วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[Thai Translation] Eternal Sunshine - Kyuhyun 규현The 1st Mini Album เนื้อไทย แปลไทยEternal Sunshine - 규현 The 1st Mini Album
เนื้อไทย แปลไทย생각이 많아졌어
แซง กา กี ชัม มัน นา จยอท ซอ
ผมคิดอะไรไว้มากมาย
네가 떠난 이후로 작은 보이면 너야
นี กา ตอ นัน อี ฮู โร ชา กึน ทึม โพ อี มยอน นอ ยา
หลังจากที่คุณจากกันไป ทุกเวลาของผมก็ใช้ไปกับคุณ
잊고 싶은 마음과 잡고 싶은 맘이 헝클어지도록 싸워
อิจ โก ชี พึน มา อึม กวา ชับ โก ชี พึน แน มา มี ฮอง คือ รอ จี โด รก โต ซา วอ
อยากลืมคุณ แล้วก็อยากจะดึงคุณไว้ หัวใจของผมต้องสู้รบกับความสับสน

오늘이 어제 같고 내일 같아
นัน โอ นือ รี ออ เจ คัท โก แน อิล กัท ทา
วันนี้ก็เหมือนเมื่อวานและวันพรุ่งนี้
작은 먼지처럼 내가 흘러가는
ชา กึน มอน จี ชอ รอม แน กา ฮึล รอ กา นึน ดึด แท
เหมือนผมกำลังล่องลอยเหมือนเป็นดังเศษฝุ่นชิ้นเล็ก ๆ

*
애써 너를 미워해 보려
แอ ซอ นอ รึล มี วอ แฮ โพ รยอ แฮ
ผมพยายามเกลียดคุณ
헤어져야 이율 찾아
เฮ ออ จยอ ยา ฮัล อี ยูล ชา จา
หาเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลิกกัน
그러다 맘이 덜컥 내려앉아
คือ รอ ดา มา มี ทอล คอก แน รยอ อัน จา
แล้วผมก็ต้องใจหาย
무엇도 잊지 못한 나와 마주쳐
คือ มู ออด โด อิจ จี มด ทัน นา วา มา จู ชยอ
ตอนที่ผมรู้ว่าตัวเองไม่ได้ลืมสิ่งไหนไปเลย
이렇게 하루가
อี รอค เค ฮา รู กา โต...
แต่ละวันก็ผ่านพ้นไปแบบนี้

기억을 지우는 방법 안에 있다면 때는 어떻게 할까
คี ออ กึล ชี อู นึน พัง บอบ แน ซน อา เน อิท ดา มยอน คือ แต นึน ออ ตอค เค ฮัล กา
ถ้าผมมีวิธีลบความทรงจำตัวเองอยู่ในมือ ผมจะทำอย่างไรดีนะ
내일 눈을 떴을 너의 기억 없다면 편하게 있을까
แน อิล นู นึล ตอท ซึล แต นอ เย คี ออก ออบ ดา มยอน พยอน ฮา เก ซัล ซู โด อิท ซึล กา
ถ้าผมลืมตาขึ้นมาพบว่าไม่เหลือความทรงจำเรื่องคุณแล้ว ผมจะมีชีวิตอยู่อย่างสบายใจไหม

너란 사람, 너란 행복, 너란 아픔
นอ รัน ซา รัม นอ รัน แฮง บก นอ รัน อา พึม
คนที่เรียกว่าคุณ ความทรงจำที่เรียกว่าคุณ ความเจ็บที่เรียกว่าคุณ
모두 사라지면 나도 사라질 같아
โม ดู ซา รา จี มยอน นา โด ซา รา จิล คอด กัท ทา
ถ้าทุกอย่างหายไป ก็เหมือนว่าผมคงหายไปเหมือนกัน

*
애써 너를 미워해 보려
แอ ซอ นอ รึล มี วอ แฮ โพ รยอ แฮ
ผมพยายามเกลียดคุณ
헤어져야 이율 찾아
เฮ ออ จยอ ยา ฮัล อี ยูล ชา จา
หาเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลิกกัน
그러다 맘이 덜컥 내려앉아
คือ รอ ดา มา มี ทอล คอก แน รยอ อัน จา
แล้วผมก็ต้องใจหาย
무엇도 잊지 못한 나와 마주쳐
คือ มู ออด โด อิจ จี มด ทัน นา วา มา จู ชยอ
ตอนที่ผมรู้ว่าตัวเองไม่ได้ลืมสิ่งไหนไปเลย
이렇게 하루가
อี รอค เค ฮา รู กา โต...
แต่ละวันก็ผ่านพ้นไปแบบนี้

숨을 곳이 있을까 뜨거웠던 우리의 기억으로부터
ซู มึล โก ชี อิท ซึล กา ชัม ตือ กอ วอท ดอน อู รี เย คี ออก กือ โร บู ทอ
มีที่ไหนให้ผมซ่อนตัวจากความทรงจำลึกซึ้งมากมายของเราได้บ้าง

지울수록 너는 특별해져
ชี อุล ซู รก นอ นึน ทึก บยอล แฮ จยอ
ยิ่งผมลบลืมคุณ คุณก็ยิ่งพิเศษขึ้นกว่าเดิม
잊혀지는 너를 찾아내
อิจ ชยอ จี นึน นอ รึล ชา จา แน
ผมเอาแต่ตามหาคุณ ขณะที่กำลังลืมคุณ
반쪽으로 살아가도 좋아
นา พัน โจ กือ โร ซา รา กา โด โช วา
ผมยินดีจะอยู่เพียงครึ่งชีวิต
기억 속에 주저앉아 울어도
คือ คี ออก โซ เก ชู จอ อัน จา อู รอ โด
ถึงแม้ผมต้องทรุดตัวนั่งร้องไห้ในความทรงจำ
나의 하루는 온통
นา เย ฮา รู นึน อน ทง
ทุกวันของผมนั้น...

네가 아닌 사람은 생각 안나
นี กา อา นิน ซา รา มึน แซง กัก อัน นา
ผมจำใครไม่ได้นอกจากคุณ
다른 기억 하나 없잖아
ทา รึน คี ออก ฮา นา ออบ จัน นา
ผมไม่มีความทรงจำเรื่องอื่น
반쪽으로 살아가도 좋아
นา พัน โจ กือ โร ซา รา กา โด โช วา

기억 속에 주저앉아 울어도
คือ คี ออก โซ เก ชู จอ อัน นา อู รอ โด
ถึงแม้ผมต้องทรุดตัวนั่งร้องไห้ในความทรงจำ
나의 오늘은 온통... 너야
นา เย โอ นือ รึน อน ทง... นอ ยา
ทุกวันของผมนั้น... มีแต่คุณ

Credit:: popgasa, music.daum.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น