วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

[Thai Translation] Miracles in December - EXO


Miracles in December - EXO
แปลไทย by Kie-INF

보이지 않는 찾으려고 애쓰다
โพ อี จี อัน นึน นอล ชา จือ รยอ โก เอ ซือ ทา
ผมพยายามจะตามหาคุณ คุณที่ผมไม่อาจพบเจอได้
들리지 않는 들으려 애쓰다
ทึล รี จี อัน นึน นอล ดือ รือ รยอ เอ ซือ ทา
ผมพยายามฟังเสียงคุณ คุณที่ผมไม่มีวันจะได้ยิน

보이지 않던 보이고
โพ อี จี อัน ทอน เก โพ อี โก
แล้วผมก็ได้เห็นในสิ่งที่ผมไม่อาจเห็น
들리지 않던 들려
ทึล รี จี อัน ทอน เก ดึล รยอ
ได้ยินในสิ่งที่ผมไม่ได้ยิน
나를 떠난 뒤로 내겐 없던 힘이 생겼어
นอ นา รึล ตอ นัน ทวี โร เน เกน ออบ ดอน ฮี มี แซง กยอท ซอ
เพราะหลังจากที่คุณจากลา ผมก็ได้รับพลังบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

나밖에 몰랐었던 이기적인 내가 yeah
นึล นา บา เก มล รา ซอท ดอน อี กี จอ กิน เน กา yeah
คนเห็นแก่ตัวอย่างผม เอาแต่คิดเรื่องของตัวเอง
맘도 몰라줬던 무심한 내가
นี มัม โด มล รา จวอท ดอน โม ชิม ฮัน เน กา
คนไร้หัวใจอย่างผม ที่ไม่เคยจะคิดถึงหัวใจคุณเลย
이렇게도 달라졌다는 나조차 믿기지 않아
อี รอค เก โด ทา รา จยอท ทา นึน เก นา โจ ชา มิท กี จี อัน นา
แม้แต่ผมเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะเปลี่ยนไปขนาดนี้
사랑은 이렇게 계속 움직여
เน ซา รา งึน อี รอค เค กเย ซก นัล อุม ชี กยอ
ความรักของคุณทำให้ผมก้าวไปอยู่เสมอ ๆ


생각만 하면 세상을 너로 채울 있어 ~
นัน เซง กัก มัน ฮา มยอน เซ ซา งึล นอ โร เช อุล ซู อิท ซอ อึม~
คุณเข้ามาเติมเต็มโลกใบเดิมของผม
눈송이 하나가 눈물 방울이니까
นุน โซ งี ฮา นา กา เน นุน มุล ฮัน บา งู ลี นี กา
หิมะแต่ละเกล็ดเหมือนดังน้ำตาแต่ละหยดของคุณ

가지 못하는 것은 내게로 오게 하는
ทัน ฮัน กา จี มด ฮา นึน กอ ซึล นอล เน เก โร โอ เก ฮา นึน อิล
สิ่งเดียวที่ผมไม่อาจทำได้ คือการได้คุณคืนมา
초라한 초능력 이젠 없었으면 좋겠어 ~
อี โช รา ฮัน โช นุง รยอก อี เจน ออบ ซอท ซือ มยอน จด เกท ซอ อู~
ผมไม่อยากจะมีพลังที่ไร้ประโยชน์อะไรนี่อีกแล้ว

나밖에 몰랐었던 이기적인 내가
นึล นา บา เก มล รา ซอท ดอน อี กี จอ กิน เน กา
คนเห็นแก่ตัวอย่างผม เอาแต่คิดเรื่องของตัวเอง
맘도 몰라줬던 무심한 내가
นี มัม โด มล รา จวอท ดอน โม ชิม ฮัน เน กา
คนไร้หัวใจอย่างผม ที่ไม่เคยจะคิดถึงหัวใจคุณเลย
이렇게도 달라졌다는 나조차 믿기지 않아
อี รอค เก โด ทา รา จยอท ทา นึน เก นา โจ ชา มิท กี จี อัน นา
แม้แต่ผมเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะเปลี่ยนไปขนาดนี้
사랑은 이렇게 계속 움직여
เน ซา รา งึน อี รอค เค กเย ซก นัล อุม ชี กยอ
ความรักของคุณทำให้ผมก้าวไปอยู่เสมอ ๆ

