วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Thai Translation] B.A.P – Where Are You? What Are You Doing? (어디니? 뭐하니?) เนื้อไทย แปลไทยB.A.P – Where Are You? What Are You Doing? (어디니? 뭐하니?)
เนื้อไทย แปลไทย

조금은 낯설지만 혼자 여기 왔어
โช กือ มึน นัด ซอล จี มัน นา ฮน จา ยอ กี วัท ซอ
ถึงจะอึดอัดนิดหน่อยแต่ผมก็มาที่นี่ด้วยตัวเอง
행복해 보이는 사람들 속에 있어
เฮง บก เฮ โพ อี นึน ซา รัม ดึล โซ เก อิท ซอ
ท่ามกลางผู้คนที่ดูมีความสุขเหลือเกิน

거리를 걷고 맛있는 먹고
คอ รี รึล คอด โก มา ชิท นึน คอด มอก โก
ผมเดินไปตามถนนและกินอาหารดี ๆ
그러다보면 하루가 지나가
คือ รอ ดา โบ มยอน ฮา รู กา ชี นา กา
แล้วหนึ่งวันก็ผ่านพ้นไป

그런데 네가 없는
คือ รอน เด นี กา ออบ นึน เก
แต่ผมก็ไม่ได้อยู่กับคุณ

아직은 나에겐 조금 어색해
อา จี กึน นา เอ เกน โช กึม ออ เซก เฮ
ผมยังรู้สึกอึดอัดอยู่นิดหน่อย

언제나 그렇듯이 함께였는데
ออน เจ นา คือ รอด ดือ ชี ฮัม เก ยอท นึน เด
เราอยู่ด้วยกันเสมอ
네가 너무 보고싶어
นี กา นอ มู โพ โก ชี พอ
ผมคิดถึงคุณจัง

어디니? 뭐하니? 지내니?
ออ ดี นี มวอ ฮา นี นอน ชัล ชี เน นี
คุณอยู่ที่ไหน ทำอะไรอยู่เหรอ สบายดีไหมครับ
곁에 네가 없으니까 Lonely Lonely Day
เน คยอ เท นี กา ออบ ซือ นี กา Lonely Lonely Day
เพราะคุณไม่อยู่ข้างกาย วันนี้จึงเป็นวันอันแสนโดดเดี่ยว
들리니? 보이니? 마음이
ทึล รี นี โพ อี นี เน มา อือ มี
คุณได้ยินไหมครับ คุณเห็นไหมครับ หัวใจของผมน่ะ
너에게 닿을 있었으면 좋겠어
นอ เอ เก ทา ฮึล ซู อิท ซอท ซือ มยอน ชด เกท ซอ
หวังว่ามันจะส่งไปถึงคุณนะครับ

너의 잡고 오기로 약속했던
นอ เย ทู ซน กก ชับ โก โอ กี โร ยัก ซก เฮท ดอน กด
ผมสัญญาว่าจะมาที่นี่ ขณะที่จับมือคุณเอาไว้แน่น
괜시리 혼자라 그런지
คแวน ชี รี ฮน จา รา คือ รอน จี มัก
คงเป็นเพราะว่าผมอยู่คนเดียวมั้งครับ
네가 생각
นี กา ทอ เซง กัก นา
แต่ว่าผมน่ะ คิดถึงคุณมากกว่าเดิมซะอีก
You Don’t Have To Go
You Don’t Have To Go
คุณไม่จำเป็นต้องไปเลย
혹시 가끔은 떠올려
นอน ฮก ชี คา กือ มึน นัล ตอ อล รยอ
คุณคิดถึงผมบ้างหรือเปล่า
매일 네가 보여
นัน เม อิล นี กา โพ ยอ
ผมเจอคุณทุกวัน
내일 아침도 아마도
เน อิล อา ชิม โด อา มา โด
ผมอาจจะตื่นขึ้นมา
너의 꿈에서 깰걸
นอ เย กู เม ซอ เกล กอล
จากความฝันของคุณในเช้าวันพรุ่งนี้เหมือนกัน
나는 아직도 Girl
นา นึน อา จิก โด Girl
ผมยังคง... คุณครับ

