วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[Thai Translation] TEEN TOP – I’M SORRY (우린 문제 없어) เนื้อไทย แปลไทยTEEN TOP – I’M SORRY (우린 문제 없어)
เนื้อไทย แปลไทย


니가 문을 차고 나가 버렸을
นี กา มู นึล พอก ชา โก นา กา พอ รยอท ซึล แต
คุณเปิดประตูก่อนจะโผออกไป
너를 잡을 수가 없었지
นอ รึล ชา บึล ซู กา ออบ ซอท จี
ผมรั้งคุณเอาไว้ไม่ได้เลย
니가 떠나버리고 자리엔
นี กา ตอ นา บอ รี โก ทอง พิน ชา รี เอน
หลังจากที่คุณทิ้งผมเอาไว้ ที่ว่างเปล่าตรงนั้น
정적만이 흘렀지
ชอง จอก มา นี ฮึล รอท จี
ก็เหลือเพียงความเงียบงัน

눈치도 없이 카페엔 슬픈
นุน ชี โด ออบ ชี คา เพ เอน ซึล พึน
เพลงเศร้ายังบรรเลงอยู่ในคาเฟ่แห่งนี้
노래가 흘러 나오는데
โน แร กา ฮึล รอ นา โอ นึน เด
อย่างไม่สนใจสิ่งอื่นใด
갑자기 내가 너무
คับ จา กา แน กา นอ มู
และในทันที
초라해지는 같아 슬퍼지네
โช รา แฮ จี นึน กอด กา ทา ซึล พยอ จี เน
ผมก็รู้สึกอนาถใจที่ตัวเองเริ่มจะเศร้าขึ้นมา

말을 뭘로 시작해야
ชอด มา รึล มวอล โร ชี จัก แฮ ยา
ผมจะเริ่มจากตรงไหนดี
맘이 다시 돌아설까
มา มี ทา ชี โท รา ซอล กา
ให้ผมได้หัวใจของคุณกลับมาอีกครั้ง
조그만 실수로 우리 사이가 어긋나
โช คือ มัน ชิล ซู โร อู รี ซา อี กา ออ กึท นา
การได้เห็นข้อผิดพลาดเล็ก ๆน้อย ๆ ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรามีรอยร้าว
어린애처럼 틀어지는 보니
ออ รี แน ชอ รอม ทือ รอ จี นึน กอล โบ นี
ทำให้เราไม่มองหน้ากันเหมือนเด็ก ๆ
마음이 아파 인정해 실수야
มา อือ มี อา พา อิน จอง แฮ แน ชิล ซู ยา
ผมปวดหัวใจ ผมยอมรับนะครับ ว่ามันเป็นความผิดของผมเอง
우리 사이에 조그만 miss
อู รี ซา อี เอ โช กือ มัน miss ยา
แต่มันก็เป็นเพียงความผิดพลาดเล็ก ๆที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของเราเท่านั้น
uh 클럽도 아닌데 목소리 낮춰
Uh คึล รอบ โด อา นิน เก มก โซ รี ชม นัด ชวอ
ที่นี่ไม่ใช่คลับนะครับ เบาเสียงคุณลงหน่อย
에어컨 쌀쌀해 온도 높여
นอน เอ ออ คอน ซัล ซัล แฮ คือ อน โด ชม โน พยอ
คุณเหมือนเครื่องปรับอากาศ เย็นชาเหลือเกิน ปรับอุณหภูมิขึ้นหน่อยครับ

우린 아무 문제 없어
อู ริน อา มู มุน เจ ออบ ซอ
เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย
서로 대화가 필요해
ซอ โร แท ฮวา กา พี รโย แฮ
เราแค่ต้องคุยกันสักหน่อยเท่านั้น
무엇도 우리 사이를
คือ มู ออด โด อู รี ทุล ซา อี รึล
ไม่มีอะไร
갈라 놓을 없어
คัล รา โน ฮึล ซุน ออบ ซอ
จะแยกเราจากกันได้หรอกครับ

너는 아무 잘못 없어
นอ นึน อา มู ชัล มด ออบ ซอ
คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
그러니까 이제 그만 풀어요
คือ รอ นี กา อี เจ คือ มัน ฮวา พู รอ โย
เพราะงั้น หายโกรธเถอะนะครับ
너밖에 없단 말야
นอ บา เก ออบ ดัน มา รยา
ผมมีคุณคนเดียวเท่านั้น