시간을 멈춰 네게 돌아가
ชี กา นึล มอม ชวอ เน เก โท รา กา
ผมหยุดเวลา กลับไปหาคุณ
추억의 책은 너의 페이지를 열어
ชู ออ เก เช กึน นอ เย เพ อี จี รึล ยอ รอ นัน
เปิดหนังสือแห่งความทรงจำไปยังหน้าของคุณ
안에 있어 ~
คือ อา เน อิท ซอ โอ~
ผมเองก็อยู่ข้างในนั้น 

너와 함께 있는
นอ วา ฮัม เก อิท นึน กอล
อยู่เคียงข้างคุณ

아주 조그맣고 약한 사람이 너의 사랑이
อา จู โช คือ มัด โก ยัก ฮัน ซา รา มี นอ เย ซา รา งี
ความรักของคุณเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
이렇게 모든 ( 삶을 모두) 바꾼 (세상을 모두)
อี รอค เค โม ดึน กอล (เน ซัล มึล โม ดู) พา กุน กอล (เซ ซา งึล โม ดู)
เปลี่ยนคนที่ดูอ่อนแอ เปลี่ยนชีวิตของผมไป เปลี่ยนโลกทั้งใบให้ไม่เหมือนเดิม

~ 사랑이 고마운 몰랐었던 내가 ~
โอซา รา งี โค มา อุน จุล มล รัท ซอท ดอน เน กา โอ~
ผมไม่รู้จะขอบคุณความรักที่ได้รับจากคุณอย่างไรดี
끝나면 그만인 알았던 내가 ~
กึท นา มยอน คือ มา นิน จุล อา รอท ดอน เน กา โอ~
ผมคิดว่าความรักคงจะจบไปแล้ว
원했던 모습 그대로 날마다 나를 고쳐
นอ วอน แฮท ดอน คือ โม ซึบ คือ เด โร นัล มา ดา นา รึล โค ชยอ กา
แต่ทุกวัน ผมก็ยังคงต้องการคุณ
사랑은 끝없이 계속될 같아
เน ซา รา งึน กือ ทอบ ชี กเย ซก ทเวล กอท กา ทา
ความรักของผมจะไม่มีวันตาย

시간을 멈춰 (! 이제 )
ชี กา นึล มอม ชวอ (Oh อี เจน นัน)
ผมหยุดเวลา (ผมจะหยุดเวลาเดี๋ยวนี้)
네게 돌아가 (네게 돌아가)
เน เก โท รา กา (เน เก โท รา กา)
แล้วกลับไปหาคุณ
추억의 책은 (! 오늘도) 너의 페이지를 열어
ชู ออ เก เช กึน (Oh โอ นึล โด) นอ เย เพ อี จี รึล ยอ รอ
วันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ผมเปิดหนังสือแห่งความทรงจำไปยังหน้าของคุณ
안에 있어 ~
นัน คือ อา เน อิท ซอ โอ~
ผมเองก็อยู่ข้างในนั้น 

겨울에 와있는걸
คือ กยอ อุ เร วา อิท นึน กอล
อยู่ในฤดูอันแสนหนาวเหน็บนั่น

보이지 않는 찾으려고 애쓰다
โพ อี จี อัน นึน นอล ชา จือ รยอ โก เอ ซือ ทา
ผมพยายามจะตามหาคุณ คุณที่ผมไม่อาจพบเจอได้
들리지 않는 들으려 애쓰다
ทึล รี จี อัน นึน นอล ดือ รือ รยอ เอ ซือ ทา
ผมพยายามฟังเสียงคุณ คุณที่ผมไม่มีวันจะได้ยิน


