วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Thai Translation] Jung In (정인) & Gary (개리) – Your Scent (사람냄새) เนื้อไทย แปลไทย
Jung In (정인) & Gary (개리) – Your Scent (사람냄새)
เนื้อไทย แปลไทย


Haha yeah Jung In hey
Haha yeah Jung In hey
ฮะฮ่า ใช่แล้ว จองอิน เฮ้
Ooh ooh ooh ooh hahaha 사람냄새
Ooh ooh ooh ooh hahaha ซา รัม แนม เซ
โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว ฮะฮะฮ่า กลิ่นหอมของคุณ

이마가 훤히 보이게 뒤로 묶은 머리카락
อี มา กา ฮวอน ฮี โพ อี เก ทวี โร มู กึน มอ รี คา รัก
คุณมัดผมเอาไว้ ผมเลยมองเห็นหน้าผากของคุณ
걸을 때마다 찰랑찰랑
คอ รึล เต มา ดา ชัล รัง ชัล รัง
มันกระโดดโลดเต้นไปมาทุกครั้งที่คุณเดินไป
매끈한 다리를 감싼 바지 끝단
เม กึน ฮัน ทา รี รึล คัม ซัน พา จี กึท ดัน
ตรงขากางเกงที่โอบรอบ
아래로 가벼운 운동화
อา เร โร คา บยอ อุน อุน ดง ฮวา
ขาเนียนสวยของคุณ ก็คือ รองเท้าผ้าใบสีอ่อน
모든 심플하지만 아름다움이 풍겨와
โม ดึน เก ชิม พึล ฮา จี มัน อา รึม ดา อู มี พุง กยอ วา
คุณเป็นคนง่าย ๆ แต่คุณก็สวยได้
어딜 가든 예의 바른 행동과
โต ออ ดิล คา ดึน เย เย พา รึน เฮง ดง กวา
ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน มารยาทคุณก็จะดีตลอด
미소와 말툰 거친
มี โซ วา มัล ทุน เน คอ ชิน
รอยยิ้มและวิธีการพูดของคุณ
생각마저 상냥하게
เซง กัก มา จอ ซัง นยัง ฮา เก
ทำให้ความคิดไม่ซื่อของผมชัดเจนมากขึ้น
만들어 마치 심장 위에 타투
มัน ดือ รอ นอน มา ชี เน ชิม จัง วี เอ ทา ทู
คุณเป็นเหมือนรอยสักบนหัวใจของผม
숨통이 막히도록 차있어 가슴 가득
ซุม โท งี มัก ฮี โด รก ชา อิท ซอ เน กา ซึม คา ดึก
คุณเติมเต็มหัวใจของผมมากซะจนผมหายใจไม่ออก
우리 함께 밤을
อู รี ฮัม เก พา มึล
หลังจากที่เราใช้เวลาค่ำคืนไปด้วยกัน
보낸 다음 이불 끝자락에 남은
โพ เนน ทา อึม อี บุล กึท จา รา เก นา มึน
กลิ่นหอมของคุณที่ยังติดอยู่บนปลาย
너의 향기에 취해 잠을
นอ เย ฮยัง กี เอ นัน ชวี เฮ ชา มึล ชา
ผ้าห่มของผม ทำให้ผมรู้สึกมึนเมาทุกคราวที่เข้านอน
새하얀 너의 살을 부드러운 뺨을
เซ ฮา ยัน นอ เย ซา รึล พู ดือ รอ อุน ปยา มึล
หลังจากที่โอบกอดผิวขาวสวยของคุณ และแก้มนุ่มนิ่มของคุณ
마음껏 품은 다음 밤새도록 괴롭히고파
มา อึม กอด พู มึน ทา อึม พัม เซ โด รก คเว รบ ฮี โก พา
ผมอยากจะก่อกวนคุณไปทั้งคืนเลย
보다 자기 삶을 즐기며 아는
ทน โพ ดา ชา กี ซัล มึล ชึล กี มยอ ซัล ชุล อา นึน
ผู้หญิงที่รู้วิธีใช้ชีวิต แทนที่จะคิดถึงแต่เงิน
평범치 않은 아름다운 매력의 소유자
พยอง บอม ชี อัน นึน อา รึม ดา อุน เม รยอ เก โซ ยู จา
เจ้าของเสน่ห์ความงามแสนพิเศษ
사람냄새가 복잡한 세상
ซา รัม เนม เซ กา นา อี พก จับ ฮัน เซ ซัง นอน
คุณมีกลิ่นหอมของมนุษย์บริสุทธิ์ ไม่ปรุงแต่ง
마치 타지 않은 자연산
มา ชี เต ทา จี อัน นึน ชา ยอน ซัน
รวมทั้งกลิ่นธรรมชาติที่อยู่บนโลกแสนซับซ้อนใบนี้

