วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Thai Translation] U-KISS – Quit Playing (끼부리지마) เนื้อไทย แปลไทยU-KISS - Quit Playing (끼부리지마)
เนื้อไทย แปลไทย

눈에 자꾸 거슬려 짧아지는 치마
เน นู เน ชา กู คอ ซึล รยอ จัล บา จี นึน ชี มา
กระโปรงสั้นของคุณทำผมหงุดหงิดอยู่เรื่อยเลย
짙어진 입술 새빨간 립스틱
ชี รอ จิน อิบ ซุล วี เซ ปัล กัน ริบ ซือ ทิก
ลิปสติกสีแดงสดบนริมฝีปากคู่หนาของคุณ

감출 수가 없는 너의 마법 같은 눈웃음
คัม ชุล ซู กา ออบ นึน นอ เย มา บอบ คา ทึน นู นู ซึม
ดวงตาต้องมนต์ของคุณ ที่เก็บซ่อนเอาไว้ไม่ได้เลย
모든 자꾸만 불안하게
โม ดึน เก ชา กู มัน นัล พู รัน ฮา เก เฮ
ทุกสิ่งทำให้ผมกังวลใจอยู่เสมอ

남자들은 단순해 그래
นัม จา ดือ รึน ทัน ซุน เฮ คือ เร
ผู้ชายก็ง่ายแบบนี้แหละครับ
치명적인 너의 매력에
ชี มยอง ชอ กิน นอ เย เม รยอ เก
ผมต้องมนต์สะกดและตกหลุมรัก
홀린 빠져들고 있잖아
ฮล ริน ทึด ปา จยอ ดึล โก อิท จัน นา
เสน่ห์สังหารของคุณ

And now you‘re breaking my heart
And now you‘re breaking my heart
และตอนนี้คุณก็กำลังหักอักผม
때문에 속이 까맣게
นอ เต มู เน เน โซ กี กา มัด เก
ข้างในจิตใจผมลุกไหม้เป็นสีดำ
타들어 가고 있어 baby
ทา ดือ รอ คา โก อิท ซอ baby
ก็เพราะว่าคุณ ที่รัก

제발 끼부리지마 오늘은 거긴 가지마
เช บัล กี บู รี จี มา โอ นือ รึน คอ กิน คา จี มา
เลิกเล่นได้แล้ว วันนี้อย่าไปที่นั่นเลยนะครับ
그만 그만 Oh 제발 앞에서
คือ มัน คือ มัน Oh เช บัล เน อา เพ ซอ
หยุดเถอะ หยุดเถอะนะครับ ได้โปรด ตรงหน้าผม
다신 끼부리지마 거긴 못된 곳이야
ทา ชิน กี บู รี จี มา คอ กิน มด ทเวน โค ชี ยา
เลิกเล่นได้แล้ว อย่าไปที่แย่ ๆแบบนั้นเลย
그만 그만 그러지만 말아줘
คือ มัน คือ มัน คือ รอ จี มัน มา รา จวอ
หยุดเถอะ หยุดเถอะนะครับ ได้โปรด อย่าทำแบบนั้นเลย
No No No No No
No No No No No
ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
No No No No No No
No No No No No No
ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
끼부리지마 I’m warning you (you)
คี บู รี จี มา I’m warning you (you)
เลิกเล่นได้แล้ว ผมขอเตือนคุณไว้เลยนะครับ (คุณ)
No No No No No
No No No No No
ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
No No No No No No
No No No No No No
ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
끼부리지마
กี บู รี จี มา
เลิกเล่นได้แล้ว
Stop messing with my mind baby
Stop messing with my mind baby
เลิกปั่นป่วนหัวใจผมได้แล้วครับคุณ

짙어진 메이크업 하얀 원피스
ชี รอ จิน เม อี คือ ออบ ฮา ยัน วอน พี ซือ
คุณแต่งหน้าหนา ใส่ชุดกระโปรงสีขาว
불안해 매일 붉어진 입술
พู รัน เฮ เม อิล พัม พุล กอ จิน อิบ ซุล
ริมฝีปากสีแดงสดของคุณทำผมกังวลใจอยู่ทุกคืน
위험한 장난은 여기까지만
วี ฮอม ฮัน ชัง นา นึน ยอ กี กา จี มัน
หยุดเกมอันตรายนี้เถอะ

마음 갖고 놀지마 끼부리지마
เน มา อึม คัด โก นล จี มา กี บู รี จี มา
อย่าเล่นกับหัวใจของผมเลย เลิกเล่นได้แล้วนะครับ

Nasty 다른 시선들이 너무 불쾌해
Nasty ทา รึน ชี ซอน ดือ รี นอ มู พุล คเว เฮ
ไม่สบอารมณ์เลย ผมไม่ชอบให้ใครมองคุณเลย
불안한 눈빛 유혹하듯 떨리게
พู รัน ฮัน นุน บิด ยู ฮก ฮา ดึด ตอล รี เก
สายตาชวนลุ่มหลงของคุณทำให้ผมกังวลใจ
두렵게 만들고 흔들어
ทู รยอบ เก มัน ดึล โก นัล ฮึน ดือ รอ
ทำให้ผมสั่นและรู้สึกกลัว
Nasty 오늘따라 진한 너의 Lipstick
นอน Nasty โอ นึล ตา รา ชิน ฮัน นอ เย Lipstick
คุณไม่สบอารมณ์เลย วันนี้ริมฝีปากของคุณหนาขึ้นกว่าเดิมอีก
(뜨거운 숨기는 )
(ตือ กอ อุน พี มด ซุม กี นึน กี)
(เลือดร้อน ซ่อนเสน่ห์เอาไว้ไม่ได้เลย)
여기저기 이리저리 떠돌고 다녀 Rumor
ยอ กี จอ กี อี รี จอ รี ทา ตอ ดล โก ทา นยอ Rumor
ข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วทั้งตรงนี้ และตรงนั้น
You can run but 절대로 숨어
You can run but ชอล เด โร มด ซู มอ
คุณวิ่งหนีได้แต่คุณก็หลบซ่อนไม่ได้หรอกนะครับ