------------------------------------------------------------------------------------

อยากจะตั้งชื่อเพลงนี้ว่า "ธันวาปาฏิหารย์"
555555555555 คิดได้ไงงงง

Edit* เป็นเพลงที่ดีมากจริง ๆ ดีทุกอย่าง song of the year ;D

[Thai Translation] First Snow - EXO


First Snow - EXO
แปลเพลง First Snow - EXO 

첫눈 오는 이런 오후에 너에게 전화를 수만 있다면 기쁠텐데
ชอท นุน โอ นึน อี รอน โอ ฮู เอ นอ เอ เก จอน ฮวา รึล กอล ซู มัน อิท ดา มยอน คี ปึล เทน เด
หิมะแรกกำลังหล่นโปรยปรายยามบ่ายวันนี้ ถ้าหากผมโทรหาคุณได้ ผมคงจะมีความสุขไม่น้อย
벌써 일년이 지났는데 아직 미련 가득해서쓸쓸해어느새 혼잣말
พอล ซอ อิล นยอ นี จี นัท นึน เด นัน อา จิก มี รยอน คา ดึก เฮ ซอ ซึล ซึล เฮ ออ นือ เซ ฮน จัท มัล
หนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหก แต่ผมก็ยังตัดใจจากคุณไม่ได้สักที ผมได้แต่บอกกับตัวเองว่า "ผมเหงาจัง"

(
시계를 되돌려) 1 전으로 있다면
(ชี กเย รึล ทเว ดล รยอ) อิล นยอน ชอ นือ โร คัล ซู อิท ดา มยอน
(นาฬิกา ช่วยย้อนเวลากลับไปที) ถ้าหากผมย้อนเวลากลับไปได้หนึ่งปี
(마음을 되돌려) 지금 우린 달라졌을까
(มา อือ มึล ทเว ดล รยอ) จี กึม อู ริน ทัล รา จยอท ซึล กา
(ย้อนหัวใจกลับไปหนึ่งปี) เราสองคนจะเป็นอย่างวันนี้ไหมนะ
yeah 바보 같은 소리지, 그래도 만약
yeah พา โบ กา ทึน โซ รี จี คือ เร โด มา นยัก
ใช่ครับ มันเป็นความคิดโง่ ๆ แต่อย่างไรก็เถอะ

너를 만나면 눈물 올라
นอ รึล มัน นา มยอน นุน มุล ชา อล รา
ถ้าหากผมได้พบกับคุณ น้ำตาจะไหลออกมาไหมนะ
바보 같은 아무 못해 말해줘 메리 메리 크리스마스, 안녕 지내는거지
พา โบ กา ทึน นัน อา มู มัล มด เฮ มัล เฮ จวอ เม รี เม รี คือ รี ซือ มา ซือ อัน นยอง ชัล ชี เน นึน กอ จี
คนโง่อย่างผมไม่มีโอกาสพูดอะไรอีกแล้ว บอกผมว่า สุขสันต์วันคริสต์มาสนะ ทักทายกันบ้างนะ คุณเป็นอย่างไรบ้าง
눈이 내리면 멍든 가슴이 모두 하얗게 덮여지게 될까
นุ นี เน รี มยอน มอง ดึน คา ซือ มี โม ดู ฮา ยัค เก ทา ทอ พยอ จี เก ทเวล กา
เมื่อหิมะร่วงหล่นลงมา หัวใจของผมจะหายเจ็บปวดไหมนะ
미안해 잘해주지 못해
มี อัน เฮ จัล เฮ จู จี มด เฮ
ขอโทษนะครับ ที่ดูแลคุณไม่ดี
후회만 가득 가득 했던, 크리스마스
ฮู ฮเว มัน คา ดึก คา ดึก แฮท ดอน คือ คือ รี ซือ มา ซือ
วันคริสต์มาสที่น่าเสียดายวันนั้น

