิน แท ยัง เซ ซา เง ตัก ฮา นา
คุณคือดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวของผม หนึ่งเดียวบนโลกใบนี้
향해 피었지만 자꾸 목말라
นอล ฮยัง แง พี ออท จี มัน นัน ชา กู มก มัล รา
ผมเบ่งบานอยู่ในทิศทางของคุณ แต่ผมก็เอาแต่รู้สึกกระหาย
너무 늦었어 늦었어
นอ มู นือ จอท ซอ นือ จอท ซอ
สายเกินไปแล้วสินะ สายเกินไปแล้วล่ะ
없이 없어
นอ ออบ ชี ซัล ซุน ออบ ซอ
ผมอยู่ไม่ได้หากไม่มีคุณ
가지가 말라도 힘껏 손을 뻗어
คา จี กา มอล รา โด ทอ ฮิม กอด โซ นึล ปอ ดอ
ถึงกิ่งก้านของผมจะเหี่ยวเฉาไป ผมจะยื่นมือออกไปหาคุณด้วยแรงทั้งหมดที่มี

뻗어봤자 금세 깨버릴
ซน ปอ ดอ บวัท จา กึม เซ แก บอ ริล กุม กุม กุม
ถึงผมจะยื่นมือออกไปไกลแค่ไหน มันก็เป็นเพียงความฝันที่ว่างเปล่า
미칠 달려도 제자리일
มอ ชิล ดึด ทัล รยอ โด โต เช จา รี อิล ปุน ปุน ปุน
ถึงผมจะออกตัววิ่งไปแรงแค่ไหน ยังไงผมก็ยังอยู่ที่เดิม 
그냥 태워줘 그래 밀쳐내줘
คือ นยัง นัล แท วอ จวอ คือ แร ทอ มิล ชยอ แน จวอ
แค่พาผมไป ผลักผมไปยังทางนั้นอีก
이건 사랑에 미친 멍청이의 뜀박질
อี กอน ซา รา เง มี ชิน มอง ชอ งี เย ตวอม บัก จิล
นี่คือการแข่งขันของคนบ้าบอและโง่งมเพราะความรัก
뛰게 해줘
ทอ ตวี เก แฮ จวอ
ให้ผมวิ่งไปอีก
나를 뛰게 해줘
นา รึล ทอ ตวี เก แฮ จวอ
ให้ผมวิ่งไปอีก
발에 상처만 가득해도
ทู พา เร ซัง ชอ มัน คา ดึก แค โด
แม้ว่าเท้าทั้งสองข้างของผมจะเต็มไปด้วยบาดแผล
얼굴만 보면 웃는 나니까
นี ออล อุล มัน โพ มยอน อุด นึน นา นี กา
ผมยิ้มได้เสมอแค่ได้เห็นหน้าคุณ

다시 Run Run Run 멈출 수가 없어
ทา ชี Run Run Run นัน มอม ชุล ซู กา ออบ ซอ
วิ่ง วิ่ง วิ่งอีกครั้ง ผมหยุดไม่ได้
Run Run Run 어쩔 수가 없어
โต Run Run Run นัน ออ จอล ซู กา ออบ ซอ
วิ่ง วิ่ง วิ่งอีกครั้ง ผมไม่มีทางเลือก
어차피 이것밖에 못해
ออ ชา พี อี กอด บา เก นัน มด แท
ไม่ว่าจะอย่างไร ผมทำอะไรไม่ได้เลยแต่นี่
너를 사랑하는 밖엔 못해
นอ รึล ซา รัง ฮา นึน กอด พา เกน มด แท
ผมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรักคุณไปอย่างนี้

다시 Run Run Run 넘어져도 괜찮아
ทา ชี Run Run Run นอ มอ จยอ โด คเวน ชัน นา
วิ่ง วิ่ง วิ่งอีกครั้ง ถึงผมจะล้มลงก็ไม่เป็นอะไร
Run Run Run 다쳐도 괜찮아
โต Run Run Run ชม ทา ชยอ โด คเวน ชัน นา
วิ่ง วิ่ง วิ่งอีกครั้ง ถึงผมจะต้องบาดเจ็บบ้างก็ไม่เป็นอะไรเลย
가질 없다 해도 족해
คา จิล ซู ออบ ดา แฮ โด นัน ชก แค
ถึงผมจะมีคุณข้างกายไม่ได้ ก็ไม่เป็นอะไร
바보 같은 운명아 나를 욕해
พา โบ กา ทึน อุน มยอ งา นา รึล ยก แค
ผมโดนโชคชะตาโง่เง่าสาปเข้าให้แล้ว