I’m sorry I’m sorry I’m sorry my girl
ผมขอโทษ ขอโทษนะ ขอโทษนะครับ ที่รักของผม
But I luv you I luv you I luv you 우린 문제 없어
But I luv you I luv you I luv you อู ริน มุน เจ ออบ ซอ
แต่ผมรักคุณ ผมรักคุณ ผมรักคุณ เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย
I’m sorry I’m sorry I’m sorry my girl
ผมขอโทษ ขอโทษนะ ขอโทษนะครับ ที่รักของผม
But I luv you I luv you I luv you 우린 문제 없어
But I luv you I luv you I luv you อู ริน มุน เจ ออบ ซอ
แต่ผมรักคุณ ผมรักคุณ ผมรักคุณ เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย

가만 생각해보면
คา มัน แซง กัก แฮ โบ มยอน
เมื่อได้ลองนึกดู
내가 잘못한 많아 ( 그래)
แน กา ชัล มด ฮัน เค ชัม มัน นา (นัน คือ แร)
มีอะไรหลายอย่างเลยที่ผมทำผิดพลาดไป (นั่นแหละ ผมล่ะ)
바쁘다는 핑계들로
พา ปือ ดา นึน พิง กเย ดึล โร
ผมขอโทษนะครับ ที่ไม่สนใจคุณ
무관심 해졌던 미안해
มู กวัน ชิม แฮ จยอท ดอน คอ มี อัน แน
เอาแต่อ้างว่าผมยุ่ง

I’m yours 솔직히 말하면
I’m yours ซล จิก กี มัล ฮา มยอน
ผมเป็นของคุณนะครับ จากใจเลย
하나쯤은 없어도
นอ ฮา นา จือ มึน ออบ ซอ โด
ผมเคยคิดว่าผมจะไม่เป็นอะไรถึงจะไม่มีคุณ
알았어 바보 같았어
ทเวล ชุล อา รัท ซอ พา โบ กัท ทัท ซอ
ผมมันโง่ แต่ว่าตอนนี้
허나 지금 없인 안돼 Ma girl
ฮอ นา ชี กึม นอ ออบ ชิน นัน อัน ดเว Ma girl
ผมไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีคุณ ที่รักของผม

이렇게 놓칠 없어 아직 사랑하니까
อี รอค เค นอล นด ชิล ซุน ออบ ซอ อา จิค ซา รัง ฮา นี กา
ผมเสียคุณไปแบบนี้ไม่ได้เพราะผมยังรักคุณอยู่นะครับ
너의 말이 맞아 My fault 느낌 아니까
นอ เย มา รี มา จา My fault นือ กิม อา นี กา
คุณพูดถูกแล้วล่ะ มันเป็นความผิดของผม ผมรู้
다시 돌아와줘 손을 다시 잡어
ทา ชี โท รา วา จวอ แน โซ นึล ทา ชี ชา บอ
เพราะงั้น กลับมานะครับ กลับมาจับมือผมอีกครั้ง
이러다 돌아버릴 같아 Let me fix it
อี รอ ดา นา โท รา บอ ริล กอ กัท ทา Let me fix it
แค่นี้ผมก็จะบ้าตายอยู่แล้ว ให้ผมได้แก้ตัวเถอะนะ
사람들이 이상하게 쳐다봐 시비라도
ซา รัม ดือ รี อี ซัง ฮา เก ชยอ ดา บวา ชี บี รา โด
คนอื่นเอาแต่มองผมแปลก ๆ
걸어 ()같은 기분을 비워내
คอ รอ ทุล (กอด) กัท ทึน คี บู นึล พี วอ แน ดา
แต่ผมจะไม่เริ่มสร้างปัญหาอะไรอีกแล้ว
하나부터 만까지
ฮา นา บู ทอ ยอล แบก มัน กา จี
ตั้งแต่ต้นจนจบ
잘못 그러니
ทา แน ชัล มด คือ รอ นี
ทั้งหมดเป็นความผิดของผมคนเดียว
다시 돌아와 잡어 ?
ทา ชี โท รา วา แน ซน กก ชา บา อึง
เพราะงั้น กลับมานะครับ กลับมาจับมือผมอีกครั้ง ตกลงไหม