불빛 가득한 거리거리 혼자 걸었어. 다들 행복해 보여
พุล บิท คา ดึก ฮัน คอ รี กอ รี ฮน จา คอ รอท ซอ ทา ดึล แฮง บก เฮ โบ ยอ
ผมเดินอยู่ลำพังบนถนนที่เต็มไปด้วยแสงไฟ ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลนี้
너는 언제나 공기처럼 있어줄 거란 착각에, 멍청히 보내,
นอ นึน ออน เจ นา คง กี ชอ รอม อิท ซอ จุล คอ รัน ชัก กา เก มอง ชอง ฮี โบ เน
ผมเคยคิดว่า ผมจะมีคุณข้างกายตลอดเวลาเหมือนเป็นดังอากาศ แต่คนโง่คนนี้ก็ปล่อยคุณไป
내가 너무 미안해
เน กา นอ มู มี อัน เฮ
ผมขอโทษ ผมเสียใจจริง ๆ


(
너무 흔한 얘기) 지나고 나면 너무 소중해
(นอ มู ฮึน ฮัน เย กี) ชี นา โก นา มยอน นอ มู โซ จุง เฮ
(เป็นเรื่องธรรมดาอะไรอย่างนี้) ผมเพิ่งเห็นว่าคุณมีค่าเมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไปแล้ว
(
항상 지나치지) 그때는 모르는 걸까
(ฮัง ซัง ชี นา ชี จี) เว คือ เต นึน โม รือ นึน กอล กา
(ผ่านเลยไปเสมอ ๆ) ทำไมผมรู้สึกช้าอย่างนี้
지금은 다를 거야 말해주고파
จี กือ มึน ทา รึล คอ ยา มัล เฮ จู โค พา
ผมอยากบอกคุณเหลือเกินว่าตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว

너를 만나면 눈물 올라
นอ รึล มัน นา มยอน นุน มุล ชา อล รา
ถ้าหากผมได้พบกับคุณ น้ำตาจะไหลออกมาไหมนะ
바보 같은 아무 못해 말해줘 메리 메리 크리스마스, 안녕 지내는거지
พา โบ กา ทึน นัน อา มู มัล มด เฮ มัล เฮ จวอ เม รี เม รี คือ รี ซือ มา ซือ อัน นยอง ชัล ชี เน นึน กอ จี
คนโง่อย่างผมไม่มีโอกาสพูดอะไรอีกแล้ว บอกผมว่า สุขสันต์วันคริสต์มาสนะ ทักทายกันบ้างนะ คุณเป็นอย่างไรบ้าง
눈이 내리면 멍든 가슴이 모두 하얗게 덮여지게 될까
นุ นี เน รี มยอน มอง ดึน คา ซือ มี โม ดู ฮา ยัค เก ทา ทอ พยอ จี เก ทเวล กา
เมื่อหิมะร่วงหล่นลงมา หัวใจของผมจะหายเจ็บปวดไหมนะ
눈물인지 때문인지
นุน มู ริน จี นุน เต มู นิน จี
เป็นน้ำตาหรือเป็นเพราะหิมะกันแน่
점점 멀리 멀리 보이던, 크리스마스
ชอม จอม นอ มอล รี มอล รี โบ อี ดอน คือ คือ รี ซือ มา ซือ
วันคริสต์มาสนั้นที่ผมทำได้แค่มองคุณเดินไกลออกไป

정말 신기한 일이야 너의
จอง มัล ชิน กี ฮัน อี รี ยา นอ เย
แปลกดีนะครับ แค่นึกถึงคุณน้ำตาก็ไหลออกมาแล้ว
생각만으로 눈물 흐르니말야 Tears are falling, falling, falling
เซง กัก มา นือ โร นุน มุล ชา ฮือ รือ นี มา รยา Tears are falling, falling, falling
น้ำตากำลังไหลลงมา ไหลลงมา ไหลลงมา
다시 너에게로 가고 싶어
ทา ชี นอ เอ เก โร คา โก ชี พอ
ผมอยากกลับไปหาคุณ
무슨 일이든 있어
มู ซึน อี รี ดึน ฮัล ซู อิท ซอ
ผมจะทำทุก ๆอย่าง ทุก ๆทาง
지금까지 삶이 모두 사라진다 해도 Girl
จี กึม กา จี ซัล มี โม ดู ซา รา จิน ทา เฮ โด Girl
ถึงจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อตามหาผู้หญิงของผมที่หายตัวไปจนตอนนี้