Run
วิ่ง
Don’t tell me bye bye
อย่าบอกผมว่าลาก่อน
Run
วิ่ง
You make me cry cry
คุณทำให้ผมเสียน้ำตา
Run
วิ่ง
Love is a lie lie
ความรักคือเรื่องโกหก
Don’t tell me don’t tell me
อย่าบอกผม อย่าบอกผม
Don’t tell me bye bye
อย่าบอกผมว่าลาก่อน

끝난 거라는데 멈출 수가 없네
ทา กึท นัน คอ รา นึน เด นัน มอม ชุล ซู กา ออบ เน
ใคร ๆต่างก็บอกว่าทุกอย่างจบลงแล้ว แต่ผมก็หยุดไม่ได้
땀인지 눈물인지 더는 분간 못해 oh
ตา มิน จี นุน มู ริน จี นา ทอ นึน พุน กัน มด แท oh
ผมบอกไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่านี่เป็นเหงื่อหรือน้ำตากันแน่ โอ้
발가벗은 사랑도 거친 태풍 바람도
แน พัล กา บอ ซึน ซา รัง โด คอ ชิน แท พุง พา รัม โด
ความรักเปลือยเปล่าของผมและลมพายุไต้ฝุ่นก็ด้วยเหมือนกัน
나를 뛰게만 심장과 함께
นา รึล ทอ ตวี เก มัน แฮ แน ชิม จัง กวา ฮัม เก
แค่ทำให้ผมวิ่งต่อไป ด้วยหัวใจของผม

뛰게 해줘
ทอ ตวี เก แฮ จวอ
ทำให้ผมวิ่งไปอีก
나를 뛰게 해줘
นา รึล ทอ ตวี เก แฮ จวอ
ทำให้ผมวิ่งไปอีก
발에 상처만 가득해도
ทู พา เร ซัง ชอ มัน คา ดึก แค โด
แม้ว่าเท้าทั้งสองข้างของผมจะเต็มไปด้วยบาดแผล
얼굴만 보면 웃는 나니까
นี ออล อุล มัน โพ มยอน อุด นึน นา นี กา
ผมยิ้มได้เสมอแค่ได้เห็นหน้าคุณ

다시 Run Run Run 멈출 수가 없어
ทา ชี Run Run Run นัน มอม ชุล ซู กา ออบ ซอ
วิ่ง วิ่ง วิ่งอีกครั้ง ผมหยุดไม่ได้
Run Run Run 어쩔 수가 없어
โต Run Run Run นัน ออ จอล ซู กา ออบ ซอ
วิ่ง วิ่ง วิ่งอีกครั้ง ผมไม่มีทางเลือก
어차피 이것밖에 못해
ออ ชา พี อี กอด บา เก นัน มด แท
ไม่ว่าจะอย่างไร ผมทำอะไรไม่ได้เลยแต่นี่
너를 사랑하는 밖엔 못해
นอ รึล ซา รัง ฮา นึน กอด พา เกน มด แท
ผมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรักคุณไปอย่างนี้

다시 Run Run Run 넘어져도 괜찮아
ทา ชี Run Run Run นอ มอ จยอ โด คเวน ชัน นา
วิ่ง วิ่ง วิ่งอีกครั้ง ถึงผมจะล้มลงก็ไม่เป็นอะไร
Run Run Run 다쳐도 괜찮아
โต Run Run Run ชม ทา ชยอ โด คเวน ชัน นา
วิ่ง วิ่ง วิ่งอีกครั้ง ถึงผมจะต้องบาดเจ็บบ้างก็ไม่เป็นอะไรเลย
가질 없다 해도 족해
คา จิล ซู ออบ ดา แฮ โด นัน ชก แค
ถึงผมจะมีคุณข้างกายไม่ได้ ก็ไม่เป็นอะไร
바보 같은 운명아 나를 욕해
พา โบ กา ทึน อุน มยอ งา นา รึล ยก แค
ผมโดนโชคชะตาโง่เง่าสาปเข้าให้แล้ว

