วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Thai Translation] Beast – No More (이젠 아니야) เนื้อไทย แปลไทยBeast – No More (이젠 아니야)
เนื้อไทย แปลไทย


바보같이 잊고 그러고 있니
เว พา โบ กัด ชี นัล มด อิจ โก คือ รอ โก อิท นี
ทำไมคุณยังตัดใจจากผมไม่ได้เหมือนเป็นคนโง่งมแบบนี้
아직까지 네게 좋은 사람인 거니
เว อา จิก กา จี นัน นี เก โช ฮึน ซา รา มิน คอ นี
ทำไมผมยังทำดีกับคุณอยู่
우리 헤어진 지가 벌써 달이 지났는데
อู รี เฮ ออ จิน ชี กา พอล ซอ มยอด ทา รี ชี นัท นึน เด
เราเลิกกันมาหลายเดือนแล้ว
아직도 지난 추억에 살고 있니
เว อา จิก โด นอน ชี นัน ชู ออ เก ซัล โก อิท นี
แต่ทำไมคุณยังอยู่ในความทรงจำ

좋은 사람 곁에 많잖아 새로운 사랑 시작해도 괜찮아
โช ฮึน ซา รัม คยอ เท มัน จัน นา เซ โร อุน ซา รัง ชี จัก เฮ โด คเวน ชัน นา
มีคนดี ๆมากมายรอบกายคุณ ถ้าคุณจะมีความรักครั้งใหม่ ก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะ
웃으며 네가 정말 행복하길 바랄게
อู ซือ มยอ นี กา ชอง มัล เฮง บก ฮา กิล พา รัล เก
ผมจะยิ้มและอวยพรอย่างจริงใจให้คุณมีความสุข
헤매는 네가 눈에 밟혀서 새로운 사랑 시작할 없잖아
เฮ เม นึน นี กา นู เน พัล ฮยอ ซอ เซ โร อุน ซา รัง ชี จัก ฮัล ซู ออบ จัน นา
ผมพบเจอกับคุณอยู่เรื่อยเลย ผมเลยไม่มีความรักครั้งใหม่สักที
Oh yeah 이렇게 늦은 시간에
Oh yeah อี รอค เค นือ จึน ชี กา เน นอน
โอ้ อืมม ตกดึกคืนนี้ คุณ...

찾아왔니 떠나보낸 비겁한 나인데
เว โต ชา จา วัท นี นอล ตอ นา โบ เนน พี กอบ ฮัน นา อิน เด
กลับมาทำไม กลับมาหาผมคนที่ขี้ขลาดเกินไปที่จะปล่อยคุณไปทำไม
너머로 들려오는 슬픈 울음소리
มุน นอ มอ โร ทึล รยอ โอ นึน ซึล พึน อู รึม โซ รี
ผมได้ยินคุณร้องไห้เศร้าใจจากประตูอีกฝั่ง
찾아왔니 이미 차갑게 식어버린 내게
เว โต ชา จา วัท นี อี มี ชา กับ เก ชี กอ บอ ริน เน เก
กลับมาทำไม กลับมาตอนที่จิตใจของผมเย็นลงแล้วเนี่ยนะ
너에게 나눠 온기가 더는 없는데
นอ เอ เก นา นวอ ชุล อน กี กา ทอ นึน ออบ นึน เด
ผมไม่มีความอบอุ่นใดจะแบ่งปันให้กับคุณอีกแล้ว
이젠 아니야 이젠 아니야 네가 기댈 사람
อี เจน อา นี ยา อี เจน อา นี ยา นี กา คี เดล ซา รัม
ไม่อีกแล้ว ไม่อีกแล้ว ผมไม่ใช่คนที่คุณจะพึ่งพาอะไรได้อีกแล้ว

그래 마음껏 울어 그렇게 씻어낼 있다면
คือ เร มา อึม กอด อู รอ คือ รอค เค นัล ชี ซอ เนล ซู อิท ดา มยอน
ได้ ร้องออกมาเลย ถ้ามันจะทำให้คุณล้างความทรงจำเรื่องผมออกไปได้
맘속 미련 지워낼 있다면
นี มัม ซก มี รยอน ดา ชี วอ เนล ซู อิท ดา มยอน
ถ้ามันจะทำให้คุณลบความผูกพันที่เหลืออยู่ในหัวใจออกไปได้
네가 아플 만큼 가치 있는 사람 아니야
นี กา อา พึล มัน คึม คา ชี อิท นึน ซา รัม อา นี ยา
ผมไม่มีค่าพอกับความเจ็บปวดที่คุณกำลังเผชิญอยู่หรอกครับ
예전처럼 너랑 같이 있는 사람 아니야
เย จอน ชอ รอม นอ รัง คัท ชี อิท นึน ซา รัม อา นี ยา
ผมไม่ใช่คนเดิมที่อยู่ข้างกายคุณในอดีตคนนั้น
사랑해서 보낸단 그런 거짓말 같은 하기 싫어
นอล ซา รัง เฮ ซอ โพ เนน ดัน คือ รอน คอ จิด มัล คา ทึน กอน ฮา กี ชี รอ นัน
ผมไม่อยากโกหกและบอกคุณว่า ที่ผมปล่อยคุณไปก็เพราะผมรักคุณ
오늘만 같이 있어줄게 얼른 일어나
โอ นึล มัน คัด ชี อิท ซอ จุล เก ออล รึน อี รอ นา
ผมจะอยู่กับคุณแค่วันนี้วันเดียวนะ รีบเถอะ ตื่นได้แล้ว
내밀어 있지만 이것도 오늘까지만
ซน เน มี รอ ชุล ซู อิท จี มัน อี กอด โด โอ นึล กา จี มัน
ผมยื่นมือให้คุณจับได้ แต่ก็แค่วันนี้วันเดียวนะ