남자들은 단순해 그래
นัม จา ดือ รึน ทัน ซุน เฮ คือ เร
ผู้ชายก็ง่ายแบบนี้แหละครับ
치명적인 너의 매력에
ชี มยอง จอ กิน นอ เย เม รยอ เก
ผมต้องมนต์สะกดและตกหลุมรัก
홀린 빠져들고 있잖아
ฮล ริน ทึด ปา จยอ ดึล โก อิท จัน นา
เสน่ห์สังหารของคุณ

Ah You’re breaking my heart
Ah You’re breaking my heart
และตอนนี้คุณก็กำลังหักอักผม
땜에 속이 까맣게
นอ เต เม เน โซ กี กา มัด เก
ข้างในจิตใจผมลุกไหม้เป็นสีดำ
타들어 가고 있어 baby
ทา ดือ รอ คา โก อิท ซอ baby
ก็เพราะว่าคุณ ที่รัก

제발 끼부리지마 오늘은 거긴 가지마
เช บัล กี บู รี จี มา โอ นือ รึน คอ กิน คา จี มา
เลิกเล่นได้แล้ว วันนี้อย่าไปที่นั่นเลยนะครับ
그만 그만 Oh 제발 앞에서
คือ มัน คือ มัน Oh เช บัล เน อา เพ ซอ
หยุดเถอะ หยุดเถอะนะครับ ได้โปรด ตรงหน้าผม
다신 끼부리지마 거긴 못된 곳이야
ทา ชิน กี บู รี จี มา คอ กิน มด ทเวน โค ชี ยา
เลิกเล่นได้แล้ว อย่าไปที่แย่ ๆแบบนั้นเลย
그만 그만 그러지만 말아줘
คือ มัน คือ มัน คือ รอ จี มัน มา รา จวอ
หยุดเถอะ หยุดเถอะนะครับ ได้โปรด อย่าทำแบบนั้นเลย
No No No No No
No No No No No
ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
No No No No No No
No No No No No No
ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
끼부리지마 I’m warning you (you)
คี บู รี จี มา I’m warning you (you)
เลิกเล่นได้แล้ว ผมขอเตือนคุณไว้เลยนะครับ (คุณ)
No No No No No
No No No No No
ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
No No No No No No
No No No No No No
ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
끼부리지마
กี บู รี จี มา
เลิกเล่นได้แล้ว
Stop messing with my mind baby
Stop messing with my mind baby
เลิกปั่นป่วนหัวใจผมได้แล้วครับคุณ

앞에서만 보여주던 미소
เน อา เพ ซอ มัน โพ ยอ จู ดอน คือ มี โซ
รอยยิ้มนั้นที่คุณยิ้มให้ผมคนเดียว
쉽게 흘리는 거니
เว นอน ซวิบ เก ฮึล รี นึน คอ นี
ทำไมถึงยิ้มให้คุณอื่นง่าย ๆแบบนี้ล่ะครับ

참고 참던 못다한
ชัม โก ชัม ดอน ทา มด ดา ฮัน คือ มัล
คำพูดที่ผมเคยเก็บเอาไว้ในใจ แต่ตอนนี้เห็นทีจะไม่ได้
사랑한다면 그만
นัล ซา รัง ฮัน ดา มยอน คือ มัน
ถ้าคุณรักผม ก็หยุดเถอะครับ

제발 끼부리지마 오늘은 거긴 가지마
เช บัล กี บู รี จี มา โอ นือ รึน คอ กิน คา จี มา
ได้โปรด เลิกเล่นสักที วันนี้อย่าไปที่นั่นเลยนะครับ
(거긴 가지마 거긴 가지마)
(คอ กิน คา จี มา คอ กิน คา จี มา)
(อย่าไปที่นั่นเลย อย่าไปเลยนะครับ)
그만 그만 Oh 제발 앞에서
คือ มัน คือ มัน Oh เช บัล เน อา เพ ซอ
หยุดเถอะ หยุดเถอะนะครับ ได้โปรด ตรงหน้าผม
다신 부리지 거긴 못된 곳이야
ทา ชิน กี พู รี จี มา คอ กิน มด ดเวน โค ชี ยา
เลิกเล่นได้แล้ว อย่าไปที่แย่ ๆแบบนั้นเลย
그만 그만(제발) 그러지만 말아줘
คือ มัน คือ มัน (เช บัล) คือ รอ จี มัน มา รา จวอ
หยุดเถอะ หยุดเถอะนะครับ ได้โปรด อย่าทำแบบนั้นเลย
No No No No No
No No No No No
ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
No No No No No No
No No No No No No
ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
끼부리지마 I’m warning you(you)
กี บู รี จี มา I’m warning you(you)
เลิกเล่นได้แล้ว ผมขอเตือนคุณไว้เลยนะครับ (คุณ)
No No No No No
No No No No No
ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
No No No No No No
No No No No No No
ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
끼부리지마
กี บู รี จี มา
เลิกเล่นได้แล้ว
Stop messing with my mind baby
Stop messing with my mind baby
เลิกปั่นป่วนหัวใจผมได้แล้วครับคุณ

Credit: colorcodedlyrics.com, popgasa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น