사람냄새가 나서 니가 너무 좋아져
ซา รัม เนม เซ กา นา ซอ นี กา นอ มู โช วา จยอ
ฉันชอบคุณมากเลยเพราะกลิ่นหอมไม่ปรุงแต่งของคุณ
어설픈 외모가 왠지 끌려
ออ ซอล พึน เว โม กา เวน จี ทอ กึท รยอ นัน
เสน่ห์โก๊ะ ๆของคุณยิ่งดึงดูดฉันเข้าไปใหญ่
우물쭈물 하다가 너를 놓칠까
อู มึล จู มึล ฮา ดา กา นอ รึล นด ชิล กา บวา
ถ้าฉันลังเล ฉันอาจจะเสียคุณไป
미칠 같아
นัน มี ชิล กอด มัน คา ทา
เพราะงั้น ฉันกำลังจะบ้าตาย

진흙탕을 달리는 마차 처럼 살아
ชิน ฮึล ทา งึล ทัล รี นึน มา ชา ชอ รอม มัก ซา รา
ผมมีชีวิตอยู่เหมือนเป็นรถม้าที่วิ่งแข่งไปบนถนนสกปรก
왠지 거칠어 보이지만 막상
เวน จี คอ ชี รอ โพ อี จี มัน มัก ซัง
ผมอาจจะดูหยาบกระด้าง แต่ถ้าคุณแยกจากผมไป
뜯어보면 상처 많은 남자
ตือ ดอ โบ มยอน ซัง ชอ มัน นึน นัม จา
ผมก็จะเป็นผู้ชายที่เต็มไปด้วยรอยแผล
공장 굴뚝의 연기처럼
คง จัง คุล ตู เก ยอน กี ชอ รอม
เหมือนกับควันไฟจากปล่อยไฟโรงงาน
흘러가는 대로 살아왔지 혼자
ฮึล รอ กา นึน เด โร ซา รา วัท จี ฮน จา
ผมมีชีวิตอยู่ตามที่มันจะเป็นไป ด้วยตัวของผมเอง
땀내나게 일해 쌀과
ตัม เน นา เก อิล เฮ ซัล กวา
ผมทำงานเหงื่อตก
돈은 넘쳐났지만
โท นึน นอม ชยอ นัท จี มัน
เพราะงั้น เงินจึงไหลบ่าเข้ามาไม่ขาดสาย
함께 나누고픈 사랑을 찾았지
ฮัม เก นา นู โก พึน ซา รา งึล มด ชา จัท จี นัน
แต่ผมก็ยังไม่เจอความรักสักที ความรักที่ผมอยากจะแบ่งปัน
하지만 달라
ฮา จี มัน นอน ชม ทัล รา
แต่คุณก็ต่างไปนิดหน่อย
마치 LP처럼 사람 손을 그리워할 아는 여자
มา ชี LP ชอ รอม ซา รัม โซ นึล คือ รี วอ ฮัล ชุล อา นึน ยอ จา
ผู้หญิงที่รู้วิธีโหยหาคนที่มีมือใหญ่เท่าแผ่นเสียง

힘든 하루하루 나는 너를 알고
ฮิม ดึน ฮา รู ฮา รู นา นึน นอ รึล อัล โก นัน ฮู
หลังจากวันที่หนักหนาของฉัน หลังจากที่ฉันรู้จักกับคุณ
모든 것들이 다시 제자리로 돌아가 yeah
โม ดึน คอด ดือ รี ทา ชี เช จา รี โร โท รา กา yeah
ทุกสิ่งก็จะกลับไปอยู่ในที่ของมัน
힘든 하루하루 나는 너를 알고
ฮิม ดึน ฮา รู ฮา รู นา นึน นอ รึล อัล โก นัน ฮู
หลังจากวันที่หนักหนาของฉัน หลังจากที่ฉันรู้จักกับคุณ
모든 것이 숨을 쉬며 살아가
โม ดึน คอ ชี ทา ซู มึล ชวี มยอ ซา รา กา
ทุกสิ่งก็จะหายใจได้อีกครั้ง