돌아갈 없어 알잖아 곁에선 행복할 없잖아
โท รา กัล ซุน ออบ ซอ อัล จัน นา เน คยอ เท ซอน เฮง บก ฮัล ซู ออบ จัน นา
เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอก คุณก็รู้ดี คุณไม่มีความสุขหรอกถ้าอยู่ข้างกายผม
웃게 해줄 그런 사람 찾아 떠나
นอล อุด เก เฮ จุล คือ รอน ซา รัม ชา จา ตอ นา กา
ผมพบเจอกับคุณอยู่เรื่อยเลย
헤매는 네가 눈에 밟혀서 하루도 맘이 편하질 않아
เฮ เม นึน นี กา นู เน พัล ฮยอ ซอ ทัน ฮา รู โด มา มี พยอน ฮา จิล อัน นา
ชีวิตผมแต่ละวันไม่มีความสงบสุขเลย ผมเลยไม่มีความรักครั้งใหม่สักที
Oh yeah 이렇게 늦은 시간에
Oh yeah อี รอค เค นือ จึน ชี กา เน นอน
โอ้ อืมม ตกดึกคืนนี้ คุณ...

찾아왔니 떠나보낸 비겁한 나인데
เว โต ชา จา วัด นี นอล ตอ นา โบ เนน พี กอบ ฮัน นา อิน เด
กลับมาทำไม กลับมาหาผมคนที่ขี้ขลาดเกินไปที่จะปล่อยคุณไปทำไม
너머로 들려오는 슬픈 울음소리
มุน นอ มอ โร ทึล รยอ โอ นึน ซึล พึน อู รึม โซ รี
ผมได้ยินคุณร้องไห้เศร้าใจจากประตูอีกฝั่ง
찾아왔니 이미 차갑게 식어버린 내게
เว โต ชา จา วัท นี อี มี ชา กับ เก ชี กอ บอ ริน เน เก
กลับมาทำไม กลับมาตอนที่จิตใจของผมเย็นลงแล้วเนี่ยนะ
너에게 나눠 온기가 더는 없는데
นอ เอ เก นา นวอ ชุล อน กี กา ทอ นึน ออบ นึน เด
ผมไม่มีความอบอุ่นใดจะแบ่งปันให้กับคุณอีกแล้ว

그만해줄래 이젠 시간이 갈수록 냉정해지는 모습에
คือ มัน เฮ จุล เร อี เจน ชี กา นี คัล ซู รก เนง จอง เฮ จี นึน เน โม ซือ เบ
ได้โปรด พอเถอะ ยิ่งเวลาผ่านไปหัวใจของผมก็ยิ่งเย็นชามากขึ้น
네가 상처받을까 너무 두려워
นี กา ชัง ชอ บา ดึล กา นัน นอ มู ทู รยอ วอ
เพราะงั้น ผมเกรงว่าผมอาจจะทำร้ายคุณก็ได้นะ
내가 보란 듯이 살아가면
เน กา โพ รัน ทือ ชี ชัล ซา รา กา มยอน ดเว
มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเถอะนะ ทำเหมือนกับว่าคุณกำลังพิสูจน์อะไรให้ผมดูอยู่
이젠 이상 아니야 네가 기댈 사람
อี เจน ทอ อี ซัง อา นี ยา นี กา คี เดล ซา รัม
ไม่อีกแล้ว ผมไม่ใช่คนที่คุณจะพึ่งพาอะไรได้อีกแล้ว

찾아왔니 떠나보낸 비겁한 나인데
เว โต ชา จา วัท นี นอล ตอ นา โบ เนน พี กอบ ฮี นา อิน เด
กลับมาทำไม กลับมาหาผมคนที่ขี้ขลาดเกินไปที่จะปล่อยคุณไปทำไม
너머로 들려오는 슬픈 울음소리
มุน นอ มอ โร ทึล รยอ โอ นึน ซึล พึน อู รึม โซ รี
ผมได้ยินคุณร้องไห้เศร้าใจจากประตูอีกฝั่ง
찾아왔니 이미 차갑게 식어버린 내게
เว โต ชา จา วัท นี อี มี ชา กับ เก ชี กอ บอ ริน เน เก
กลับมาทำไม กลับมาตอนที่จิตใจของผมเย็นลงแล้วเนี่ยนะ
너에게 나눠 온기가 더는 없는데
นอ เอ เก นา นวอ ชุล อน กี กา ทอ นึน ออบ นึน เด
ผมไม่มีความอบอุ่นใดจะแบ่งปันให้กับคุณอีกแล้ว
이젠 아니야 이젠 아니야 네가 기댈 사람
อี เจน อา นี ยา อี เจน อา นี ยา นี กา คี เดล ซา รัม
ไม่อีกแล้ว ไม่อีกแล้ว ผมไม่ใช่คนที่คุณจะพึ่งพาอะไรได้อีกแล้ว

Credit:: music daum, popgasa, kpoplyrics2you.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น