วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] [STAION] Kim Heechul & Min Kyung Hoon – Sweet Dream เนื้อไทย แปลไทย

Kim Heechul & Min Kyung Hoon – Sweet Dream
เนื้อไทย แปลไทย어느덧 흘러간
ออ นือ ดอท ฮึล รอ กัน
ค่ำคืนที่ผม
시간을 수놓을 있는
ชี กา นึล ซู โน ฮึล ซู อิท นึน พัม
ถักทอเวลาที่หมุนผ่านไปเอาไว้ได้
짧지 않던 세월
จัล จี อัน ดอน เซ วอล
เวลาที่ไม่ได้สั้นอะไร
서로가 가까워진 지금을
ซอ โร กา คา กา วอ จิน ชี กือ มึล
ตอนนี้ เราใกล้กันยิ่งกว่าเคย

웃으며 기억하고 싶어
อู ซือ มยอ คี ออก คา โก ชี พอ
ผมอยากจำมันได้ด้วยรอยยิ้ม
끝이 온다 말을 해도
กือ ชี อน ดา มา รึล แฮ โด
แม้คุณจะบอกว่าเรื่องของเรากำลังจะจบลง
언젠가 헤어진다 해도
ออน เจน กา เฮ ออ จิน ดา แฮ โด
แม้เราจะเลิกรากันไปในสักวัน
내일 당장 사라져도
แน อิล ทัง จัง ซา รา จยอ โด
แม้มันจะหายไปในวันพรุ่งนี้

잊어버리게 하지 않도록
อี จอ บอ รี เก ฮา จี อัน โท รก
ผมจะไม่ลืม
기억하도록
คี ออก คา โท รก
ผมจะจดจำเอาไว้
오래 지나도 잊을 없게
โอ แร ชี นา โด อี จึล ซู ออบ เก
ไม่ลืมแม้เวลาจะหมุนผ่านไปนาน
기억하도록
คี ออก คา โด รก
จะจดจำเอาไว้

오늘을 되돌아보며
โอ นือ รึล ทเว โด รา โบ มยอ
ผมจะมองกลับไปในวันนี้
감은 눈에 머금고
คา มึน ทู นู เน มอ กึม โก
ผมจะดึงมันไว้ยามหลับตา
속에 담아내려 잠이 테죠
กุม โซ เก ทา มา แน รยอ ชา บี ทึล เท จโย
และจะผล็อยหลับไปพร้อมทุกสิ่งในความฝัน

마지막 바람이 불며
มา จี มัก พา รา มี พุล มยอ
แม้สายลมสุดท้ายพัดผ่านมา
끝나는 날을 알려도
กึท นา นึน นา รึล อัล รยอ โด
บอกผมถึงวันสุดท้าย
함께 했던 추억 사진의
ฮัม เก แฮท ดอน ชู ออก ซา จี เน
แม้รูปเก่า ๆของเราจะซีดจาง
빛이 바래진대도
พี ชี พา แร จิน แด โด
ผมอยากจำมันได้ด้วยรอยยิ้ม

웃으며 기억하고 싶어
อู ซือ มยอ คี ออก คา โก ชี พอ
ผมอยากจำมันได้ด้วยรอยยิ้ม
끝이 온다 말을 해도
กือ ชี อน ดา มา รึล แฮ โด
แม้คุณจะบอกว่าเรื่องของเรากำลังจะจบลง
언젠가 헤어진다 해도
ออน เจน กา เฮ ออ จิน ดา แฮ โด
แม้เราจะเลิกรากันไปในสักวัน
내일 당장 사라져도
แน อิล ทัง จัง ซา รา จยอ โด
แม้มันจะหายไปในวันพรุ่งนี้

잊어버리게 하지 않도록
อี จอ บอ รี เก ฮา จี อัน โท รก
ผมจะไม่ลืม
기억하도록
คี ออก คา โท รก
ผมจะจดจำเอาไว้
오래 지나도 잊을 없게
โอ แร ชี นา โด อี จึล ซู ออบ เก
ไม่ลืมแม้เวลาจะหมุนผ่านไปนาน
기억하도록
คี ออก คา โด รก
จะจดจำเอาไว้

오늘을 되돌아보며
โอ นือ รึล ทเว โด รา โบ มยอ
ผมจะมองกลับไปในวันนี้
감은 눈에 머금고
คา มึน ทู นู เน มอ กึม โก
ผมจะดึงมันไว้ยามหลับตา
속에 담아내려 잠이 테죠
กุม โซ เก ทา มา แน รยอ ชา บี ทึล เท จโย
และจะผล็อยหลับไปพร้อมทุกสิ่งในความฝัน

봄의 여름의 나비
โพ เม กด ยอ รือ เม นา บี
หากมีดอกไม้แห่งฤดูใบไม้ผลิ ผีเสื้อแห่งฤดูร้อน
가을의 낙엽
คา อือ เร นา กยอบ
ใบไม้แห่งฤดูใบไม้ร่วง
겨울의 달빛 펼쳐진다면
คือ คยอ อู เร ทัล บิด พยอล ชยอ จิน ดา มยอน
และแสงจันทร์แห่งฤดูหนาว
우리의 추억 또한
อู รี เย ชู ออก โต ฮัน
ความทรงจำของเรา
영원히 곁에 떠오르니까
ยอง วอน นี คยอ เท ตอ โอ รือ นี กา
ก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดกาล

시들 없어
ชี ดึล ซู ออบ ซอ
ดอกไม้แห่งพรหมลิขิตจะไม่ร่วงหล่น
인연의 꽃을 마음에 피워
อี นยอ เน โก ชึล มา อือ เม พี วอ
จะเบ่งบานอยู่ในหัวใจของผม
망각의 낙엽이 져도
มัง กา เก นา กยอ บี ชยอ โด
แม้แต่ใบไม้แห่งฤดูใบไม้ร่วงที่ถูกหลงลืม
하늘 달을 보며
ฮา นึล ทา รึล โพ มยอ คือ แตล
ผมจะแหงนหน้ามองพระจันทร์บนฟากฟ้า
떠올릴 테니 편히 잠을 청해요
ตอ อล ริล เท นี พยอน นี ชา มึล ชอง แฮ โย
และจะจดจำช่วงเวลานั้น แล้วคุณจะได้หลับฝันดี


Credit: klyrics, KIE-INF