너를 만나면 눈물 올라
นอ รีล มัน นา มยอน นุน มุล ชา อล รา
ถ้าหากผมได้พบกับคุณ น้ำตาจะไหลออกมาไหมนะ
바보 같은 아무 못해 말해줘 메리 메리 크리스마스, 안녕 지내는거지 Baby girl ooh- yeah-
พา โบ กา ทึน นัน อา มู มัล มด เฮ มัล แฮ จวอ เม รี เม รี คือ รี ซือ มา ซือ อัน นยอง ชัล ชี เน นึน กอ จี Baby girl ooh- yeah-
คนโง่อย่างผมไม่มีโอกาสพูดอะไรอีกแล้ว บอกผมว่า สุขสันต์วันคริสต์มาสนะ ทักทายกันบ้างนะ คุณเป็นอย่างไรบ้าง ที่รักของผม ooh- yeah-
눈이 내리면 멍든 가슴이 모두 하얗게 덮여지게 될까
นุ นี เน รี มยอน มอง ดึน คา ซือ มี โม ดู ฮา ยัด เก ทา ทอ ยอ จี เก ทเวล กา
เมื่อหิมะร่วงหล่นลงมา หัวใจของผมจะหายเจ็บปวดไหมนะ
미안해 잘해주지 못해
มี อัน เฮ ชัล เฮ จู จี มด เฮ
ขอโทษนะครับ ที่ดูแลคุณไม่ดี
후회만 가득 가득 했던,
ฮู ฮเว มัน คา ดึก คา ดึก แฮท ดอน
ผมรู้สึกเสียใจเสมอ

너를 만나면 눈물 올라 (눈물 올라)
นอ รึล มัน นา มยอน นุน มุล ชา อล รา (นุน มุล ชา อล รา)
ถ้าหากผมได้พบกับคุณ น้ำตาจะไหลออกมาไหมนะ
아무 못해 (아무 못하는 인걸) 말해줘 메리 메리 크리스마스, 지내는거지
อา มู มัล มด เฮ (อา มู มัล มด ฮา นึน นา อิน กอล) มัล แฮ จวอ เม รี เม รี คือ รี ซือ มา ซือ ชัล ชี เน นึน กอ จี
คนโง่อย่างผมไม่มีโอกาสพูดอะไรอีกแล้ว บอกผมว่า สุขสันต์วันคริสต์มาสนะ
눈이 내리면 멍든 가슴이
นุ นี เน รี มยอน มอง ดึน คา ซือ มี
ทักทายกันบ้างนะ คุณเป็นอย่างไรบ้าง
모두 하얗게 덮여지게 될까
โม ดู ฮา ยัด เก ทา ทอ พยอ จี เก ทเวล กา
เมื่อหิมะร่วงหล่นลงมา หัวใจของผมจะหายเจ็บปวดไหมนะ

눈물인지 때문인지
นุน มู ริน จี นุน เต มู นิน จี
เป็นน้ำตาหรือเป็นเพราะหิมะกันแน่
점점 멀리 멀리 보이던, 크리스마스
ชอม จอม นอ มอล รี มอล รี โบ อี ดอน คือ คือ รี ซือ มา ซือ
วันคริสต์มาสนั้นที่ผมทำได้แค่มองคุณเดินไกลออกไป

----------------------------------------------------------------------------------------------TwT เอ๋าา เพลงฟังแล้วดูน่ารักนะ ทำไมมันแปลแล้วเศร้างี้ล่ะะ โธ่วว โอ๋ ๆ อย่าเศร้า ๆ