그런데 네가 없는
คือ รอน เด นี กา ออบ นึน เก
แต่ผมก็ไม่ได้อยู่กับคุณ

아직은 나에겐 조금 어색해
อา จี กึน นา เอ เกน โช กึม ออ เซก เค
ผมยังรู้สึกอึดอัดอยู่นิดหน่อย

언제나 그렇듯이 함께였는데
ออน เจ นา คือ รอด ดือ ชี ฮัม เก ยอท นึน เด
เราอยู่ด้วยกันเสมอ
네가 너무 보고싶어
นี กา นอ มู โพ โก ชี พอ
ผมคิดถึงคุณจัง

어디니? 뭐하니? 지내니?
ออ ดี นี มวอ ฮา นี นอน ชัล ชี เน นี
คุณอยู่ที่ไหน ทำอะไรอยู่เหรอ สบายดีไหมครับ
곁에 네가 없으니까 Lonely Lonely Day
เน คยอ เท นี กา ออบ ซือ นี กา Lonely Lonely Day
เพราะคุณไม่อยู่ข้างกาย วันนี้จึงเป็นวันอันแสนโดดเดี่ยว
들리니? 보이니? 마음이
ทึล รี นี โพ อี นี เน มา อือ มี
คุณได้ยินไหมครับ คุณเห็นไหมครับ หัวใจของผมน่ะ
너에게 닿을 있었으면 좋겠어
นอ เอ เก ทา ฮึล ซู อิท ซอท ซือ มยอน ชด เกท ซอ
หวังว่ามันจะส่งไปถึงคุณนะครับ

외롭게 걸어가는 거리는
เว รบ เก คอ รอ กา นึน อี คอ รี นึน
ถนนเส้นนี้ที่ผมเดินไปเพียงลำพัง
익숙하지만 재미없어
ชัม อิก ซุก ฮา จี มัน เจ มี ออบ ซอ
ผมชินแล้วแต่ก็ไม่ชอบเลย
예전과 모두 비슷하지만
เย จอน กวา นัน โม ดู พี ซึด ฮา จี มัน
ผมยังคงเป็นเหมือนเดิม
없이 아직 게을러서
นอ ออบ ชี อา จิก นัน เค อึล รอ ซอ
แต่ผมก็ยังขี้เกียจเหลือเกินถ้าไม่มีคุณ

해도 그대 빈자리는 내겐 너무 커요
มวอล เฮ โด คือ เด พิน จา รี นึน เน เกน นอ มู คอ โย
เพราะฉะนั้นไม่ว่าผมจะทำอะไร จุดที่ว่างเปล่าของคุณยังฉายชัดอยู่เสมอ
아직도 그리워하다 잠이 드는
นัน อา จิก โด นอล คือ รี วอ ฮา ดา ชา มี ทือ นึน กอล
ผมยังผล็อยหลับไปด้วยความโหยหาคุณ

어디니? 뭐하니? 지내니? (Uuuh~)
ออ ดี นี มวอ ฮา นี นอน ชัล ชี เน นี (Uuuh~)
คุณอยู่ที่ไหน ทำอะไรอยู่เหรอ สบายดีไหมครับ
곁에 네가 없으니까 Lonely Lonely Day (Lonely Day)
เน คยอ เท นี กา ออบ ซือ นี กา Lonely Lonely Day (Lonely Day)
เพราะคุณไม่อยู่ข้างกาย วันนี้จึงเป็นวันอันแสนโดดเดี่ยว
들리니? 보이니? 마음이 ( 마음이)
ทึล รี นี โพ อี นี เน มา อือ มี (เน มา อือ มี)
คุณได้ยินไหมครับ คุณเห็นไหมครับ หัวใจของผมน่ะ
너에게 닿을 있었으면 좋겠어
นอ เก เก ทา ฮึล ซู อิท ซอท ซือ มยอน ชด เกท ซอ
หวังว่ามันจะส่งไปถึงคุณนะครับ

Credit: colorcodedlyrics.com, popgasa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น