추억들이 마른 꽃잎처럼
ชู ออก ดือ รี มา รึน โก ชิพ ชอ รอม
เหมือนดังดอกไม้ที่ความทรงจำแห้งเหือดไป
산산이 부서져
ซัน ซา นี พู ซอ จยอ กา
ทุกอย่างแตกสลายเป็นชิ้น ๆ
끝에서 밑에서
แน ซน กือ เท ซอ แน พัล มี เท ซอ
ตั้งแต่ปลายนิ้วของผม ตั้งแต่ใต้แผ่นเท้าของผม
달려가는 뒤로
ทัล รยอ กา นึน นี ดึง ทวี โร
ข้างหลังแผ่นหลังที่กำลังวิ่งของผม

마치 나비를 쫓듯 속을 헤매듯
มา ชี นา บี รึล จด ดึด กุม โซ กคล เฮ แม ดึด
เหมือนดังตามล่าผีเสื้อ เหมือนร่อนเร่ไปในความฝัน
너의 흔적을 따라가
นอ เย ฮึน จอ กึล ตา รา กา
ตามร่องรอยของคุณไป
길을 알려줘 멈춰줘
คี รึล อัล รยอ จวอ นัล ชม มอม ชวอ จวอ
ได้โปรดบอกเส้นทางกับผม ได้โปรดหยุดผมไว้
숨쉬게 해줘
นัล ซุม ชวี เก แฮ จวอ
ได้โปรดให้ผมได้หายใจ

다시 Run Run Run 멈출 수가 없어
ทา ชี Run Run Run นัน มอม ชุล ซู กา ออบ ซอ
วิ่ง วิ่ง วิ่งอีกครั้ง ผมหยุดไม่ได้
Run Run Run 어쩔 수가 없어
โต Run Run Run นัน ออ จอล ซู กา ออบ ซอ
วิ่ง วิ่ง วิ่งอีกครั้ง ผมไม่มีทางเลือก
어차피 이것밖에 못해
ออ ชา พี อี กอด บา เก นัน มด แท
ไม่ว่าจะอย่างไร ผมทำอะไรไม่ได้เลยแต่นี่
너를 사랑하는 밖엔 못해
นอ รึล ซา รัง ฮา นึน กอด พา เกน มด แท
ผมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรักคุณไปอย่างนี้

다시 Run Run Run 넘어져도 괜찮아
ทา ชี Run Run Run นอ มอ จยอ โด คเวน ชัน นา
วิ่ง วิ่ง วิ่งอีกครั้ง ถึงผมจะล้มลงก็ไม่เป็นอะไร
Run Run Run 다쳐도 괜찮아
โต Run Run Run ชม ทา ชยอ โด คเวน ชัน นา
วิ่ง วิ่ง วิ่งอีกครั้ง ถึงผมจะต้องบาดเจ็บบ้างก็ไม่เป็นอะไรเลย
가질 없다 해도 족해
คา จิล ซู ออบ ดา แฮ โด นัน ชก แค
ถึงผมจะมีคุณข้างกายไม่ได้ ก็ไม่เป็นอะไร
바보 같은 운명아 나를 욕해
พา โบ กา ทึน อุน มยอ งา นา รึล ยก แค
ผมโดนโชคชะตาโง่เง่าสาปเข้าให้แล้ว

Run
วิ่ง
Don’t tell me bye bye
อย่าบอกผมว่าลาก่อน
Run
วิ่ง
You make me cry cry
คุณทำให้ผมเสียน้ำตา
Run
วิ่ง
Love is a lie lie
ความรักคือเรื่องโกหก
Don’t tell me don’t tell me
อย่าบอกผม อย่าบอกผม
Don’t tell me bye bye
อย่าบอกผมว่าลาก่อน

Credit: coloredlyric, Mary & Sihyun @ bts-trans, http://bts-trans.tumblr.com/


4 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณสำหรับคำแปลค่ะ ><
  ว่าแต่มีเพลงอื่น ๆ อีกมั้ยคะ อยากได้ Butterfly กับ Dead Leaves ด้วย . _ .

  ตอบลบ
 2. ซอรี่~ เรายังไม่ได้แปลนะคะ ยูทูปน่าจะมีนะ

  ตอบลบ
 3. ความหมายสรุปๆมันคืออะไรอ่ะคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เข้าใจว่า เหมือนผู้ชายวิ่งตามความรัก
   ความรักที่เหมือนจะจบไปแล้ว แต่ก็ยังไม่หยุดรัก
   ไม่ยอมจบ ประมาณนี้ค่ะ

   ลบ