วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[Thai Translation] SM The Ballad (SHINee’s Jonghyun & EXO’s Chen) – A Day Without You (하루) แปลไทย เนื้อไทย

SM The Ballad (SHINee’s Jonghyun & EXO’s Chen) – A Day Without You (하루)
แปลไทย เนื้อไทย

빨리 걸어도 좋아, 네게 맞출 필요 없이
ปัล รี คอ รอ โด โช ฮา เน เก มัท ชุล พิ รโย ออบ ชี
จะเดินหรือวิ่งก็ไม่สำคัญ ฉันไม่อยากให้เธอเดินตามทันอีกแล้ว
위한 옷을 사러 가고
นัล วี ฮัน โอ ซึล ซา รอ คา โก
ตอนนี้ฉันเดินช็อปปิ้งคนเดียวได้สบาย
너의 사진 대신에 거울 속의 나를
นอ เย ซา จิน เท ชี เน คอ อุล โซ เก นา รึล พวา
ได้มองดูตัวเองในกระจกก็ดีกว่าเอาแต่คิดถึงภาพของเธอ

너와 반대인 사람, 그게 조건이 되고
โต นอ วา พัน เด อิน ซา รัม คือ เก เน โช กอ นี ทเว โก
ฉันกำลังมองหาคนที่ไม่มีอะไรเหมือนกับเธอเลย
네가 싫어했던 습관들을
นัน นี กา ชิล รอ แฮท ดอน เน ซึบ กวาน ดือ รึล
นิสัยอะไรที่เธอไม่ชอบ
다시 꺼내지 네가 싫어하도록
โต ทา ชี กอ เน จี เน กา ชิล ลอ ฮา โด รก
ฉันจะทำ ฉันจะทำให้เธอไม่ชอบใจ

문젠 네가 떠나가고 모든 이유가 너란
มุน เจน นี กา ตอ นา กา โก คือ โม ดึน อี ยู กา นอ รัน คอล
แต่ปัญหาก็คือ หลังจากที่เธอจากไป ฉันก็ได้เข้าใจว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเธอ

I can't believe, Yes it's true
I can't believe, Yes it's true
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือเรื่องจริง
네가 곁에 없어서 모든 너로 끝나버려
เน กา คยอ เท ออบ ซอ ซอ โม ดึน เก นอ โร กึท นา บอ รยอ
เพราะฉันไม่มีเธอข้างกายอีกแล้ว ทุกอย่างจบลงพร้อมเรื่องราวของเรา
벗어나려 할수록 너에게 지배된 하루
พอ ซอ นา รยอ ฮัล ซู รก นอ เอ เก ชี เบ ดเวน ฮา รู
ยิ่งฉันพยายามจะหนีเท่าไหร่ ภาพเธอก็ยิ่งเด่นชัดในทุก ๆวันที่ผ่านไป

친구를 만나도, 여자들을 만날 때도
ชิน กู รึล มัน นา โด ยอ จา ดือ รึล มัน นัล เต โด
เมื่อฉันไปเจอเพื่อน หรือแม้แต่ไปเจอผู้หญิงคนใหม่
이유는 머리 너를 비워내려고 생각을 하고
อี ยู นึน เน มอ รี ซก นอ รึล พี วอ เน รยอ โก ตัน เซง กา กึล ฮา โก
ฉันก็เอาแต่คิดเรื่องของเธอ ฉันพยายามคิดถึงเรื่องอื่นเพื่อลืมเรื่องของเธอไป

근데 문제는 자꾸만 목소리가 듣고 싶어
คึน เด มุน เจ นึน ชา กู มัน นี มก โซ รี กา ทึล โก ชี พอ
แต่ปัญหาก็คือ ฉันยังอยากได้ยินเสียงของเธอเสมอ

I can't believe, Yes it's true
I can't believe, Yes it's true
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือเรื่องจริง
네가 곁에 없어서 모든 너로 끝나버려
เน กา คยอ เท ออบ ซอ ซอ โม ดึน เก นอ โร กึท นา บอ รยอ
เพราะฉันไม่มีเธอข้างกายอีกแล้ว ทุกอย่างจบลงพร้อมเรื่องราวของเรา
벗어나려 할수록 너에게 지배된 하루
พอ ซอ นา รยอ ฮัล ซู รก นอ เอ เก ชี เบ ดเวน ฮา รู
ยิ่งฉันพยายามจะหนีเท่าไหร่ ภาพเธอก็ยิ่งเด่นชัดในทุก ๆวันที่ผ่านไป

너무 오랫동안 익숙한 손길 No,
นอ มู โอ เรน โท งัน อิก ซก ฮัน ซน กิล No,
สัมผัสของเธอที่ฉันคุ้นเคยมานาน
손끝에 깊이 베인 향기
เน ซน กือ เท คี พี เพ อิน เน ฮยัง กี
กลิ่นหอมของเธอยังติดอยู่ที่มือของฉัน
손을 씻고 향수를 뿌려
โซ นึล ชิท โก ฮยัง ซู รึล ปู รยอ
ฉันพยายามจะล้างมันออกไป พยายามจะฉีดน้ำหอมใส่
벗어나려고 몸부림치고 이젠 다른 라고
พอ ซอ นา รยอ โก มม บู ริม ชี โก อี เจน นอน ทา รึน นอ รา โก เฮ
ฉันพยายามอย่างมากมายที่จะลบมันทิ้งไป เพราะตอนนี้เธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว

I can't believe, Yes it's true
I can't believe, Yes it's true
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือเรื่องจริง
네가 곁에 없어서 모든 너로 끝나버려
เน กา คยอ เท ออบ ซอ ซอ โม ดึน เก นอ โร กึท นา บอ รยอ
เพราะฉันไม่มีเธอข้างกายอีกแล้ว ทุกอย่างจบลงพร้อมเรื่องราวของเรา
벗어나려 할수록 너에게 지배된 하루
พอ ซอ นา รยอ ฮัล ซู รก นอ เอ เก ชี เบ ดเวน ฮา รู
ยิ่งฉันพยายามจะหนีเท่าไหร่ ภาพเธอก็ยิ่งเด่นชัดในทุก ๆวันที่ผ่านไป

I can't believe, Yes it's true
I can't believe, Yes it's true
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือเรื่องจริง
네가 곁에 없어서 모든 너로 끝나버려
เน กา คยอ เท ออบ ซอ ซอ โม ดึน เก นอ โร กึท นา บอ รยอ
เพราะฉันไม่มีเธอข้างกายอีกแล้ว ทุกอย่างจบลงพร้อมเรื่องราวของเรา
벗어나려 할수록 너에게 지배된 하루
พอ ซอ นา รยอ ฮัล ซู รก นอ เอ เก ชี เบ ดเวน ฮา รู
ยิ่งฉันพยายามจะหนีเท่าไหร่ ภาพเธอก็ยิ่งเด่นชัดในทุก ๆวันที่ผ่านไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น