사람냄새가 나서 니가 너무 좋아져
ซา รัม เนม เซ กา นา ซอ นี กา นอ มู โช วา จยอ
ฉันชอบคุณมากเลยเพราะกลิ่นหอมไม่ปรุงแต่งของคุณ
(너무 좋아)
(นอ มู โช วา)
(ฉันชอบคุณ)
어설픈 외모가 왠지 끌려  (Oh)
ออ ซอล พึน เว โม กา เวน จี ทอ กึล รยอ นัน (Oh)
เสน่ห์โก๊ะ ๆของคุณยิ่งดึงดูดฉันเข้าไปใหญ่
우물쭈물 하다가 너를 놓칠까
อู มุล จู มุล ฮา ดา กา นอ รึล นด ชิล กา บวา
ถ้าฉันลังเล ฉันอาจจะเสียคุณไป
미칠 같아
นัน มี ชิล คอด มัน คา ทา
เพราะงั้น ฉันกำลังจะบ้าตาย

하늘이 하늘답게 보여지듯이
ฮา นือ รี ฮา นึล ดับ เก โพ ยอ จี ดือ ชี
เหมือนดังท้องฟ้า
바람이 바람답게 느껴지듯이
พา รา มี พา รัม ดับ เก นือ กยอ จี ดือ ชี
เหมือนดังสายลม
있는 그대로의 모습
อิท นึน คือ เด โร เย นี โม ซึบ
เป็นแบบที่คุณเป็น
꾸며지지 않은 모습
กู มยอ จี จี อัน นึน นี โม ซึบ
ไม่ต้องปรุงแต่งใด ๆ
아름다움에 빠져들어
คือ อา รึม ดา อู เม ปา จยอ ดือ รอ
ฉันตกหลุมรักความสวยงามนั้น

사람냄새가 나서 니가 너무 좋아져
ซา รัม เนม เซ กา นา ซอ นี กา นอ มู โช วา จยอ
ฉันชอบคุณมากเลยเพราะกลิ่นหอมไม่ปรุงแต่งของคุณ
(너무 좋아)
(นอ มู โช วา)
(ฉันชอบคุณ)
어설픈 외모가 왠지 끌려 (Oh)
ออ ซอล พึน เว โม กา เวน จี ทอ กึล รยอ นัน
เสน่ห์โก๊ะ ๆของคุณยิ่งดึงดูดฉันเข้าไปใหญ่
우물쭈물 하다가 너를 놓칠까
อู มุล จู มุล ฮา ดา กา นอ รึล นด ชิล กา บวา
ถ้าฉันลังเล ฉันอาจจะเสียคุณไป
미칠 같아
นัน มี ชิล คอด มัน คา ทา
เพราะงั้น ฉันกำลังจะบ้าตาย

사람냄새가 나서 니가 너무 좋아져
ซา รัม เนม เซ กา นา ซอ นี กา นอ มู โช วา จยอ
ฉันชอบคุณมากเลยเพราะกลิ่นหอมไม่ปรุงแต่งของคุณ
(Oh~ 너무 좋아)
(Oh~ นอ มู โช วา)
(ฉันชอบคุณ)
어설픈 외모가 왠지 끌려
ออ ซอล พึน เว โม กา เวน จี ทอ กึล รยอ นัน
เสน่ห์โก๊ะ ๆของคุณยิ่งดึงดูดฉันเข้าไปใหญ่
(왠지 끌려 )
(เวน จี ทอ กึท รยอ นัน)
(ยิ่งดึงดูดฉันเข้าไปใหญ่)
우물쭈물 하다가 너를 놓칠까 yeah~
อู มุล จู มุล ฮา ดา กา นอ รึล นด ชิล กา บวา yeah~
ถ้าฉันลังเล ฉันอาจจะเสียคุณไป
(Woo) 미칠 같아
(Woo) นัน มี ชิล คอด มัน คา ทา
เพราะงั้น ฉันกำลังจะบ้าตาย

Credit: colorcodedlyrics.com, popgasa 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น