우린 아무 문제 없어
อู ริน อา มู มุน เจ ออบ ซอ
เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย
서로 대화가 필요해
ซอ โร แท ฮวา กา พี รโย แฮ
เราแค่ต้องคุยกันสักหน่อยเท่านั้น
무엇도 우리 사이를
คือ มู ออด โด อู รี ทุล ซา อี รึล
ไม่มีอะไร
갈라 놓을 없어
คัล รา โน ฮึล ซุน ออบ ซอ
จะแยกเราจากกันได้หรอกครับ

너는 아무 잘못 없어
นอ นึน อา มู ชัล มด ออบ ซอ
คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
그러니까 이제 그만 풀어요
คือ รอ นี กา อี เจ คือ มัน ฮวา พู รอ โย
เพราะงั้น หายโกรธเถอะนะครับ
너밖에 없단 말야
นอ บา เก ออบ ดัน มา รยา
ผมมีคุณคนเดียวเท่านั้น

니가 없다간 어떻게 같아
นี กา ออบ ดา กัน ออ ตอค เค ทเวล กอด กัท ทา
ผมกลัวว่าจะมีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้น เมื่อผมไม่มีคุณอยู่ข้างกาย
이건 아닌 같아 이건 아닌 같아
อี กอน อา นิน กอด กัท ทา อี กอน อา นิน กอด กัท ทา
นี่ไม่ถูกต้องนะครับ ไม่ถูกต้องเลย

제발 다시 생각해봐
เช บัล ทา ชี แซง กัก แฮ บวา
ได้โปรดคิดทบทวนใหม่เถอะนะ
끝내기엔 너무 빨라
กึท แน กี เอน นอ มู ปัล รา
มันเร็วเกินไปที่จะหยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้
너도 알잖아 Oh Please
นอ โด อัล จัน นา Oh Please
คุณก็รู้ โอ้ ได้โปรด

우린 아무 문제 없어
อู ริน อา มู มุน เจ ออบ ซอ
เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย
서로 대화가 필요해
ซอ โร แท ฮวา กา พี รโย แฮ
เราแค่ต้องคุยกันสักหน่อยเท่านั้น
너가 이젠 없을 거란 생각하면
นอ กา อี เจน ออบ ซึล คอ รัน แซง กัก ฮา มยอน
ผมกังวลใจเมื่อจินตนาการไปว่าตัวเอง
불안해져
พู รัน แฮ จยอ
ไม่มีคุณอีกแล้ว
끊은 사람처럼
มัก มวอล กึน นึน ซา รัม ชอ รอม
ผมรู้สึกแปลก ๆเหมือนคนที่
이상해져
อี ซัง แฮ จยอ
เพิ่งเลิกล้มที่จะทำอะไรสักอย่าง

너는 아무 잘못 없어
นอ นึน อา มู ชัล มด ออบ ซอ
คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
그러니까 이제 그만 풀어요
คือ รอ นี กา อี เจ คือ มัน ฮวา พู รอ โย
เพราะงั้น หายโกรธเถอะนะครับ
밖엔 없단 말야
นอ บา เกน ออบ ดัน มา รยา
ผมมีคุณคนเดียวเท่านั้น

우린 아무 문제 없어
อู ริน อา มู มุน เจ ออบ ซอ
เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย
서로 대화가 필요해
ซอ โร แท ฮวา กา พี รโย แฮ
เราแค่ต้องคุยกันสักหน่อยเท่านั้น
너가 이젠 없을 거란 생각하면
นอ กา อี เจน ออบ ซึล คอ รัน แซง กัก ฮา มยอน
ผมกังวลใจเมื่อจินตนาการไปว่าตัวเอง
불안해져
พู รัน แฮ จยอ
ไม่มีคุณอีกแล้ว
끊은 사람처럼
มัก มวอล กึน ฮึน ซา รัม ชอ รอม
ผมรู้สึกแปลก ๆเหมือนคนที่
이상해져
อี ซัง แฮ จยอ
เพิ่งเลิกล้มที่จะทำอะไรสักอย่าง

너는 아무 잘못 없어
นอ นึน อา มู ชัล มด ออบ ซอ
คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
그러니까 이제 그만 풀어요
คือ รอ นี กา อี เจ คือ มัน ฮวา พู รอ โย
เพราะงั้น หายโกรธเถอะนะครับ
밖엔 없단 말야
นอ บา เกน ออบ ดัน มา รยา
ผมมีคุณคนเดียวเท่านั้น

Credit: popgasa, music.daum

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น