วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Thai Translation] 너여야만 해 (The Answer) – Kim Sunggyu เนื้อไทย แปลไทย


너여야만 (The Answer) – Kim Sunggyu
เนื้อไทย แปลไทย


I want you back 네가 없으면
I want you back นัน นี กา ออบ ซือ มยอน
ผมอยากได้คุณคืนมา หากไม่มีคุณ
가슴이 막혀서 숨을 수가 없어
คา ซือ มี ทอก มัก ฮยอ ซอ ซู มึล ซวิล ซู กา ออบ ซอ
หัวใจของผมคงปิดตาย ทำให้ผมหายใจไม่ออก
I want you back 네가 없는 모습
I want you back นี กา ออบ นึน แน โม ซึบ
ผมอยากได้คุณคืนมา ผมไม่เคยนึกถึงตอนไม่มีคุณเลย
상상해본 없고 원해 적도 없어
ซัง ซัง แฮ บน  ชอก ออบ โก วอน แน บก ชอก โก ออบ ซอ
ผมไม่เคยต้องการอะไรแบบนี้เลยเช่นกัน

너여야만
นอ ยอ ยา มัน แฮ
ต้องเป็นคุณเท่านั้น
타오른 심장은
ทา โอ รึน แน ชิม จา งึน
เป็นเสียงจากหัวใจที่ร้อนรุ่มของผม
아니면 안돼
อา นี มยอน อัน ดแว
ไม่ใช่คุณ ไม่ได้
질문의 대답은
แน ชิล มู เน แท ดา บึน
คำตอบที่ตอบทุกคำถามของผม
갈색 머리부터 하얀 발끝까지
คัล แซก มอ รี บู ทอ ฮา ยัน พัล กึท กา จี
ตั้งแต่ผมสีน้ำตาลของคุณ ไปถึงฟันสีขาว
것이어야
แน กอ ชี ออ ยา แฮ
คุณต้องเป็นของผม

I want you back
네가 없으면
I want you back นัน นี กา ออบ ซือ มยอน
ผมอยากได้คุณคืนมา หากไม่มีคุณ
우두커니 멈춰서 움직일 수가 없어
อู ดู คอ นี มอม ชวอ ซอ อุม จี กิล ซู กา ออบ ซอ
ผมจะยืนนิ่งอยู่ตรงนี้ ขยับไปไหนไม่ได้
I want you back 네가 없는 모습
I want you back นี กา ออบ นึน แน โม ซึบ
ผมอยากได้คุณคืนมา ผม ที่ไม่มีคุณ
맹세코 한번도 생각해 없어
แมง เซ โค ทัน ฮัน บอน โด แซง กัก แก บน ชอก ออบ ซอ
สาบานได้เลยว่าผมไม่เคยนึกถึงอะไรแบบนี้มาก่อน

너여야만
นอ ยอ ยา มัน แฮ
ต้องเป็นคุณเท่านั้น
타오른 심장은
ทา โอ รึน แน ชิม จา งึน
เป็นเสียงจากหัวใจที่ร้อนรุ่มของผม
아니면 안돼
อา นี มยอน อัน ดแว
ไม่ใช่คุณ ไม่ได้
질문의 대답은
แน ชิล มู เน แท ดา บึน
คำตอบที่ตอบทุกคำถามของผม
갈색 머리부터 하얀 발끝까지
คัล แซก มอ รี บู ทอ ฮา ยัน พัล กึท กา จี
เริ่มตั้งแต่ผมสีน้ำตาลของคุณ ไปจนถึงฟันสีขาว
것이어야
แน กอ ชี ออ ยา แฮ
คุณต้องเป็นของผม

모두 돌아서려 때마다
โม ดู ดา โท รา ซอ รยอ ฮัล แต มา ดา
ไม่ว่าใครจะบอกให้ผมเดินหนีไป
얼어붙어 발걸음이
ออ รอ บู ทอ พัล กอ รือ มี
ทุกย่างก้าวของผมหยุดนิ่งไม่ไปไหน
외면하려 귀를 막아도 계속 들려 목소리
เว มยอน ฮา รยอ ควี รึล มา กา โด คเย ซก ทึล รยอ คือ มก โซ รี
ผมพยายามเดินหนีและปิดตาเอาไว้ แต่ผมก็ได้ยินเสียงคุณตลอดเวลา
Cuz I belong to you
เพราะผมเป็นของคุณ
And I wish you belong to me
และผมหวังเหลือเกินว่าคุณจะเป็นของผมเช่นกัน

너여야만
นอ ยอ ยา มัน แฮ
ต้องเป็นคุณเท่านั้น
네가 아니면 안돼
นี กา อา นี มยอน อัน ดแว
ไม่ใช่คุณ ไม่ได้
나의 순간부터 영원까지 전부
นา เย ซุน กัน บู ทอ ยอง วอน กา จี ชอน บู
จากนาทีไปจนตลอดกาล ทุกช่วงเวลา
너이길 바래
นอ อี กิล พา แร
ผมหวังว่าจะเป็นคุณ
그러길 바래
คือ รอ กิล พา แร
ผมหวังอย่างนั้น

너여야만
นอ ยอ ยา มัน แฮ
ต้องเป็นคุณเท่านั้น
타오른 심장은
ทา โอ รึน แน ชิม จา งึน
เป็นเสียงจากหัวใจที่ร้อนรุ่มของผม
네가 아니면 안돼
นี กา อา นี มยอน อัน ดแว
ไม่ใช่คุณ ไม่ได้
질문의 대답은
แน ชิล มู เน แท ดา บึน
คำตอบที่ตอบทุกคำถามของผม
모든 기쁨도 모든 슬픔도
แน โม ดึน คี ปึม โด แน โม ดึน ซึล พึม โด
ความสุขทั้งหมดของผม ความเศร้าทั้งหมดของผม
너이길 바래 그러길 바래
นอ อี กิล พา แร คือ รอ กิล พา แร
ผมหวังว่าจะเป็นคุณ ผมหวังอย่างนั้น

너여야만
นอ ยอ ยา มัน แฮ
ต้องเป็นคุณเท่านั้น

I want you back. Yes I want you back, girl.
ผมอยากได้คุณคืนมา ที่รักครับ ผมอยากได้คุณคืนมา

Credit: music.daum.net/popgasa