วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] [Station] Kim Bum Soo x Kenzie – Pain Poem (서툰 시) เนื้อไทย แปลไทย

Kim Bum Soo x Kenzie – Pain Poem (서툰 )
เนื้อไทย แปลไทย


낯선 너를 보면서
นัด ซอน นอ รึล โพ มยอน ซอ
มองดูคุณที่กำลังรู้สึกแปลก ๆ
지는 해가 서러워
ชี นึน แฮ กา ซอ รอ วอ
รู้สึกเศร้าใจเมื่อมองดูดวงตะวันลาลับไป
너무 다른 너와
นอ มู ทา รึน นอ วา นา
คุณและผม เราช่างแตกต่างกันเหลือเกิน
여기까지도 힘들었구나
ยอ กี กา จี โด ฮิม ดือ รอท กู นา
หนทางของเราลำบากมาตลอด

행복이란 너무 어렵다
แฮง โบ กี รัน เก นอ มู ออ รยอบ ดา
ยากที่จะเข้าใจว่าความสุขคืออะไร
종이 위에 가득했던
โช งี วี เอ คา ดึก แฮท ดอน
ความทรงจำมากมายบนกระดาษ
추억조차 의미 없으니
ชู ออก โจ ชา อึย มี ออบ ซือ นี
ตอนนี้กลับดูไร้ความหมาย

사랑이 서툴러
ซา รา งี ซอ ทุล รอ
ผมรักใครไม่เป็นหรอก
지우고 내려가 봐도
ชี อู โก โต ซอ แน รยอ กา พวา โด
ผมลบออก เขียนใหม่อีกครั้ง
가슴엔 남겨진 없어서
ทอง บิน คา ซือ เมน นัม กยอ จิน มัล ออบ ซอ ซอ
ไม่มีคำใดหลงเหลืออยู่ในหัวใจอันแสนว่างเปล่าของผม
아프고 아프다
อา พือ โก อา พือ ดา
มีแต่เจ็บ กับเจ็บ
시를 봐도
ชี รึล ซอ พวา โด
ผมแต่งบทกลอนขึ้นมา

다가가면 그만큼
ทา กา กา มยอน คือ มัน คึม
ยิ่งเข้าใกล้คุณเท่าไร
멀어만지는 너구나
มอ รอ มัน จี นึน นอ กู นา
คุณก็อยู่ห่างออกไปเท่านั้น
특별했던 시작은
ทึก บยอล แรท ดอน ชี จา กึน
การเริ่มต้นแสนพิเศษของเรา
보통의 이별이 되었어
โพ โท เง อี บยอ รี ทเว ออท ซอ
กลับมีตอนจบแสนธรรมดา

평범한 사랑이 어렵다
พยอง บอม ฮัน ซา รา งี ทอ ออ รยอบ ดา
ยากกว่าเดิมอีกที่จะมีความรักแบบคนทั่วไป
함께 웃고
ฮัม เก อุด โก
เราเคยหัวเราะด้วยกัน
껴안고
กก กยอ อัน โก
กอดกัน
것이던 너는 누구니
แน กอด ชี ดอน นอ นึน นู กู นี
คุณเคยเป็นของผม แต่ตอนนี้คุณเป็นใครกัน

사랑이 서툴러
ซา รา งี ซอ ทุล รอ
ผมรักใครไม่เป็นหรอก
지우고 내려가 봐도
ชี อู โก โต ซอ แน รยอ กา พวา โด
ผมลบออก เขียนใหม่อีกครั้ง
가슴엔 남겨진 말이 없어서
ทอง บิน คา ซือ เมน นัม กยอ จิน มา รี ออบ ซอ ซอ
ไม่มีคำใดหลงเหลืออยู่ในหัวใจอันแสนว่างเปล่าของผม
안의 내가 울고 있어
แน อา เน แน กา อุล โก อิท ซอ
น้ำตาไหลอยู่ข้างใน

사랑이 서투른 내가
ซา รา งี ซอ ทู รึน แน กา
ผมรักใครไม่เป็นหรอก
얼마의 눈물과
ออล มา เย นุน มุล กวา
ผมต้องใช้น้ำตาเท่าไร
얼마의 밤이어야 지울까
ออล มา เย พา มี ออ ยา นอล ชี อุล กา
ใช้เวลากี่คืน เพื่อจะลืมคุณไป
쉽진 않겠지만
ชวิบ จิน อัน เกท จี มัน
ไม่ง่ายเลย
다해 보낼게
อน ฮิม ทา แฮ โพ แนล เก
แต่ผมจะปล่อยคุณไป
아프고 아파도 보낼게
อา พือ โก อา พา โด โพ แนล เก
ถึงจะต้องเจ็บ ผมจะปล่อยคุณไป

너를 미워할 거라고
นอ รึล มี วอ ฮัล คอ รา โก
ตลอดทั้งคืน
수만 다짐한 밤들
ซู มัน พอน ทา จิม ฮัน พัม ดึล
ผมพยายามเกลียดคุณเป็นพัน ๆครั้ง
서툰 시는 모두 끝났어
คือ ซอ ทุน ชี นึน โม ดู กึท นัท ซอ
ผมแต่งกลอนน่าสังเวชนี่จบแล้ว

내가 서툴러
แน กา ซอ ทุล รอ
ผมรักใครไม่เป็นหรอก
지우고 내려가 봐도
ชี อู โก โต ซอ แน รยอ กา พวา โด
ผมลบออก เขียนใหม่อีกครั้ง
가슴엔 남겨진 말이 없어서
ทอง บิน คา ซือ เมน นัม กยอ จิน มา รี ออบ ซอ ซอ
ไม่มีคำใดหลงเหลืออยู่ในหัวใจอันแสนว่างเปล่าของผม
안의 내가 울고 있어
แน อา เน แน กา อุล โก อิท ซอ
น้ำตาไหลอยู่ข้างใน

사랑이 서투른 내가
ซา รา งี ซอ ทู รึน แน กา
ผมรักใครไม่เป็นหรอก
얼마의 눈물과
ออล มา อึย นุน มุล กวา
ผมต้องใช้น้ำตาเท่าไร
얼마의 밤이어야 지울까
ออล มา อึย พา มี ออ ยา นอล ชี อุล กา
ใช้เวลากี่คืน เพื่อจะลืมคุณไป
쉽진 않겠지만
ชวิบ จิน อัน เกท จี มัน
ไม่ง่ายเลย
다해 보낼게
อน ฮิม ทา แฮ โพ แนล เก
แต่ผมจะปล่อยคุณไป
아프고 아프다
อา พือ โก อา พือ ดา
แม้ผมจะแต่งบทกลอนขึ้นมา
시를 봐도
ชี รึล ซอ พวา โด
มันก็ยังเจ็บ และเจ็บ


Credit: popgasa, klyrics